بررسی کاربرد تجارت الکترونیک برعملکرد زنجیره ی تامین در شرکت سایپا pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی کاربرد تجارت الکترونیک برعملکرد زنجیره ی تامین در شرکت سایپا pdf دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی کاربرد تجارت الکترونیک برعملکرد زنجیره ی تامین در شرکت سایپا pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی کاربرد تجارت الکترونیک برعملکرد زنجیره ی تامین در شرکت سایپا pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی کاربرد تجارت الکترونیک برعملکرد زنجیره ی تامین در شرکت سایپا pdf :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات : 29

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی مولفه های تجارت الکترونیک در شرکت سایپا وارتباط آن با جنبه های مختلف مدیریت زنجیره تامین (لجستیک مدیریت اطلاعات ومدیریت وروابط ) می باشد این تحقیق از نوع کاربردی بوده که با روش توصیفی – همبستگی به انجام رسیده است وابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که در میان مدیران وکارشناسان زنجیره تامین در شرکت سایپا توزیع ودر نهایت پرسشنامه می باشد که درمیان مدیران وکارشناسان زنجیره تامین در شرکت سایپا نوزیع ودر نهایت پرسشنامه های صحیح ومعتبر جمع آوری شده است وبدین وسیله روابط تعریف شده در مدل به وسیله ازمون همبستگی ورگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است نتایج این تحقیق دیدگاه جامع تری نسبت به مفهوم مدیریت زنجیره تامین ارائه می دهد همچنین نشان می دهد که رابطه مستقیم ومعناداری میان ابعاد تجارت الکترونیک ومولفه های زنجیره تامین در هر سه زمینه (لجستیک مدیریت روابط ومدیریت اطلاعات) وجود دارد این تحقیق در زمینه تبیین این موضوع که تجارت الکترونیک می تواند به طور سیستماتیک باعث بهبود وضعیت مدیریت زنجیره تامین شود جز تحقیقات پیشرو محسوب می گردد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید