مقاله ارزیابی عملکرد برنامه بهبود عبور و مرور در مناطق شهرداری تهران 1 pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ارزیابی عملکرد برنامه بهبود عبور و مرور در مناطق شهرداری تهران 1 pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی عملکرد برنامه بهبود عبور و مرور در مناطق شهرداری تهران 1 pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزیابی عملکرد برنامه بهبود عبور و مرور در مناطق شهرداری تهران 1 pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی عملکرد برنامه بهبود عبور و مرور در مناطق شهرداری تهران 1 pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

مهرک فیض ساکت – کارشناس مرکز مطالعات و برنامه ریزی

چکیده:

شناخت وضع موجود و تفاوت های مناطق در زمینه برخورداری از تسهیلات خاص یکی از مسایل مدیریتی است که در هدف گذاری و برنامه ریزی اهمیت بسیار دارد .بررسی چگونگی تغییرات سطوحبرخورداری مناطق در طول زمان از تسهیلات و خدماتی که شهرداری عرضه می نماید به فراهم آمدن این شناخت کمک می نماید . چنانچه بتوان برای برخورداری از بعضی از تسهیلات استانداردهای خاصی را به عنوان هدف درازمدت انتخاب کرد مقای سه وضع موجود با استانداردهای هدف بازگوکننده فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در سطح کل شهر و در سطح من اطق خواه د بود و از این طریق یک روش منطقی و مناسب برای هدف گذاری و برنامه ریزی حاصل می گردد . در هر یک از زمینه های مورد بررسی " برخورداری سرانه از تسهیلات " می تواند به عنوان شاخصیمناسب برای معرفی سطح برخورداری مناطق از تسهیلات مورد نظر به کار گرفته شود . همچنین " شاخص تراکم استفاده کننده یا معکوس سرانه " نشان دهنده فشار جمعیت به تسهیلات موج ود در هر مقطع زمانی است . در یک فرآیند منطقی از برنامه ریزی تا اجرا وضعیت اولیه و مقایسه سطوح برخورداری تا حدود زیادی روشنگر جهت های تصمیم گیری برای رسیدن به وضعیت مطلوب است ا .ز آنجا که در یک توزیع متناسب تفاوت های سطح برخورداری سرانه از تاسیسات و ت سهیلات به سمت حداقل میل می نماید وجود تفاوت های آشکار در سطح برخورداری سرانه ن شان دهن ده فاص له زیاد ا ز هدف ( برنامه ) می باشد و متقابلا تفاوت های اندک بین مناطق در برخورداری سرانه از تاسیسات و تسهیلات نشانه توزیع مناسب تر است . هر چند که در این حا لت نیز بهبود کمی و کیفی سرانه ها هنوز می تواند به عنوان هدف ( برنامه ) دوره های بعد در نظر گرفته شود .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید