بررسی نقش میانجی رضایت شغلی در رابطه بین خدماتی گرایی سازمان و عملکرد شغلی کارکنان بانک صادرات استان ایلام pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی نقش میانجی رضایت شغلی در رابطه بین خدماتی گرایی سازمان و عملکرد شغلی کارکنان بانک صادرات استان ایلام pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نقش میانجی رضایت شغلی در رابطه بین خدماتی گرایی سازمان و عملکرد شغلی کارکنان بانک صادرات استان ایلام pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی نقش میانجی رضایت شغلی در رابطه بین خدماتی گرایی سازمان و عملکرد شغلی کارکنان بانک صادرات استان ایلام pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی نقش میانجی رضایت شغلی در رابطه بین خدماتی گرایی سازمان و عملکرد شغلی کارکنان بانک صادرات استان ایلام pdf :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس جهاني افق هاي نوين در علوم انساني، آينده پژوهي و توانمند سازي

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی رضایت شغلی در تسهیل خدمات برای سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان بانک صادرات استان ایلام بود. به همین منظور جامعه آماری پژوهش شامل 270 نفر کارکنان بانک صادرات استان ایلام و مشتریان این بانک بود از میان جامعه مشتریان با توجه به نامحدود بودن آن با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری در دسترس 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه آماری کارکنان برابر با حجم نمونه در نظر گرفته از روش سرشماری برای انتخاب کارکنان استفاده شد. جمع آوری داده های پژوهش به روش می دانید و با استفاده از ابزار پرسش نامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS استفاد. نتایج نشان داد که خدمات را یک سازمان بر رضایت شغلی کارکنان اثرگذار است. رضایت شغلی کارکنان و عملکرد این شغلی کارکنان اثرگذار است. اما نتایج تحقیق پستی و خدمات گرایی سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان را رد کرده است. نتایج تحقیق همچنین نقش میانجی رضایت شغلی را در پس خدمات کرایه سازمانی بر عملکرد شغلی رد کرده است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید