مقاله ارزیابی نقش باسیلوسها در تولید بیو سورفاکتانت ها در مطالعه موردی و امکان سنجی استفاده از روش ازدیاد برداشت میکروبی در سازند آسماری در میدان نفتی بی بی حکیمه pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ارزیابی نقش باسیلوسها در تولید بیو سورفاکتانت ها در مطالعه موردی و امکان سنجی استفاده از روش ازدیاد برداشت میکروبی در سازند آسماری در میدان نفتی بی بی حکیمه pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی نقش باسیلوسها در تولید بیو سورفاکتانت ها در مطالعه موردی و امکان سنجی استفاده از روش ازدیاد برداشت میکروبی در سازند آسماری در میدان نفتی بی بی حکیمه pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزیابی نقش باسیلوسها در تولید بیو سورفاکتانت ها در مطالعه موردی و امکان سنجی استفاده از روش ازدیاد برداشت میکروبی در سازند آسماری در میدان نفتی بی بی حکیمه pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی نقش باسیلوسها در تولید بیو سورفاکتانت ها در مطالعه موردی و امکان سنجی استفاده از روش ازدیاد برداشت میکروبی در سازند آسماری در میدان نفتی بی بی حکیمه pdf :

مقاله ارزیابی نقش باسیلوسها در تولید بیو سورفاکتانت ها در مطالعه موردی و امکان سنجی استفاده از روش ازدیاد برداشت میکروبی در سازند آسماری در میدان نفتی بی بی حکیمه pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات) از صفحه 107 تا 124 منتشر شده است.
نام: ارزیابی نقش باسیلوسها در تولید بیو سورفاکتانت ها در مطالعه موردی و امکان سنجی استفاده از روش ازدیاد برداشت میکروبی در سازند آسماری در میدان نفتی بی بی حکیمه
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میدان نفتی بی بی حکیمه
مقاله مخزن آسماری و ازدیاد برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان سپهی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفایی راشل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به قدمت تولید چاه های نفتی در سال های اخیر مخازن نفتی دچار افت شدید فشار شده اند به همین منظور در این پژوهش با توجه به شرایط ساختمانی، پارامترهای مخزنی، موقعیت زمین شناسی، مشخصات بیولوژیکی مخزن و ; مطالعه موردی بر روی میدان بی بی حکیمه صورت گرفت.
هدف: از انجام این پژوهش بررسی و معرفی بهترین سویه، شرایط بهینه رشد و تولید بیوسورفاکتانت در مخزن آسماری به صورت Ex situ بود.
روش بررسی: برای این منظور یک نمونه باسیلوس با مقاومت گرمایی بالا جداسازی و انتخاب شد و توانایی تولید بیوسورفاکتانت در این سویه مورد بررسی قرار گرفت پس از مطالعات مورفولوژی، بیوشیمیایی و ژنتیکی بهترین شرایط جهت تولید بیوسورفکتانت از نظر مقدار کربن، ازت، pH، دما، دور shaker، مقاومت گرمایی و ; مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج: در میدان مورد مطالعه ضخامت متوسط قرارگیری سازند آسماری در یال شمالی تاقدیس میدان بی بی حکیمه در حدود 450 متر و متوسط درجه حرارت در مخزن آسماری نسبت به سایر میادین با توجه به موقعیت ساختمانی کاهش قابل توجهی را نشان می دهد و شرایط بهینه جهت اجرای عملیات ازدیاد برداشت میکروبی قلمداد می شود. با توجه به نتایج مورفولوژیکی، تست های بیوشیمیایی و ژنتیکی باکتری مورد نظر Bacillus licheniformis است. حداقل مقادیر کشش سطحی به دست آمده برای محیط های کشت سویه Bacillus licheniformis جداسازی شده 30mN/m در مقایسه با مقادیری که برای سایر باکتری های مولد بیوسورفکتانت گزارش شده در حد کاملا قابل قبولی قرار داد. نفت خام بهترین منبع کربن آلی برای سویه فوق است. سویه مورد مطالعه در 6pH الی 8 قادر به تولید بیوسورفکتانت بوده ولی بهترین تولید pH بین 65 تا 75 می باشد. ضریب امولسیفیکاسیون بهترین سویه %91 SBB5 بدست آمد. سدیم نیترات بهترین منبع نیتروژن برای تولید بیوسورفکتانت بوده به طوری که در این منبع سویه قادر به کاهش کشش سطحی به اندازه 30mN/m بوده است. از طرفی ساکارز و گلوگز به ویژه ساکارز قادر به کاهش کشش به میزان 30mN/m می باشد.
نتیجه گیری: کاهش فشار مخزنی، موقعیت ساختمانی و شرایط پتروفیزیکی حاکم در میدان نفتی از نظر مشخصات PVT مخزن سیستم رانش Dual در مخزن مورد مطالعه حکم فرماست و در طی سالهای گذشته به علت افت فشار در هر دو سیستم رانش افت فشار از نوع Water conning و Gas conning به وجود آمده است ولی پدیده Gas conning شدیدتر است به همین سبب تامین فشار مخزن و جلوگیری از کاهش فشار افزوده مخزن می تواند نقش به سزایی در افزایش عمر مخزن ایفا نماید. دما در مخزن آسماری در بازه گرمایی 65 تا 120 درجه قرار گرفته است به همین سبب در شرایط مذکور امکان رشد باسیلوس به لحاظ شرایط مخزنی برقرار است. سازند آسماری دارای شکستگی های متعددی است و از نظر تراوایی در وضعیت مناسبی قرار دارد میزان تخلخل و اشباع آب در چاه های مختلف در سازند مورد مطالعه به ترتیب بیش از 7 درصد و کمتر از 50 درصد است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید