تشخیص لبه در تصاویر دیجیتال نویزی با استفاده از الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی والگوریتم ژنتیک pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تشخیص لبه در تصاویر دیجیتال نویزی با استفاده از الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی والگوریتم ژنتیک pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تشخیص لبه در تصاویر دیجیتال نویزی با استفاده از الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی والگوریتم ژنتیک pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تشخیص لبه در تصاویر دیجیتال نویزی با استفاده از الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی والگوریتم ژنتیک pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تشخیص لبه در تصاویر دیجیتال نویزی با استفاده از الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی والگوریتم ژنتیک pdf :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي علوم و مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

لبه یکی از ویژگی های اساسی در تصاویر دیجیتال می باشد، که شامل یک مجموعه از فاکتورهای مهم تصویر مانند جهت،شکل و… می باشد. در این مقاله روشی برای تشخیص لبه بر اساس شبکه عصبی سلولی ارایه شد. شبکه عصبی سلولی براساس همسایگی بین سلول ها عمل لبه یابی را انجام می دهد. در این روش بعضی از پارامترها وجود دارند که باید به طور بهینه محاسبه شوند. در این مقاله با استفاده از الگوریتم ژنتیک پارامترهای شبکه عصبی سلولی که شامل ماتریس بازخورد،ماتریس وزن های کنترلی و بایاس می باشد به صورت بهینه محاسبه می شود. در واقع هر ذره شامل پارامترهای شبکه عصبیسلولی می باشد. در طی فرایند تکامل ذرات به سمت پارامترهای بهینه حرکت می کنند. این پارامترهای بهینه به شبکه عصبی سلولی داده می شود تا عمل لبه یابی انجام شود. نتایج حاصل از آزمایشات نشان می دهد که روش پیشنهادی دارای نرخ لبه یابی قابل قبولی می باشد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کارت امتیازی متوازن ابزار ارزیابی عملکرد (شاخص جامع سنجش عملکرد) pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کارت امتیازی متوازن ابزار ارزیابی عملکرد (شاخص جامع سنجش عملکرد) pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کارت امتیازی متوازن ابزار ارزیابی عملکرد (شاخص جامع سنجش عملکرد) pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کارت امتیازی متوازن ابزار ارزیابی عملکرد (شاخص جامع سنجش عملکرد) pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کارت امتیازی متوازن ابزار ارزیابی عملکرد (شاخص جامع سنجش عملکرد) pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

آرزو ترابی مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر
حسین کرباسی یزدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

فضای رقابتی صنایع در عصر کنونی با چالش های عمده دست به گریبان میباشد. جهانی شدن تجارت، فناوری های نوین، سرمایه انسانی مواردی از این نوع می باشد. تدوین راهبرد و اتخاذ برنامه های اصولی و عملیاتی بر اساس آن به پیوست استقرار نظام مناسب پایش و ارزیابی عملکرد یکی از ابزارهای کلیدی موفقیت در فضای رقابتی تولید و تجارت امروز می باشد. نظام ارزیابی عملکرد متوازن به عنوان روش جامع کنترل و مدیرت با همراهی راهبردهای سازمانی، امروزه عملکرد جاری آن در بیشتر سازمان های دگرگون خواه، دنبال و اجرا می گردد. این پژوهش تلاش نموده که با توجه به منافع بالقوه این سامانه، امکان سنجی اجرای آن را در شرکت های صنایع غذائی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران مورد بررسی قرار دهد. 24 شرکت در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند. گرد آوری اطلاعات از طریق توزیع پرسشنامه ، بین 192 نفر از مدیران ارشد، میانی و مالی شرکتای صنایع غذتیی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت. که با پیگیری مستمر و حضوری فقط 120 پرسش نامه گرد آوری گردید. متغیرهای عملیاتی در این پژوهش شامل: چشم انداز، ارزش شرکت، شفافیت عملکرد مالی، رشد و یادیگری، تغییر فرآیندها، مشتری مداری در اجرایی ارزیابی عملکرد شرکت با کارت امتیازس متوازن می باشد. زمان آنها با تفکیک آماری انجام پذیرفت. یافته های پژوهش نشان داد که امکان اجرای کارت امتیازی متوازن برای ارزیابس عملکرد مالی شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس بهادار تهران وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش به مدیران این مجموعه از شرکت ها، استفاده از کارت امتیازی متوازن با ایجاد سنجه هایی برای هر یک از منظر ها پیشنهاد می شود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تحلیل کرنش در فرایند کشش عمیق فنجان به روش اجزاء محدود و تجربی pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تحلیل کرنش در فرایند کشش عمیق فنجان به روش اجزاء محدود و تجربی pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل کرنش در فرایند کشش عمیق فنجان به روش اجزاء محدود و تجربی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحلیل کرنش در فرایند کشش عمیق فنجان به روش اجزاء محدود و تجربی pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل کرنش در فرایند کشش عمیق فنجان به روش اجزاء محدود و تجربی pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

محسن مصباح – محقق ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
داریوش جواب ور – استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری
محمد امین بهاری – محقق ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

در تولید قطعه با روش کشش عمیق نیاز به تجهیزات و ابزار آلاتی چون قالب و; می باشد، که طراحی وساخت آنها نیازمند هزینه بالایی است لذا تجزیه و تحلیل دقیق فرآیند و اطمینان از موفقیت آمیز بودن عملیات و تولید قطعه ای کاملاً سالم و بدون عیب ضروری می باشد تا فرآیند ساخت قالبها و تجهیزات دچار سعی و خطا و صرف هزینه های بالاتر نگردد. در این میان دانستن توزیع کرنش در قطعه تولیدی بهترین روش جهتپیشبینیایجاد چروکیدگی یا پارگیدر حین فرایند ولذا اطمینان از تولید قطعه ای سالم و بدون عیب می باشد. بدین منظور توزیع کرنش برای کشش عمیق یک قطعه استوانه ای شکل با استفاده از روش FEM و همچنین با روش تجربی بررسی شده است، و نتایج روش FEM با نتایج تجربی اعتبار سنجی شده.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله جاده pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله جاده pdf دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جاده pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله جاده pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله جاده pdf :

نیاز به جاده ها ناشی از اختراع چرخ در حدود 5000 سال پیش می باشد ،احتمالا منشا آن در سامورایی (سومری ها )می باشد (3000سال قبل از میلاد )در بریتانیا تاریخ نخستین چرخها به عصر برونزبر میگردد
هدف از این نوشته ،توضیح نظریه اصلی برای کار در ساختار جاده و فعالیت های مربوط می باشد . به علاوه نمونه هایی از کار برد های عملی نظریه پایه هم بیان می شود . توجه می شود که این متن میزان خاصی برای اشخاص باشد که برای NVQ و BTECوند و همچنین تحت آموزش های ،انجام تحقیقات بیشتر در مهندسی متمدن قرار می گیرند . محتوای متن برای دانشجویان و مهندسانی که در جستجوی موفقیت های مهندسین تکنسین یا به کار بردن افراد دارای امتیاز هستند مفید خواهد بود .آن هایی که در جستجوی مهارت های ساختاری معتبر توسط NVQ هستند این کتاب برایشان ارزش فوق العادهای خواهد داشت .
کار جاده :نظری وعلمی فاصله میان طرح و تکنیک های ساختاری را پر می کند و یک مقدمه شکل گیری و قابل توجهی را با تنوع بالایی از ساختار و کار اصولی مهیا می کند که حالت کار جاده را می سازد . چاپ پنجم به روز شده است و شامل استاندارد های اروپایی برای تعریف وضعیت ها و تغییراتدر جزییات و تکنولوژی می باشد . نویسندگان امیدوارند که بتوانند تشکر و قدردانی خودشان را به تمام مهندسین ،دانشجویان و دوستانی که به نحوی زمان و دانش شان را در پیشرفت پیشنهادات اراته دادند مخصوصا برای تعیین دیدگاهمان ابراز دارند . قدر دانی های مخصوص David Fanthorbوری مواد و آزمایشاتcarillion,engineer,andy hurrock برای تولید ترسیم هایی از مدیریت ترافیک با استفاده از(cone 0/7) اختصاص داده می شود .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کاربردهای آب پنیر در صنایع غذایی pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کاربردهای آب پنیر در صنایع غذایی pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربردهای آب پنیر در صنایع غذایی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کاربردهای آب پنیر در صنایع غذایی pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربردهای آب پنیر در صنایع غذایی pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
آزیتا نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

چکیده:
آب پنیر حاوی 55 درصد از مواد غذایی شیر شامل لاکتوز، ویتامین ها، آنزیم، مواد معدنی محلول، پروتئین های محلول و اسیدهای آلی می باشد.فازمحلول شیر است که بعد از انعقاد کازئین در اثر عمل مایع پنیر با باکتر ی های لاکتیکی جدا می شود.یکی از محصولات جانبی کارخانجات لبنی می باشد که با آلودگی بسیار بالا از آلاینده های خطرناک به شمار می آید. امروزه استفاده از مواد حاوی پروتئین مانند پودر آب پنیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است.آب پنیر با داشتن خواص تغذیه ای خوب از جمله پروتئین ها و املاح قابلیت کاربرد در فرآورده های دیگر را داشته و از این طریق کمک بسیاری به جلوگیری از اتلاف منابع و آلودگی محیط زیست می نماید.در سال های اخیر تحقیقات وسیعی راجع به سودمندی آب پنیرو افزایش استفاده های ممکن از پروتئین های آب پنیر در صنعت مواد غذایی آشکار گردید.از جمله کاربرد های مورد بررسی استفاده در سس های سالاد کم چرب و استفاده از اسید لاکتیک در صنعت،استفاده در اسنک ها،در انواع نان و شربت قندی رژیمی و به طور کلی بهبود خواص فیزیکی محصولات لبنی و غیره; پروتئین های آب پنیر از قابلیت بسیار بالایی جهت تولیدغذاهای سلامت افزا برخوردار می باشند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شناسایی و رتبه بندی مشکلات ترافیک شهری با استفاده از روش تلفیقی تاپسیس و استخوان ماهی pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 شناسایی و رتبه بندی مشکلات ترافیک شهری با استفاده از روش تلفیقی تاپسیس و استخوان ماهی pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسایی و رتبه بندی مشکلات ترافیک شهری با استفاده از روش تلفیقی تاپسیس و استخوان ماهی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناسایی و رتبه بندی مشکلات ترافیک شهری با استفاده از روش تلفیقی تاپسیس و استخوان ماهی pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناسایی و رتبه بندی مشکلات ترافیک شهری با استفاده از روش تلفیقی تاپسیس و استخوان ماهی pdf :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر به منظور بررسی و شناسایی راهکارهای مدیریتی برای حل معضلات ترافیکی شهرستان بابل از شهرهای شمالی استان مازندران انجام شد. جامعه آماری مطالعه حاضر، کلیه رانندگان وسایط نقلیه سواری شخصی و عمومی شهرستان بابل تشکیل می دهند. همچنین کلیه ی مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و اجرایی شهروندان و موقعیت جغرافیایی محیط زیست مورد مطالعه، به عنوان عوامل موثر در ایجاد معضل ترافیک، بسزایی دارند. به طوری که مردم تمایل شدیدی به داشتن وسیله ی نقلیه شخصی دارند. متدولوژی برنامه ریزی حمل و نقل شهری، عوامل اقتصادی – اجتماعی، چگونگی تولید سفر و عوامل موثر بر آن، تفکیک شهری نیز مورد بررسی قرار گرفته و با یکیدگر مقایسه شده اند، و در نهایت کاراترین سیستم ( سیستم ها) از لحاظ مولفه های ترافیکی با بهره گیری از روش و TOPSIS و استخوان ماهی بیان شده اند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تعامل صنعت و دانشگاه در توسعه کارآفرینی pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تعامل صنعت و دانشگاه در توسعه کارآفرینی pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعامل صنعت و دانشگاه در توسعه کارآفرینی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعامل صنعت و دانشگاه در توسعه کارآفرینی pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعامل صنعت و دانشگاه در توسعه کارآفرینی pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
تعداد صفحات: 17
نویسنده(ها):
هادی جانزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:
توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه بدلیل اثرات و پیامدهای بسیار مثبت آن در ایجاد تحولات تکنولوژیکی، اقتصادی واجتماعی از دیرباز مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان دانشگاهی و صنعت قرار داشته و تلاش های فراوانی جهتایجاد پیوندی اثربخش بین صنعت و دانشگاه صورت گرفته است. همچنین کارآفرینی با کارکردها و پیامدهای مثبتی که دارد، به عنوان راه حلی اساسی برای رفع بسیاری از مشکلات و بحرانهای داخلی و باقی ماندن در عرصه رقابتهایجهانی، مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار گرفته است، چرا که اینطور به نظر می رسد که کارآفرینی به عنوان پرکننده خلاء میان صنعت و دانشگاه می تواند نقش مهمی در حل بسیاری از مشکلات در زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داشته باشد. در مقاله حاضر پس از ارایه توضیح در مورد دانشگاه و صنعت و اهداف، به مطالبی راجع به ارتباط متقابل دانشگاه کار آفرین و صنعت، تعامل بین دانشگاه وصنعت، اهمیت و ضرورت توسعه کارآفرینی، آموزش عالی و توسعه کارآفرینی پرداخته شد و در پایان بحث و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات ارائه گردید

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان pdf :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي راهکارهاي توسعه و ترويج علوم تربيتي، روانشناسي، مشاوره و آموزش در ايران

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر سعی بر این بوده است با بهره گیری از الگوی نیاز سنجی ترکیبی ، به بررسی و مقایسه نیازهای دانش آموزان در پنج حوزه که شامل نیازهای جسمانی ، اجتماعی ، تحصیلی ، روانی و شغلی پرداخته شود . تحقیق حاضر ، از نظر هدف ، تحقیقی کاربردی و از لحاظ روش مطالعه ای توصیفی بوده است . جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه در روستای هلایجان در سال تحصیلی 94-93 تشکیل داده اند . نمونه های پژوهش مشتمل بر 45 نفر بوده که شیوه نمونه گیری نیز به صورت تصادفی از هر سه پایه انتخاب شده اند ابزار گرد آوری اطلاعات این پژوهش نیز پرسشنامه نیاز سنجی ( GNI ) بوده که از روایی و پایایی قابل توجهی برخوردار بوده داده های به دست آمده از پژوهش با استفاده از شاخص های آمار توصیفی ، شامل انواع جدول فراوانی ، میانگین ، آزمون t و انحراف معیار نما ، کجی و کشیدگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . و برخی از نتایج پژوهش عبارت بوده اند از : 1- میان نیازهای جسمانی و اجتماعی جسمانی ، تحصیلی جسمانی ، شغلی ، اجتماعی ، روانی اجتماعی ، تحصیلی – اجتماعی ، شغلی ، روانی-تحصیلی ، روانی ، شغلی ، تحصیلی ، شغلی ارتباط معنی داری وجود دارد. و شباهات های بسیاری مشاهده شده است . 2- میان نیازهای جسمانی و روانی ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین این نیازها تفاوت های مشاهده شده است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سیاس تهای کشاورزی و توسعه پایدار pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله سیاس تهای کشاورزی و توسعه پایدار pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سیاس تهای کشاورزی و توسعه پایدار pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله سیاس تهای کشاورزی و توسعه پایدار pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سیاس تهای کشاورزی و توسعه پایدار pdf :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: 15

نویسنده(ها):

ناصر شفیعی ثابت – دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

این مقاله در صدد است تا تحلیلی سازگار از توسعه ی پایدار کشاورزی و چگونگی رسیدن به آن را با تبیین سیاستها ی اقتصادی، حقوقی و اجتماعی بدست دهد. اما با عنایت به اینکه به لحاظ مسائل جغرافیایی، فعالیتهای کشاورزی که باید درنظر گرفته شوند، هیچ محدودیتی وجود ندارد، از این روتبیین نقش و سیاس تها تا حدودی دشوار است. بدین ترتیب این بررسی در حکم ارزشیابی جامع اثرات اقتصادی و زیست محیطی سیاستها ی کشاورزی درکشورمان نیست. به علاوه، در آن مروری جامع از تمامی ابزارها ی تأثیرگذار بر بخش کشاورزی به عمل نیامده است (ابزارهایی چون مالیات، سیاستها ی اصلاحا ت ارضی، سیاستها ی قیمتگذاری، سیاستهای اقتصادی کلان و غیره). در عوض بر مفهوم پایداری و توسعه پایدار و چگونگی ارتباط آن با بخش کشاورزی تمرکز شده است.
با توجه به تعریف مقدماتی از توسعه ی پایدار کشاورزی، مقاله به اختصار عواقب توسعه ی ناپایدار را در بخشهای کلیدی و بهره برداری تشریح میکند، تا بتواند به شکل گیری ایده ی پایداری در کشاورزی کمک کند. همچنین با مقایسه ی اهداف، سیاستها واستراتژ یها در سه برنامه ی بعد از انقلاب و افق 1400 ، و بابررسی سیاست های اجرایی بخش کشاورزی در دو دهه ی اخیر در نظر دارد به پرسشهای اساسی زیر پاسخ دهد: این که، چه عامل یا عواملی در عدم تحقق اهداف، سیاست ها و مقررات در زمینه ی توسعه ی پایدار کشاورزی در کشورمان مؤثر است؟ راه برون رفت از مسأله کدام است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پیش بینی تغییرات اقلیمی به روش ریزمقیاس نمایی آماری چند مکانی (مطالعه موردی تهران) pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله پیش بینی تغییرات اقلیمی به روش ریزمقیاس نمایی آماری چند مکانی (مطالعه موردی تهران) pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پیش بینی تغییرات اقلیمی به روش ریزمقیاس نمایی آماری چند مکانی (مطالعه موردی تهران) pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پیش بینی تغییرات اقلیمی به روش ریزمقیاس نمایی آماری چند مکانی (مطالعه موردی تهران) pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پیش بینی تغییرات اقلیمی به روش ریزمقیاس نمایی آماری چند مکانی (مطالعه موردی تهران) pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
وستا افضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
مسعودرضا حسامی کرمانی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
به منظور تبدیل خروجی های بزرگ مقیاس مدل جهانی GCM به مقیاس ریزتر تحت تاثیر متغیرهای محلی مانند دما، به تکنیک های ریزمقیاس نمایی قابل اعتماد نیاز است. روش های کلاسیک ریزمقیاس نمایی آماری با در نظر گرفتن وابستگی زمانی، مدل را اجرا نموده و به تولید طرح اقلیم آینده می پردازند. در این تحقیق، برای اولین بار با کمک نرم افزار ASD به ریزمقیاس نمایی چند مکانی پارامتر درجه حرارت، با داده های بروز شده ی CGCM3.1 برای یکی از ایستگاه های GCOS ایران پرداخته و سپس برای سه دوره ی سی ساله، پیش بینی اقلیم انجام شده است. نتایج به طور میانگین افزایش دما را برای سال های آتی تشان می دهد. هدف از طرح روش جدید، نشان دادن اهمیت مدل های چندمکانی و ایجاد زمینه ی مناسب برای محاسبه ی عدم قطعیت پیش بینی های اقلیم آینده است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید