مقاله نقش وراثت در بزهکاری pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقش وراثت در بزهکاری pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش وراثت در بزهکاری pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقش وراثت در بزهکاری pdf

وراثت :  
عوامل ذاتی غیر ارثی :  
آیا امکان دارد انسان به طور ذاتی و بالفطره بزهکار باشد ؟  
1- عوامل داخلی ( فردی ) :  
کروموزوم اضافی :  
2- ژن :‌  
3- فنوتیپ :  
4- ژنوتیپ :  
5- ژن غالب ، ژن مغلوب :  
خصوصیات رفتارهای بزه کارانه وراثتی در انسان :  
منابع  

 

مقاله حاضر به نام نقش ارث در بزهکاری شامل بخش های زیر می باشد

 ¤  نقش وراثت و محیط و عوامل غیر ارثی در بزه.

¤  آیا امکان دارد انسان ذاتی و بالفطره بزهکار باشد ؟

¤  علل رفتار غیر عادی و نا بهنجاری های روانی .

¤  خصوصیات رفتارهای بزهکارانه وراثتی در انسان .

¤  اصل وراثت از سنن غیر قابل تبدیل الهی است .

 بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده ، دو عامل «وراثت» و «محیط» ، سهم بسزایی در میان بزهکاری دارند . اما سوابق نشان می دهد که نه وراثت و نه محیط هیچ کدام به تنهایی نمی توانند عامل ایجاد جرم باشند . بلکه زمینه ارثی فرد ، همراه با خصوصیات خلقی و محیطی و تأثیری که افراد دیگر در زندگی انسان دارند، می تواند سبب بروز جرم باشد . از نظر قضایی نیز نقش وراثت و محیط به عنوان عوامل غیر ارادی در بروز جرم که منجر به تحریف اراده می شود ، می باشد . ( سایت اینترنتی گوگل )

وراثت

یکی از عواملی که شخصیت فرد را تحت تأثیر خود قرار داده و مورد توجه جرم شناسان نیز واقع شده است ، عوامل ارثی می باشد . همان طور که انسان از لحاظ مالی وارث بستگان خود می باشد ، ممکن است از نظر فردی نیز وارث استعدادهای نیاکان خود و صفات خوب و بد آنها که از راه وراثت به او منتقل می شود ، باشد . شباهت ظاهری والدین با کودکان چون رنگ چشم یا سفیدی چهره و مقایسه رفتارهای پدر و مادر با فرزند چون نحوه تربیت ، مهرورزی و مانند اینها ، وراثت را همیشه به عنوان یک پدیده قابل تأمل مطرح کرده است . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام نقش و راهنما مورد توجه بوده و از وراثت با کلمه «عرق» یاد شده است .     ( همان منبع )

عوامل ذاتی غیر ارثی

قبل از انعقاد نطفه و تشکیل جنین ، عوامل ارثی به نحوی از طریق ژنها در شخصیت افراد مؤثر واقع می شود . عوامل دیگری نیز وجود دارند که از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد جنین اثر می گذارد و تأثیر هر یک از عوامل در شخصیت طفل غیر قابل انکار می باشد و به دو دسته عوامل مربوط به دوران حاملگی و عوامل مربوط به دوران زایمان تفکیک می شود . ( همان منبع )

عوامل مربوط به دوران حاملگی عبارتند از : سن مادر ، سوء تغذیه ، تأثیر داروهای شیمیایی ، تأثیر الکل و مواد مخدر ، بیماری های مادر در دوران بارداری ، حالات هیجانی و عاطفی مادر و تأثیر تشعشعات رادیو اکتیو . ( همان منبع )

آیا امکان دارد انسان به طور ذاتی و بالفطره بزهکار باشد ؟

گروهی از متخصصان که بر روی الگوهای جرم و بزهکاری تحقیق می نمایند ، تأثیرات عوامل زیستی و فیزیولوژیکی را مد نظر قرار داده و عده ای نیز تأثیرات احساسی ، اجتماعی و محیطی را در نظر می گیرند و در مقایسه با یکدیگر به این نتیجه می رسند که عوامل اجتماعی ، روانی و محیطی بسی مؤثرتر از سایر عوامل در بروز بزهکاری است . ( ناسازگاری و بزهکاری در کودکان )

لومبرسو با تکیه بر تأثیرات زیستی و محیطی ادعا دارد که برخی از بزهکاران ، بالفطره مجرم و متمایل به انجام بزهکاری هستند و از این رو برای نخستین بار عبارت «جرم بالفطره و ذاتی» (Criminal Born) را وارد بحث جرم شناسی نمود . وی ادعا می کند که در بدن کودکان بزهکار ، نقصی به نام استیگماتا (Stigmata) وجود دارد که آنان را ناخواسته با سمت بزهکاری سوق می دهد . ( همان منبع )

از دیرباز بر روی این موضوع بحثهای زیادی شده است و غالب اندیشمندان و جرم شناسان قدیمی بر این باورند که عامل زیستی یا بیولوژیکی در ارتکاب کودکان به جرم دخالت دارد . فاکتورها و عوامل بیولوژیکی و فیزیولوژیکی مورد ادعا در بروز جرایم با پیشرفت علم و بالاخص با مشخص شدن قوانین وراثتی که از سوی مندل (84-1822) مطرح گردید بیش از پیش ذهن مدعیان به تأثیرات زیستی و وراثتی را در بروز جرایم و بزهکاری در کودکان را مشغول داشت . ( همان منبع )

عوامل وراثتی در واقع آثاری هستند که از هسته اسپرماتوزوئید پدر و هسته تخم مادر که به نام زیگوتا معروف بوده و به شکل سلول واحد باردار شده است ، با برگیری خصوصیات کروموزوم آن از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد . هر کدام از ما انسانها علاوه بر داشتن یک سری خصوصیات منحصر به فرد ، حامل برخی از آثار و خصوصیات وراثتی نیز هستیم . این خصوصیات به صورت ژنهای وراثتی شناخته شده و با توسعه و رشد بدن در تمامی سلولهای بدن جای یافته و تا پایان عمر با انسان به حیات و توسعه خود ادامه می دهند . به عبارتی روشن تر ، انسان به ناخواسته از طریق مجموعه ای از آثار و خصوصیات وراثتی که گریز و رهایی از آنها اجتناب ناپذیر است ، تا پایان عمر کنار آمده و آن را می توان به عنوان بخشی از سرنوشت غیر قابل تغییر انسان تلقی نمود . این ویژگی ها به قدری در سرنوشت انسان مؤثرند که می توانند رفتارها ، عملکرد ، نوع دیدگاه ، فکر و کنش و واکنش های فرد را به صورت مثبت و یا منفی در آینده شکل دهند .      ( همان منبع )

به طور کلی در شناخت علل رفتار غیر عادی و عصبی روانی چگونگی شخصیت انسان و عواملی که در سازندگی آن موثرند ، مورد توجه قرار می گیرد . این عوامل به دو دسته مشخص تقسیم می شوند که عبارتند از

  1- عوامل داخلی یا فردی ( مهیا ساز )

2- عوامل خارجی ( آشکار ساز )

به طور دقیقتر ، این عوامل و خصوصیات را می توان به شکل نمودار فوق فرض کرد . همچنین بیماریها و اختلالات رفتاری را در دایره دیگری در میان آن تصویر نمود . با تفکیک دو قسمت تحتانی و فوقانی نمودار بزرگتر ، قسمت فوقانی ، فاکتورهای خارجی و محیطی را نشان می دهد و قسمت تحتانی ، فاکتورهای داخلی و فردی را نشان می دهد . ( روانشناسی و روانپزشکی کیفری )

1- عوامل داخلی ( فردی )

عوامل داخلی که شامل قسمت تحتانی نمودار فوق است ، گر چه دو قسمت جداگانه ندارد ، ولی از دو گروه عوامل مخلوط تشکیل یافته که عبارتند از عوامل ژنتیکی ( ارثی ) و عوامل سرشتی

نقش ارث در علل رفتار غیر عادی و نابهنجاری های روانی : فرهنگ لیزه وراثت را چنین تعریف می کند : «شرایطی که باعث می شود حالات جسمانی و نفسانی از پدر و مادر به اولاد انتقال یابد ، وراثت نام دارد .» به نظر ریبو وراثت قانونی از حیات شناسی است که تمام موجودات زنده در پرتو آن در اعقاب خود تکرار می شوند . ( همان منبع )

به عقیده دکتر آذرم ، مقصود از توارث بررسی شباهت های موجود بین خویشان و نزدیکان مخصوصاً والدین و فرزندان است . هر فردی از طریق سلولهای تناسلی نر و ماده ( اسپرماتوزوئید و اوول ) با پدر و مادر خود مربوط است و هیچ رابطه مستقیم دیگری بین آنها موجود نیست ، به طوری که می توان گفت شباهت یا مجموعه خواصی که از پدر و مادر به فرزندان داده می شود توسط همین سلولها انتقال می یابد . ( همان منبع )

به طور کلی هر موجود زنده از نظر ساختمان عمومی ، شباهت زیادی به پدر و مادر خود دارد و به علاوه خیلی از خواص ظاهر و فیزیولوژیکی مشترک بین افراد مختلف یک گونه یا یک نژاد دیده می شود . مثلاً شباهتهایی در بزرگی یا کوچکی هیکل ، رنگ پوست بدن یا رنگ مو ‌، مقاومت در برابر برخی بیماریها و حساسیت در مقابل بعضی دیگر در افراد مختلف یک گونه دیده می شود . شباهت ممکن است حتی بیش از این باشد و در خواص کوچکتری مانند رنگ چشم ، مجعد یا صاف بودن مو و غیره هم مشاهده شود . اغلب می توان از روی شباهت ظاهری ارتباط خانوادگی دو نفر را تشخیص داد . ( همان منبع )

مطالعات وسیعی برای پی بردن به چگونگی انتقال بیماری ها از نسلی به نسل دیگر انجام شده است . به خصوص با پیشرفت صنعت و اختراع میکروسکوپ های قوی و شناخت بهتر و دقیقتر ژنها . متخصصین هر روزه بیشتر متوجه تظاهرات مسائل ارثی در افراد شده اند ، به طوری که یک رشته تخصصی به نام «ژنتیک» به رشته های مختلف علوم افزوده شده است . ( همان منبع )

اصول ژنتیک و چگونگی انتقال خصوصیات ارثی برای مدتی طوری نظر دانشمندان را به خود معطوف داشت که در اثبات اصول ژنتیک و تأثیر ارث ، چون هر مسئله تازه کشف شده دیگر عده ای از دانشمندان و محققین به افراط رفتند ، به حدی که همه بیماری های روانی و رفتارهای غیر عادی را به عامل ارث نسبت می دادند ولی اکنون با وجود اینکه نقش اساسی ارث در بعضی از اختلالت رفتاری به خوبی شناخته شده ‌، دانشمندان «ارث» را فقط یکی از عوامل متعدد بیماریهای روانی و اختلالات رفتاری می دانند . ( همان منبع )

قبل از بررسی مسئله ارث و اثرات آن لازم است کروموزوم ، ژن ، فتوتیپ ، ژنو تیپ ، ژن غالب و ژن مغلوب را بشناسیم

کروموزوم : در هسته هر سلول انسان 23 جفت کروموزوم وجود دارد که از دو نوع تشکیل شده اند ، یکی کروموزوم های معمولی که از نظر شکل به هم شبیه هستند و خصوصیات جسمانی فرد را می سازند ، به نام کروموزوم های جسمانی یا آتازوم (Auto some or Soma) و دیگر کروموزومهایی که شکلشان بر حسب نر یا ماده بودن موجود فرق می کند و به کروموزوم جنسی موسوم اند که دخالت آنها در تعیین جنسیت جنین ، توسط دانشمندی به نام مک کلینک در سال 1901 به اثبات رسید . ( همان منبع )

کروموزومهای جسمانی جفت جفت و کاملاً شبیه به هم در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و به شکل طناب کوتاهی هستند که ژنها در طول آن قرار دارند ، به طوری که امروزه هر جفت کروموزوم را با شماره ای که به آنها داده اند ، می شناسند . مثلاً کروموزومهای 21 یا 23 ( بر حسب شماره گذاری دنور ) . ( همان منبع )

لازم به یادآوری است که سلولهای جنسی ، اسپرم و اوول که از پدر و مادر می آیند ، هر کدام دارای نصف تعداد کروموزوم هستند و وقتی لقاح انجام شد و سلول جدید به وجود آمد ، تعداد کل کروموزومهای سلول جدید ، 23 جفت می شود ، یعنی مرد دارای 22 جفت کروموزوم جسمی و یک جفت کروموزوم جنسی است که کروموزوم های جنسی مرد از دو نوع X  و Y  است که جمعاً 46 کروموزوم می شود . ( همان منبع )

پس اسپرم مرد دو نوع است نصف آنها با 22 کروموزوم جسمی و یک کروموزوم جنسی (X) ، و نصف دیگر با 22 کروموزوم جسمی و یک کروموزوم جنسی (Y) . همچنین زن دارای 22 جفت کروموزوم جسمی و یک جفت کروموزوم مخصوص سلولهای جنسی است که کروموزومهای جنسی زن هر دو از نوع X است که جمعاً 46 کروموزوم (XX+44) می شود . ( همان منبع )

کیفیت و چگونگی قرار گرفتن و مخلوط شدن کروموزومهای جنسی X  و Y است که خصوصیات جنس جنین را تعیین می کنند . یعنی اگر دو تخم X زن با X مرد کنار هم قرار گیرند ، جنین ماده و اگر X  با Y مرد کنار هم قرار گیرند ، جنین نر خواهد شد . ( همان منبع )

بسیاری از بیماریها به علت اختلال در چگونگی تقسیم شدن یا در کنار هم قرار گرفتن و یا تغییر در تعداد کل این کروموزومها به وجود می آیند که اگر این تغییرات در کروموزومهای جسمی اتفاق افتد ، ایجاد بیماری های جسمی ، مانند سندرم دان یا منگولیسم (Downs Syndrum or Mongolism) می کند که از انواع نقیصه های عقلی است و اگر این تغییر در کروموزومهای جنسی به وجود آید در مردها سبب سندرم کلین بیلتر (Syndrum Clinebilter ) می شود که در آن صورت در مرد به جای یک X  و یک Y ، دو X و یک Y (44XXY‌) یعنی جمعا 47 کروموزوم مشاهده می شود و در زنها سبب سندرم ترنر (Turner) می شود . در زن بیمار به جای دو X  ، فقط یک X (44X) یعنی جمعاً 45 کروموزوم وجود دارد که هر کدام از این دو بیماری دارای خصوصیات آسیب شناسی مخصوص به خود می باشد . ( همان منبع )

گر چه بدان گونه که گفته شد ویژگی های افراد از طریق توارث از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود ، ولی به هیچ وجه نمی توان منکر اثر محیط در تظاهرات خصوصیات ارثی شد . در این باره به خصوص در مسائل پسیکوپاتی و بزهکاری نوجوانان مطالعات دقیقی شده و این نتیجه حاصل آمده که اگر بتوانیم محیط کودک را که درای ژن معیوب است عوض کنیم و شرایط خانوادگی ، تحصیلی و تعلیم و تربیت و همچنین محل سکونت مناسبتری را برای او فراهم کنیم ، بدون شک تظاهرات شخصیتی دیگری غیر از خصوصیات ارثی خود خواهد داشت . ( همان منبع )

البته در این باره عقاید مختلف است . گروهی از صاحب نظران معتقدند که ارث و محیط به طور تساوی بر یکدیگر اثر دارند . عده ای اثر محیط را از اثر ارث بیشتر می دانند و گروهی اثر ارث را

آنها ثابت کرده اند که هوش یک پدیده ارثی است و محیط اثر کمی در میزان آن دارد و یا اینکه رشد شخصیت بر اثر عوامل محیطی است و عوامل ارثی در شکل بخشیدن به شخصیت اثر کمتری دارد . ( همان منبع )

گروه اول معتقدند بیماری های روانی و رفتارهای غیر عادی ، بیشتر به علت عوامل ارثی است و گروه دوم ، رفتارهای غیر عادی و بیماری روانی را بیشتر به سبب عوامل محیطی می دانند ولی هیچکدام هنوز نتوانسته اند به طور کامل و علمی نظریاتشان را ثابت کنند . در روانپزشکی عملی ، در مورد شناخت علل رفتارهای غیر عادی این اصل مسلم شده که محیط وارث به طور دایم و مساوی بر هم اثر دارند و نتیجه این تداخل است که خصوصیات فرد را ظاهر می کند .( همان منبع )

کروموزوم اضافی

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاثیر بازده دارایی وسودآوری بر ساختار سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاثیر بازده دارایی وسودآوری بر ساختار سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر بازده دارایی وسودآوری بر ساختار سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تاثیر بازده دارایی وسودآوری بر ساختار سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر بازده دارایی وسودآوری بر ساختار سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران pdf :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت، حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در محیط به شدت رقابتی، متغیر و در حال رشد کنونی، شرکت ها به منظور رشد و توسعه فعالیت های خود به منابع مالی مناسب نیاز دارند و با توجه به این امر که حداکثر کردن ثروت سهامداران، یکی از مهمترین وظایف مدیران مالی محسوب می شود، تعیین ترکیب بهینه تأمین مالی، یکی از دغدغه های اصلی مدیران مالی شرکت ها است. دراین پژوهش تلاش شده است، عواملی تاثیرگذارشامل سودآوری و بازده دارایی برساختار سرمایه شرکت ها بررسی گردد. پژوهش حاضر با هدف کسب آگاهی در خصوص تاثیر بازده دارایی وسودآوری بر ساختار سرمایه شرکت ها می باشد. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی واز نظر ماهیت توصیفی می باشد. نمونه آماری تعداد 160 شرکت فعال از بین شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دردوره پنج ساله 1392- 1388 انتخاب گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره، آزمون لیمر، آزمون هاسمن، ناهمسانی واریانس، اثرات ثابت تصادفی GLS وروشهای تخمین لازم از نرم افزار Eviews8 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان دادکه بین سودآوری وبازده دارایی با ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود دارد

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی آلودگی فلز سنگین روی در کبد ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی آلودگی فلز سنگین روی در کبد ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی آلودگی فلز سنگین روی در کبد ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی آلودگی فلز سنگین روی در کبد ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی آلودگی فلز سنگین روی در کبد ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

رقیه فروغی –

چکیده:

به منظور ارزیابی غلظت روی در کبد ماهی سفید, ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی به عنوان جامعه آماری انتخاب و نمونه برداری در پاییز 1384 انجام شد. با استفاده از دستگاه جذب اتمی مقادیر روی موجود در کبد ماهی سفید مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت این عنصر در کبد برابر µg/g55/2 می باشد. مقایسه بین غلظت روی در دو جنس نر و ماده نشان داد که تفاوت معنی داری بین غلظت روی این دو جنس مشاهده نمی گردد (p>0/05). مطالعه همبستگی بین طول و وزن ماهی و غلظت روی در این اندام هیچ گونه همبستگی معنی داری را نشان نمی دهد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله استخراج اگزو پلی ساکارید میکروبی EPS و تاثیر آن بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و کیفی نان حجیم حاصل از آرد گندم ضعیف pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله استخراج اگزو پلی ساکارید میکروبی EPS و تاثیر آن بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و کیفی نان حجیم حاصل از آرد گندم ضعیف pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استخراج اگزو پلی ساکارید میکروبی EPS و تاثیر آن بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و کیفی نان حجیم حاصل از آرد گندم ضعیف pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله استخراج اگزو پلی ساکارید میکروبی EPS و تاثیر آن بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و کیفی نان حجیم حاصل از آرد گندم ضعیف pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله استخراج اگزو پلی ساکارید میکروبی EPS و تاثیر آن بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و کیفی نان حجیم حاصل از آرد گندم ضعیف pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
تعداد صفحات: 3
نویسنده(ها):
منصوره سلیمانی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم
مهران اعلمی – رستادیار گروه صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی
فرامرز خداییان چگنی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران
گودرز نجفیان – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

چکیده:
کفیران، اگزو پلی ساکارید تولید شده توسط میکروارگانیسمهای موجود در دانک کفیر، یک گلوکوگالاکتان میباشد که دارای اثرات سلامت بخشی میباشد. در این تحقیق، کفیران به شکل ژل استخراج و در سه سطح 1 ، 2 ، 3% (وزنی/ وزنی) جهت ارزیابی تاثیر آن بر ویژگیهای کیفی نان حجیم از جمله ویژگیهای فیزیکو شیمیایی (وزن، حجم، حجم ویژه، افت پخت، ابعاد نان و نسبت ضخامت به ارتفاع) و بیاتی، به آرد گندم ضعیف اضافه شد. کشت دانه کفیر با استفاده از اینکوباتور مجهز به همزن و استخراج کفیران با سانتریفوژ یخچالدار و ویژگیهای بیاتی نان با استفاده از اینستران و حجم نان به روش جابه جایی دانه کلزا ارزیابی شد. نتایج حاصل از ارزیابی ویژگیهای تکنولوژیکی نان نشان داد افزودن کفیران در سطوح مختلف باعث افزایش حجم و حجم ویژه در مقایسه با نان شاهد شد. همچنین افزودن کفیران و افزایش سطوح آن، منجربه کاهش افت پخت نمونههای نان شد. در ارتباط با بیاتی نمونههای نان، مشخص شد با افزودن کفیران و افزایش سطوح آن، سفتی مغز نان در مقایسه با نمونه شاهد بطور معنیداری 005 p کاهش مییابد، بطوری که تیمار 3% و نمونه شاهد، به ترتیب دارای کمترین و بیشترین میزان سفتی بودند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طراحی سرای فرهنگی جوانان در راستای شکوفایی استعداد و خلاقیت pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طراحی سرای فرهنگی جوانان در راستای شکوفایی استعداد و خلاقیت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی سرای فرهنگی جوانان در راستای شکوفایی استعداد و خلاقیت pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي طراحی سرای فرهنگی جوانان در راستای شکوفایی استعداد و خلاقیت pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن طراحی سرای فرهنگی جوانان در راستای شکوفایی استعداد و خلاقیت pdf :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره علمي پژوهشي افق هاي نوين در حوزه مهندسي عمران، معماري، فرهنگ و مديريت شهري ايران

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در شهرهای امروزی، به دلیل کاهش محیط طبیعی و باز، از یک طرف و رواج سریع و همه گیر رسانه های جمعی از طرف دیگر ، میزانزیادی از اوقات فراغت افراد به خصوص جوانان را به صورت یکسویه در اورده است. با توجه به پی آمدهای این پدیده، یکی از اهداف برنامهریزی فراغت و استعداد یابی این است که با گسترش فراغت فعال و ایجاد فضای پرتحرک، تعادل مطلوبی را میان فعالیت های ایستا و پویابوجود آورد و مانع رشد روحیه انفعالی و غیر خلاق شد بنا بر این ایده آل هر جامه انسانی تربیت و شکوفا کردن نیروها و استعداد هاینسل جوان آن می باشد.پس باید سازمان یا نهادی باشد که سیستم برنامه ریزی آن بر پایه پرورش استعداد و خلاقیت های کودکان ونوجوانان باشد.د.طراحی سرای فرهنگی جوانان در حقیقت طراحی خانه و بنایی است که نه تنها محلی برای تفریحات سالم جوانان باشدبلکه پایه گذار ساختار فرهنگ و غنابخشی به هویت فرهنگی جوانان و شکوفایی و همچنین تأمین سلامت جسمی و روانی جوانان در راستایتقویت روح اندیشه و آزادسازی هدفدار انرژی جوان نیز گردد که شاید طراحی چنین سرا و خانه ای را بتوان به عنوان خانه سوم فرد دانست.امروزه فرهنگسرای جوانان از جمله موسساتی است که در خدمت رسانی ان ها و سعی در برآورده ساختن نیازهای هنری ، فکری ، فرهنگیو ورزشی دارد. این مراکز بخش عمده ای از تاثیر گذاری بر رفتار ، نگرش و گسترش خلاقیت کودکان و نوجوانان را به خود اختصاص میدهند به همین دلیل گسترش و غنی سازی آن می تواند در رشد فردی ،تعامل های اجتماعی،تقویت حس تعاون و غیره موثر باشد با توجهبه ویژگیهای خاص رشد، سلامت و امنیت کودکان، این موسسات می توانند به گونه ای طراحی گردند که تاثیر بسزایی در بهینه سازی اینفعالیت ها ایجاد کنند ، آماده سازی این محیط ها با تناسب روحیات کودکان و نوجوانان در مقاطع سنی مختلف سعی در هماهنگ نمودنمحیط با رفتار فردی دارد .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بازخوانی معناشناختی کلام سیاسی و نسبت آن با فلسفه سیاسی و فقه سیاسی pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بازخوانی معناشناختی کلام سیاسی و نسبت آن با فلسفه سیاسی و فقه سیاسی pdf دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازخوانی معناشناختی کلام سیاسی و نسبت آن با فلسفه سیاسی و فقه سیاسی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بازخوانی معناشناختی کلام سیاسی و نسبت آن با فلسفه سیاسی و فقه سیاسی pdf

چکیده  
مقدمه  
تعریف علم کلام و موضوع آن  
تعاریف علم کلام  
تحلیل و بررسی تعاریف علم کلام  
دیدگاه برگزیده در تعریف علم کلام  
تعریف کلام سیاسی  
نسبت کلام سیاسی با فلسفه سیاسی  
نسبت کلام سیاسی با فقه سیاسی  
نتیجه‌گیری  
پی‌نوشت‌ها:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بازخوانی معناشناختی کلام سیاسی و نسبت آن با فلسفه سیاسی و فقه سیاسی pdf

ابن‌براج طرابلسی، عبدالعزیز‌بن نحریر (قاضی ابن براج)، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1406ق

ابن‌خلدون، ابو زید عبد الرحمن‌بن محمّد، مقدمه، بیروت، دارالقلم، بی‌تا

احسائی، ابن ابی‌جمهور، الاقطاب الفقهیه علی مذهب الامامیه، قم، مرعشی نجفی، 1410ق

أردبیلی، أحمدبن محمد (مقدس اردبیلی)، الحاشیه علی الهیات: الشرح الجدید للتجرید، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1419ق

استرآبادی، محمد جعفر، البراهین القاطعه،‌ قم، مکتب الاعلام الاسلامی ، 1382

اشتراوس، لئو، فلسفه سیاسی چیست؟،‌ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، علمی و فرهنگی، 1373

آصفی، محمد مهدی، «تأملی در فقه سیاسی»، کیهان اندیشه، خرداد و تیر 1368، ش 24، ص 30-18

آمدی، سیف‌الدین، غایه المرام فی علم الکلام، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1413ق

تفتازانی، سعد الدین، شرح المقاصد، قم، الشریف الرضی ، 1409ق

جرجانی، میر سید شریف،‌ التعریفات، تهران، ناصر خسرو، 1412ق

جمشیدی، محمد حسین، رخ اندیشه، تهران، کلبه معرفت، 1384

حلی، حسن‌بن یوسف المطهر (علامه حلی)، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، 1412ق

ـــــ، مناهج الیقین فی اصول الدین ، تهران، دار الاسوه، 1415ق

ـــــ، نهایه المرام فی علم الکلام، قم، موسسه الامام الصادق(ع)، 1419ق

سبحانی، جعفر، مصادر الفقه الاسلامی و منابعه، بیروت، دارالاضواء، 1419

سیدباقری، سید کاظم، فقه سیاسی شیعه: ساز و کارهای تحول در دوران معاصر،‌ تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388

شاطبی، ابو اسحاق، الاعتصام، بیروت، دار المعرفه، 1420ق

شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، بی‌جا، چاپ کیهانک، 1361

شهید ثانی، زین‌الدین‌بن على، حقائق الایمان مع رسالتی الاقتصاد و العداله، قم، کتابخانه آیه‌الله مرعشی نجفی ، 1409ق

شیرازی، صدر الدین محمد (ملاصدرا)، شرح اصول الکافی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ، 1366

طوسی، محمد‌بن حسن (ابوجعفر)، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1407ق

عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، عصر جدید و سده نوزدهم، تهران، دفتر چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1388

عضد‌الدین ایجی، عبدالرحمن ابن احمد،‌ شرح المواقف، قم، الشریف الرضی، 1412ق

عمید زنجانی، عباسعلی و ابراهیم موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، تهران، مجد، 1388

عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، 1367

فارابى، ابونصر، احصاء العلوم، بیروت، مکتبه الهلال، 1996م

کرکی، علی‌بن حسین (محقق ثانی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت(س)، 1414ق

کلسکو، جورج، تاریخ فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، نشر نی، 1389

الکلینی، ابو جعفر محمدبن یعقوب، الکافی، تهران، اسلامیه ، 1362

لاهیجی، فیاض، شوارق الالهام فی شرح تجرید الاعتقاد، اصفهان، مهدوی ، بی‌تا

مبلغی، احمد، «فقه سیاسی»، فقه: کاوشی نو در فقه اسلامی، ش 45، سال دوازدهم، پاییز 1384، ص10-3

مطهری، مرتضی،‌ مجموعه آثار، تهران، صدرا، بی‌تا

مهدوی، اصغر آقا و دیگران، گفتارهایی در فقه سیاسی: حکومت، امنیت، فرهنگ، تهران: دانشگاه امام صادق(س)، 1390

Goodin, Robert E. & Philip Pettit, A Companion Contemporary Political Philosophy, London: Blackwell,

Hampton, Jean, Political Philosophy, Boulder, CO: Westview Press,

Hudelson, Richard, Modern Political Philosophy, New York, Armonk,

Kofmel, Erich, Comparative Political Theology, Italy, University of Pisa,

Lawrence, Frederick G. , “Political Theology”, Encyclopedia of Religion, edited by Mercia Eliadeh, Gale, Thomson, Vol.11, 2005, p 404 – 405

Lutz- Bachman, Matthias, “Theology Political”, Routledge Encyclopedia of Philosophy, General Editior Edward Craig, London and New York, Routledge, Vol 9, 1998, p 331-

Miller, David, Political Philosophy: A Very Short Introduction, London, Oxford University Press,

Plant, Raymond, “Political Philosophy, Nature of”, Routledge Encyclopedia of Philosophy, General Editior Edward Craig, London and New York, Routledge, vol 7,

Raphael, D. D. , Problems of Political Philosophy, London: Pall Mall Press,

Strauss , Leo & Joseph Cropsey, History of Political Philosophy, Chicago and London: The University of Chicago Press,

Strauss, Leo, What Is Political Philosophy, London & Chicago, The University of Chicago Press,

چکیده

کلام سیاسی یکی از مهم‌ترین شاخه‌ها و قلمروهای علم کلام به شمار می‌آید. از این‌رو، تبیین چیستی کلام سیاسی، اهداف، روش‌شناسی و موضوع آن مبتنی بر ارائه تعریفی جامع و مانع از علم کلام است. در پژوهش پیش‌رو کوشیده‌ایم تا به شیوه توصیفی و تحلیلی، پس از تبیین و بررسی مهم‌ترین تعاریف ارائه‌‌شده از علم کلام، نخست تعریفی برگزیده از این علم ارائه دهیم و سپس با توجه به همان تعریف به تحلیل کلام سیاسی و مشخصه‌های آن بپردازیم. ازآنجاکه گاه به دلیل عدم توجه به مرزبندی میان علوم، کلام سیاسی با دانش‌های همگن آن خلط می‌‌شود، تبیین نسبت این دانش با فلسفه سیاسی و فقه سیاسی از دیگر رسالت‌های مهم این اثر خواهد بود. از نظر نگارنده، مبتنی بودن کلام سیاسی بر آموزه‌های دینی و همچنین حیثیت تعلقی امور سیاسی به ذات و صفات خدای سبحان مهم‌ترین ویژگی کلام سیاسی به شمار می‌آید

کلیدواژه‌ها: کلام، کلام سیاسی، فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، الهیات سیاسی، فقه، امور سیاسی.

مقدمه

دانش کلام اسلامی که مهم‌ترین دانش در دفاع از دین و آموزه‌های آن به شمار می‌آید، در عرصه‌های گوناگون اندیشه‌ بشری تأثیرگذار است. این گستره عظیم تأثیرگذاری به دلیل گستردگی موضوع و قلمرو این دانش است که موجب می‌شود جنبه‌های گوناگون اندیشه بشر با این علم در ارتباط باشند. یکی از قلمروهای مهم این دانش، عرصه سیاست است که ذیل دانش کلام سیاسی کانون تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. در نوشتار پیش‌رو چیستی کلام سیاسی و جایگاه آن را در میان دیگر دانش‌های همگن تبیین خواهیم کرد. از آنجاکه توجه به کلام سیاسی به منزله دانشی مستقل نسبتاً تازه است، درباره ماهیت این دانش و همچنین نسبت آن با دیگر دانش‌ها، به جز چند مقاله، پژوهش‌های جدی‌ای انجام نشده است. مقالات «چیستی کلام سیاسی» و «نسبت کلام سیاسی و فقه سیاسی» تألیف غلامرضا بهروزلک، مقاله «مقایسه فقه سیاسی با فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و اندیشه سیاسی» تألیف احمد مبلغی، و همچنین بخشی از کتاب مسئله‌شناسی مطالعات سیاسی تألیف سیدصادق حقیقت از آثاری هستند که در این موضوع منتشر شده‌اند. مقاله حاضر، که تلاشی است برای تعیین قلمرو جامع دانش کلام، و در سایه آن اشاره به جایگاه حقیقی کلام سیاسی در منظومه اندیشه‌ای علم کلام، آغازی خواهد بود برای پژوهش‌های دیگر در باب مسائل کلام سیاسی که نگارنده به دنبال تدوینشان است. طبیعی است که پرداختن به مسائل کلام سیاسی، مبتنی بر برداشت صحیحی از خود کلام سیاسی است که رسالت اصلی نوشتار پیش‌رو، خواهد بود

به منظور رسیدن به اهداف مزبور، در نوشتار پیش‌رو به بحث درباره این پرسش‌ها خواهیم پرداخت که «تعریف جامع و مانع از کلام چیست؟»؛ «مراد از کلام سیاسی چیست؟»؛ «آیا کلام سیاسی همان الهیات سیاسی است که در غرب مطرح است؟»؛ «چه نسبتی میان کلام سیاسی و فلسفه سیاسی برقرار است؟»؛ «چه نسبتی میان کلام سیاسی و فقه سیاسی حاکم است؟» و سرانجام اینکه «تفاوت رویکردی شیعه با اهل سنت در مسائل سیاسی چیست؟» از آنجاکه کلام سیاسی از شاخه‌های دانش کلام است، بیان چیستی کلام سیاسی مبتنی بر ارائه تعریفی شایسته از دانش کلام و موضوع آن است. همچنین تشخیص نسبت «کلام سیاسی» با «فلسفه سیاسی» و «فقه سیاسی» برای پرهیز از خلط مفهومی در این دانش، امری بایسته است. از این‌رو پس از بررسی تعریف‌های ارائه‌شده نسبت به دانش کلام، با در پیش گرفتن موضعی مشخص در تعریف کلام و موضوع آن، به تبیین مراد از «کلام سیاسی» و جایگاه آن در نظام کلامی خواهیم پرداخت و از همین طریق، نسبت آن را با «فلسفه سیاسی» و «فقه سیاسی» روشن خواهیم کرد، تا جایگاه «کلام سیاسی» در نظام اندیشه ‌سیاسی شیعه مشخص شود. در پایان نیز به بیان اختلاف رویکردی شیعه و اهل سنت در مسائل سیاسی خواهیم پرداخت

تعریف علم کلام و موضوع آن

اندیشمندان اسلامی تعاریف گوناگونی برای علم کلام ارائه کرده‌اند. در اینجا پس از بیان تعاریف گوناگون از علم کلام و تحلیل آنها، تعریف برگزیده از این علم را مطرح خواهیم کرد. پیش از بیان این تعاریف، دو نکته شایسته یادآوری است

با توجه به موضوع این مقاله، نگارنده درصدد احصای همه تعاریف مطرح‌شده از علم کلام نخواهد بود؛ زیرا چنین امری مجالی مستقل و مفصل می‌طلبد که بیرون از حوصله و به دور از موضوع پژوهش حاضر است؛ بلکه خواهد کوشید تا با بیان مهم‌ترین تعاریف ارائه‌شده از سوی اندیشمندان اسلامی، به‌ویژه متکلمان، آنها را تحلیل و بررسی کنیم؛

پس از مراجعه به بیشتر منابع کلامی، دریافتیم که برخی از متکلمان اساساً در مقام تعریف علم کلام نبوده‌اند؛ بلکه با برداشتی که از این علم داشته‌اند، مسائل کلامی را تبیین و تحلیل کرده‌اند

تعاریف علم کلام

فارابی (339 ق) در احصاء العلوم علم کلام را چنین تعریف کرده است: «و صناعه الکلام ـ یقتدر بها الإنسان على نصره الآراء والأفعال المحدوده التی صرح بها واضع المله، وتزییف کل ما خالفها بالأقاویل.»1 او علم کلام را صناعتی می‌داند که انسان از طریق آن می‌تواند به یاری آرا و افعال مشخصی بپردازد که در شرع بدانها تصریح شده است و همچنین به رد دیدگاه‌های مخالف با آن آرا و افعال برخیزد

جناب ایجی(756 ق) در تعریف علم کلام می‌گوید: «والکلام علم یقتدر معه اثبات العقائد الدینیه بایراد الحجج علیها ودفع  قوله بمعنى الباطل; والمراد بالعقائد ما یقصد به نفس الاعتقاد دون العمل  وبالدینیه المنسوبه الى دین محمد(ص) .»2 وی در بیان موضوع علم کلام نیز می‌گوید: «وهو أی موضوع الکلام المعلوم من حیث یتعلق به اثبات العقائد الدینیه تعلقاً قریباً أو بعیداً.»3 از نظر ایجی، کلام علمی است که انسان به واسطه آن بر اثبات عقاید دینی با استفاده از اقامه ادله، و همچنین رد دیدگاه‌های باطل توانایی می‌یابد. مراد وی از عقاید دینی نیز همان اعتقادات (در مقابل عمل) منسوب به دین اسلام است. ایجی موضوع علم کلام را نیز هر امر معلومی می‌داند که مستقیم یا غیرمستقیم در راستای اثبات عقاید دینی قرار گیرد

تفتازانی(793 ق) تعریفی همانند تعریف ایجی ارائه می‌کند: «الکلام هو العلم بالعقائد الدینیه عن الأدله الیقینیه.»4 وی در باب موضوع کلام نیز می‌گوید: «وموضوعه المعلوم من حیث یتعلق به إثباتها.»5 تفتازانی همانند‌ ایجی، کلام را علم به عقاید دینی از ادله یقینی، و موضوع آن را نیز معلوم متعلق به عقاید دینی می‌داند. وی از قول محمد‌بن الحسین القاضی تاج الدین الأرموی(656ق)، از متکلمان قرن هفتم، این عبارت را در باب تعریف علم کلام و موضوع آن نقل می‌کند

ذهب القاضی الأرموی من المتأخرین، إلى أن موضوع الکلام ذات اللّه تعالى، لأنه یبحث عن صفاته الثبوتیه والسلبیه، وأفعاله المتعلقه بأمر الدنیا، ککیفیه صدور العالم عنه بالاختیار، وحدوث العالم، وخلق الأعمال، وکیفیه نظام العالم، کالبحث عن النبوات وما یتبعها أو بأمر الآخره، کبحث المعاد وسائر السمعیات، فیکون الکلام هو العلم الباحث عن أحوال الصانع، من صفاته الثبوتیه والسلبیه، وأفعاله المتعلقه بأمر الدنیا والآخره

با توجه به این عبارت، ارموی علم کلام را علمی می‌داند که در باب احوالات صانع، اعمّ از صفات ثبوتیه و سلبیه خداوند و افعال الهی متعلق به امور دنیا، مانند کیفیت صدور اختیاری عالَم از خداوند، حدوث عالَم، خلق اعمال، کیفیت نظام عالَم و افعال الهی متعلق به امور آخرت و معاد بحث می‌کند. وی همچنین موضوع علم کلام را «ذات خدای سبحان» می‌داند

تفتازانی همچنین تعریف سمرقندی صاحب صحائف را از علم کلام با نگاهی جامع‌تر به موضوع آن، چنین نقل می‌کند

صاحب صحائف از ارموی [در تعریف علم کلام] تبعیت کرد؛ با این تفاوت که صاحب صحائف قید اضافه‌ای را مطرح می‌کند و موضوع علم کلام را ذات خداوند متعال من حیث هی و همچنین ذات ممکنات از حیث استنادشان به خداوند متعال دانسته است؛ زیرا علم کلام از اوصاف ذاتی خدای متعال من حیث هی و همچنین از اوصاف ذاتی ممکنات از حیث نیازشان به خدای متعال بحث می‌کند

صاحب صحائف در تبیین موضوع علم کلام، از سویی آن را «ذات خدای سبحان به خودی خود» دانسته و از سویی نیز، «ذات ممکنات از حیث استنادشان به خدای سبحان» را موضوع علم کلام برشمرده است. ابواسحاق شاطبی (790 ق ) نیز در تعریف علم کلام، توحید را محور این علم دانسته و امور متعلق به علم کلام را نیز در این تعریف کانون توجه قرار داده است: «;وکذلک أصول الدین، وهو علم الکلام، إنما حاصله تقریر لأدله القرآن والسنه أو ما ینشأ عنها فی التوحید وما یتعلق به.»8 بنابر تعریف شاطبی، علم کلام همان علم اصول دین است که حقیقت و حاصل آن تقریر ادله توحید و امور متعلق به توحید بر اساس آیات قرآن و سنت است

تعریف میرسید شریف (816 ق) از علم کلام همانند تعریف ارموی و سمرقندی است: «(الکلام) علم یبحث فیه عن ذات اللّه تعالى وصفاته وأحوال الممکنات من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام.»9 وی کلام را علمی می‌داند که از ذات خداوند و صفات وی و احوال ممکنات بنابر قانون اسلام بحث می‌کند

تعریف ابن‌خلدون (808ق) از علم کلام درخور توجه است: «هو علمٌ یتضمّن الحجاج عن العقائد الإیمانیّه بالأدلّه العقلیّه والرّدّ على المبتدعه المنحرفین فی الاعتقادات عن مذاهب السّلف وأهل السّنّه.»10 او کلام را دانشی می‌داند که دربردارنده بحث درباره عقاید دینی با ادله عقلی، و رد اهل بدعت و منحرف از مذاهب سلف و اهل سنت در اعتقادات است

شهید ثانی (965ق) در تعریف علم کلام کوشیده است هم به ذات و صفات خداوند توجه کند و هم به ملحقات صفات خداوند: اشرف انواع علوم، علم به خدای سبحان و ملحقات آن یعنی کمال خداوند، شناخت جانشینان او و تفصیل احوالی است که در پی این امور می‌آیند. این همان علمی است که از آن به علم کلام بنابر قانون اسلام تعبیر می‌شود

فیاض لاهیجی (1072 ق ) در شوارق علم کلام را چنین تعریف می‌کند: «الاولى ان یقال الکلام صناعه نظریه یقتدر بها على اثبات العقاید الدینیّه.»12 لاهیجی کلام را صناعتی نظری می‌داند که توانایی اثبات عقاید دینی را به انسان می‌بخشد. همچنین تعریف جناب مقدس اردبیلی (993ق) از علم کلام همانند تعریف لاهیجی است: «علم کلام علمی است که از عقاید دینی بحث، و آنها را تبیین می‌کند و در قبال شبهات و اشکالات وارده، به دفاع عقلی می‌پردازد.»

برخی متأخران همانند استرآبادی، در تعریف علم کلام، بحث نظری و اندیشه‌ای را از احوال مبدأ و معاد با شیوه عقلی مطابق با نقل، در قلمرو این علم دانسته‌اند: «فعلم الکلام علم باحث عن أحوال المبدأ والمعاد على قانون العقل المطابق للنقل بطریق النظر والفکر.»14 استرآبادی در ادامه، با توجه به تعریف مزبور، موضوع علم کلام را «مبدأ و معاد» دانسته است

از عبارات علامه حلی (726 ق ) نیز برمی‌آید که کلام را علم به ذات خداوند و صفات او می‌داند: «تردیدی نیست که اشرف اشیا واجب‌الوجود است پس علم به او نیز برتر است. علم متکفل این امر، همان علم کلام است که در ذات و صفات خداوند نظر می‌کند.»16  ایشان در اثر شریف نهایه المرام فی علم الکلام در ضمن بیان شرافت علم کلام و هدف از این علم، به نحو ضمنی به تعریف این علم اشاره می‌کند و آن را دانشی برای معرفت به خدای سبحان، صفات او، کیفیت افعال او، بحث از رسولان خداوند و اوصیای آنها، و بحث درباره احوال نفس و معاد دانسته است

شرف علم و بلندی شأن آن امری بدیهی است. تردیدی نیز نیست که شرف علم تابع شرف معلوم است و ازآنجاکه هدف نهایی از این فن معرفت خداوند و صفات او و کیفیت افعال و تأثیرات آن و همچنین بحث از رسولان و جانشینان آنها و احوال نفس و معاد است، این امور به صورت خاص شریف‌ترین مطالب هستند و واجب‌الوجود اشرف موجودات است

ملّاصدرا نیز در تعریف علم کلام، آن را به بحث از ذات، صفات و افعال خدای سبحان و احوال معاد از راه ادله عقلی و نقلی تعریف کرده‌اند. از نظر وی، هدف علم کلام دفاع از اعتقاداتی است که اهل شریعت نقل کرده‌اند

وأما علم الکلام: وهو البحث عن ذات اللّه وصفاته وافعاله وعن احوال المعاد بادله ممزوجه من العقل والشرع بمقدمات مقبوله عند الجمهور او مسلمه عند الخصم، وکان المقصود منه حراسه المعتقدات التى نقلها اهل الشرع عن آراء المبتدعین واوهام المضلین

شهید مطهّری در تعریف علم کلام می‌گوید: «علم کلام علمى است که درباره عقاید اسلامى، یعنى آنچه از نظر اسلام باید بدان معتقد بود و ایمان داشت، بحث مى کند؛ به این نحو که آنها را توضیح مى دهد و درباره آنها استدلال مى کند و از آنها دفاع مى نماید.»

تعریف شهید مطهری، مشتمل بر ذکر سه رسالت اصلی کلام، یعنی تبیین، اثبات و دفاع از آموزه‌های دینی است

تحلیل و بررسی تعاریف علم کلام

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تخمین تقاضای نفت گاز در زیر بخش حمل ونقل ریلی ایران: یک مدل دو مرحلهای pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تخمین تقاضای نفت گاز در زیر بخش حمل ونقل ریلی ایران: یک مدل دو مرحلهای pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تخمین تقاضای نفت گاز در زیر بخش حمل ونقل ریلی ایران: یک مدل دو مرحلهای pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تخمین تقاضای نفت گاز در زیر بخش حمل ونقل ریلی ایران: یک مدل دو مرحلهای pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تخمین تقاضای نفت گاز در زیر بخش حمل ونقل ریلی ایران: یک مدل دو مرحلهای pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
شادی شهسوارانی – دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده فنی، دانشگاه تهران،
علی نجمی – موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده فنی، دانشگاه تهران،
حامد شکوری گنجوی – دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده فنی، دانشگاه تهران،

چکیده:
از نقطه نظر اقتصادی حملونقل مجموعهای از خدمات است که انتقال و جابجایی کالا و انسان را از یک نقطه به نقطه دیگر بر عهده دارد و به علت ارزش افزودهای که در اقتصاد ایجاد مینماید بخشی از جریان تولید محسوب میشود. امروزه راهآهن به عنوان یک وسیله حملونقل مؤثر با ویژگیهایی چون صرفهجوییهای اقتصادی در مصرف سوخت، کاهش آلودگیهای زیست محیطی و ایمنی بالا نقش مهمی در توسعه کشورها ایفا میکند. در این تحقیق سعی شدهاست با تخمین تابع تقاضای نفت گاز در حملونقل ریلی گامی در جهت بهبود بکارگیری منابع انرژی کشور برداشته شود. برای این منظور از اطلاعات آماریسالهای 0731 تا 0731 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل دادهها با نرم افزار EViews توسط مدل دو مرحلهای با روش حداقل مربعات دو مرحلهای TSLS صورت گرفته است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن مقاومت بالا حاوی الیاف پلی پروپیلن و الیاف ماکروپلیمری pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن مقاومت بالا حاوی الیاف پلی پروپیلن و الیاف ماکروپلیمری pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن مقاومت بالا حاوی الیاف پلی پروپیلن و الیاف ماکروپلیمری pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن مقاومت بالا حاوی الیاف پلی پروپیلن و الیاف ماکروپلیمری pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن مقاومت بالا حاوی الیاف پلی پروپیلن و الیاف ماکروپلیمری pdf :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي عمران (مهندسي سازه و مديريت ساخت)

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

بتن با مقاومت بالا دارای معایبی همچون شکنندگی و شکل پذیری کم می باشد. برای رفع این معایب و افزایش میزان نرمی بتن بامقاومت بالا می توان به آن الیاف اضافه نمود. همچنین استفاده از الیاف مختلف در بتن و ساخت بتن الیافی به عنوان یک گام موثر درجلوگیری از انتشار ریزترکها و ترکها و جبران ضعف مقاومت کششی بتن محسوب میشود. این مقاله اثر مقادیر مختلفی از الیاف پلی-پروپیلن و الیاف ماکروپلیمری بر خواص مکانیکی بتن مقاومت بالا را مورد بررسی قرار میدهد. در کل 160 نمونه در 16 گروه آزمایشیساخته شد و پارامترهای مقاومت فشاری و مقاومت کششی نمونه های بتنی ارزیابی شد. الیاف ماکروپلیمری با طول 39 میلیمتر در 5درصد حجمی مختلف 25 / 0 ،% 5 / 0 ،% 75 / 0% ، 1 % و 25 / 1 % و الیاف پلی پروپیلن با طول 12 میلیمتر در 5 درصد حجمی 1 / 0 ، 0/2%، 3 / 0 ،% 4 / 0 % و 5 / 0 % استفاده شد. از سوی دیگر، در این مقاله به منظور بررسی اثر الیاف ترکیبی پلیپروپیلن-ماکروپلیمری بر خواصبتن، یک سری نمونه با درصد حجمی کل الیاف 1 % از حجم بتن مورد آزمایش قرار گرفت.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جرم انگاری جرایم مطبوعاتی ازمنظراسناد بین الملی pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 جرم انگاری جرایم مطبوعاتی ازمنظراسناد بین الملی pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جرم انگاری جرایم مطبوعاتی ازمنظراسناد بین الملی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي جرم انگاری جرایم مطبوعاتی ازمنظراسناد بین الملی pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جرم انگاری جرایم مطبوعاتی ازمنظراسناد بین الملی pdf :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم انساني، روانشناسي و علوم اجتماعي

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

مطبوعات پیش از آنکه در حوزه حقوق کیفری با محدودیتها و الزاماتی مواجه باشند، به عنوان یک پدیده اجتماعی پایگاهیدارند که حقوقی را برای آنها پدید می آورد که مهم ترین آن حقوق، آزادی مطبوعات می باشد.در واقع « آزادی مطبوعات» به عنوان اصلی گسترده مانعی برای جرم انگاری های بی ضابطه و وسیع دولت ها در حوزه مطبوعات است. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر در تایید آزادی بیان و مطبوعات مقرر میدارد: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطراری نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن از طریق رسانه ها و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد». بند 2ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در تایید آزادی بیان و آزادی مطبوعات مقرر می دارد «هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل تفحص آزاد، تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل، بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد». در قانون اساسی جمهوری اسلامی، آزادی مطبوعات جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده، چنانکه در اصل 24 این قانون،به اصل آزادی مطبوعات و نشریات پرداخته و آنها را در بیان مطالب آزاد دانسته است .بااین وجود دو استثناء برای آزادیبرشمرده است یکی اینکه مخل مبانی اسلام نباشد و دیگر اینکه مخل حقوق عمومی نباشد.سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران درحیطه قانون اساسی ازحیث کلیات وحیطه موضوعی همسو وهماهنگ بانظام بینالملل درجهت رعایت اصل ازادی بیان ومطبوعات بوده ،هرچند دربرخی قوانین قانون گذار عادی دربرخی موارد باجرم انگاریهای متعدد ،تورم کیفری ،استفاده ازکلمات مبهم وعدم صراحت وشفافیت درجرم انگاری به این اصل پای بند نبوده است امانحوه اعمال مجازات و میزان آن و حتی حساسیت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از جرایم (مثلا جرایم امنیتی یامربوط به مذهب) تا حدودی متفاوت می باشند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش مرزنشینان در گسترش امنیت ملی مطالعه موردی:بخش مرزی اصلاندوز شهرستان پارس آباد استان اردبیل pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقش مرزنشینان در گسترش امنیت ملی مطالعه موردی:بخش مرزی اصلاندوز شهرستان پارس آباد استان اردبیل pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش مرزنشینان در گسترش امنیت ملی مطالعه موردی:بخش مرزی اصلاندوز شهرستان پارس آباد استان اردبیل pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش مرزنشینان در گسترش امنیت ملی مطالعه موردی:بخش مرزی اصلاندوز شهرستان پارس آباد استان اردبیل pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش مرزنشینان در گسترش امنیت ملی مطالعه موردی:بخش مرزی اصلاندوز شهرستان پارس آباد استان اردبیل pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
فرزاد جهانبانی – کارشناسی ارشد رشته جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه آزاد واحد اردبیل
اردشیر جوانشیر – فرمانده هنگ مرزی شهرستان پارس آباد
علیرضا جهانبانی – کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات دانشگاه آزاد واحد اردبیل
عبدالله عزیزی – کارشناسی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مدرس دانشگاه پیام نور شهرستان بیله سوار

چکیده:
امنیت مرزها امروزه یکی ازبنیادی ترین نیازهرجامعه به شمار میرود کشورایران دارای مرزهای زیادی با همسایگان خود می باشد که ناامنی دراین مرزها برای مرزنشینان و دولتمردان نگرانی هایی را به وجود آورده است که این مساله درسالهای اخیر موردتوجه بسیاری ازپژوهشگران داخلی وخارجی قرارگرفته است بدیهی است امنیت مرزها پشتوانه ای محکم برای امنیت انسانی با ابعادمتنوعش درداخل کشور است و هرگونه ناامنی درمرز قادر است درسیستم های اقتصادی فرهنگی سیاسی اجتماعی و نظامی داخل کشوراخلال ایجادنماید و درمقابل امنیت مطلوب قادر است درحد خود درامنیت مرزی و داخلی کشورسهم بسیاربرجسته ای را به خود اختصاص دهد هدف اصلی این مقاله بررسی نقش اقوام مرز نشین و طوایف درگسترش امنیت مناطق مرزی بخش اصلاندوز ازتوابع استان اردبیل می باشد ازانجایی که دربسیاری ازمناطق جهان ازجمله کشور ایران جامعه مرزی سابقه ای طولانی درتاریخ و فرهنگ دارد که ازاقوام گوناگون با فرهنگها و زبانهای متفاوت برآمده و درسازمانهای اجتماعی اقتصادی و سیاسی منسجمی سامان یافته اند روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده است و اطلاعات با استفاده ازروش میدانی و پرسشنامه گردآوری شده است که درنهایت اطلاعات جمع آوری شده به وسیله نرم افزار sPSS موردتجزیه و تحلیل قرارگرفته است یافته ها نشان میدهد که مرزنشینان دراین بخش مرزی درمیان احادجامعه ازاعتمادبیشتری برخوردار میباشند و بیشترین انگیزه را درتامین امنیت و حفاظت ارمرزها دارند جامعه اماری ضمن تایید مرزهای آرام دراین بخش وجود برخی ناامنی هایی مانند قاچاق مشروبات الکلی و کالا را تایید می کنند

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید