ارزیابی میزان آلودگی خوراک طیور مرغداری های جنوب استان خراسان رضوی به فوزاریوم pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ارزیابی میزان آلودگی خوراک طیور مرغداری های جنوب استان خراسان رضوی به فوزاریوم pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزیابی میزان آلودگی خوراک طیور مرغداری های جنوب استان خراسان رضوی به فوزاریوم pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزیابی میزان آلودگی خوراک طیور مرغداری های جنوب استان خراسان رضوی به فوزاریوم pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزیابی میزان آلودگی خوراک طیور مرغداری های جنوب استان خراسان رضوی به فوزاریوم pdf :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : بيست و سومين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان آلودگی خوراک طیور به فوزاریوم ها در تعدادی از مرغداری های شهرستان تربت حیدریه واقع در جنوب استان خراسان رضوی می باشد. از 3 نوع خوراک مختلف ( سویا، ذرت و دان آماده) در 10 مرغداری گوشتی در شهرستان تربت حیدریه در مجموع 240 نمونه در چهار فصل و هر فصل دو بار برای هر نمونه جمع آوری شد. از کلیه نمونه ها بعد از آماده سازی رقت های متوالی تهیه گردید و مقدار 0/1 میلی لیتر از هر رقت در داخل محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار(PDA) حاوی آنتی بیوتیک ضد باکتریایی به صورت سطحی کشت داده شد و در دمای 27 درجه سانتیگراد به مدت حداقل یک هفته انکوبه شدند.تشخیص قارچ ها بر مبنای خصوصیات مورفولوژیک و میکروسکوپی انجام گرفت. آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 21 انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد از 1440 نمونه جمع آوری شده، 242 نمونه (%16/8) آلوده به فوزاریوم بودند. احتمال آلودگی به فوزاریوم در فصول تابستان، پاییز و زمستان کمتر از فصل بهار و همچنین احتمال آلودگی به فوزاریوم در ذرت بیشتر از دان آماده بود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که حضور قارچ های توکسیژنیک در جیره غذای طیور باعث ایجاد زمینه مناسب برای بروز بیماری در پرنده و به دنبال آن با آلودگی در چرخه تولید غذای انسان، باعث ایجاد بیماری در انسان می شوند.بنابراین گام اول برنامه ریزی مدون برای شناسایی قارچ ها به خصوص قارچ های توکسیژنیک موجود در جیره های غذایی طیور در مراکز تولید می باشد و در گام بعدی برنامه و دستورالعمل هایی جهت کنترل و حذف قارچ های مذکور از جیره ها تدوین گردد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید