مقاله بررسی اثر تنش شوری برخصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف هرز تاج خروس (Amaranthus retrofelxus L) pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی اثر تنش شوری برخصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف هرز تاج خروس (Amaranthus retrofelxus L) pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثر تنش شوری برخصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف هرز تاج خروس (Amaranthus retrofelxus L) pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی اثر تنش شوری برخصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف هرز تاج خروس (Amaranthus retrofelxus L) pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثر تنش شوری برخصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف هرز تاج خروس (Amaranthus retrofelxus L) pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
غلامرضا دره کی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبازره با علفهای هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
غلامرضا زمانی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمدحسن سیاری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:
به منظور بررسی تنش شوری بر خصوصیات رشد و صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک علف هرز تاج خروس آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1392 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار با سطوح شوری 1، 3، 5، 7 و 9 دسی زیمنس بر متر انجام شد. صفات مورد آزمایش سطح برگ بوته، ارتفاع بوته، وزن خشک در هر بوته، شاخص کلروفیل (SPAD)، نفوذپذیری نسبی غشاء و محتوای نسبی آب برگ (RWC) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در این آزمایش ارتفاع، وزن خشک بوته، شاخص کلروفیل و محتوای نسبی آب برگ تحت تاثیر شوری قرار گرفته، و با افزایش شوری کاهش یافته است و تنش شوری باعث افزایش نفوذپذیری نسبی غشاء برگ شده و بر سطح برگ در علف هرز تاج خروس اثر معنی داری نداشته است. اثر افزایش شوری از 1 dSm-1 به 9 dSm-1 بر کاهش ارتفاع، و وزن خشک بوته شاخص کلروفیل (SPAD)، و محتوای نسبی آب برگ (RWC) به ترتیب 10/22، 31/33، 18/5 و 6/5 درصد و بر افزایش نفوذپذیری غشاء 62/5 درصد بود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید