مطالعه و بررسی پیاده سازی سیستم های اطلاعات استراتژیک بر سازمانهای تولیدی مورد مطالعه شرکت های تولیدی آجر pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مطالعه و بررسی پیاده سازی سیستم های اطلاعات استراتژیک بر سازمانهای تولیدی مورد مطالعه شرکت های تولیدی آجر pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعه و بررسی پیاده سازی سیستم های اطلاعات استراتژیک بر سازمانهای تولیدی مورد مطالعه شرکت های تولیدی آجر pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مطالعه و بررسی پیاده سازی سیستم های اطلاعات استراتژیک بر سازمانهای تولیدی مورد مطالعه شرکت های تولیدی آجر pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مطالعه و بررسی پیاده سازی سیستم های اطلاعات استراتژیک بر سازمانهای تولیدی مورد مطالعه شرکت های تولیدی آجر pdf :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهش در علوم و تکنولوژي

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

تغییرات محیطی در عصر حاضر یکی از چالشهای اصلی سازمان مدیریت می باشد که میتواند بر نحوه عملکرد، فرآیندهای سازمانی، منابع انسانی و سیستم های مرتبط با حوزه کسب و کار تاثیرگذار باشد دراین راستا یکی از مباحث کلیدی و مهم مرتبط به پاسخگویی در خصوص تاثیر تغییرات محیطی مدیریت استراتژیک میباشد. در واقع هدف نهایی مدیریت استراتژیک اجرای اثر بخش استراتژیهای سازمانی دررابطه با فرصتها وتهدیدات محیطی می باشد که اطلاعات لازم و کافی در خصوص عناصر محیط دور و نزدیک سازمان می تواند استراتژیهای مناسبی را به سازمان ارائه دهد سیستمهای اطلاعاتی به طورمشخص با هدف ارتقاء سطح عملکرد سازمان با تمرکز بر هزینه و فرصت به سازمان ورود پیدا کرده و با سرعت شتابندهای در حال رشد و توسعه میباشد. یکی از جدیدترین نسلهای سیستمهای اطلاعاتسازمانی سیستمهای اطلاعات استراتژیک میباشد که با دامنه وسیع اطلاعات محیطی در ارتباط بوده و میتواند اثر بخشی استراتژیهای طراحی شده را افزایش دهد. در این پژوهش هدف محقق بخش ظرفیت سازمانی جامعه مورد بررسی در خصوص اجرای سیستم های اطلاعات استراتژیک است که با توجه به نتایج تحقیق به ترتیب عوامل قانونی با ضریب تاثیر0/621 عوامل مزیت نسبی با ضریب تاثیر 0/611 عوامل زمانی با ضیب تاثیر 0/555 عوامل مدیریت با ضریب تاثیر 0/503 عوامل بهره وری باضریب تاثیر 0/466 عوامل عملیاتی با ضریب تاثیر 0/455 عوامل فنی با ضریب تاثیر 0/454 و عوامل اقتصادی با ضریب تاثیر 0/424 براجرای اثر بخش سیستم های اطلاعات استراتژیک تاثیر داشت. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس 7 صورت گرفته و برای تعیین روایی از روشهایAVE و محاسبه بار عاملی و برای تعین پایایی مدل از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شده است که نتایج تحقیق نشان از روایی و پایایی بالای پژوهش دارد

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید