مقاله بررسی زمینه های موثر در طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد حریم شخصی در شهرسازی امروزی ایران pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی زمینه های موثر در طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد حریم شخصی در شهرسازی امروزی ایران pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی زمینه های موثر در طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد حریم شخصی در شهرسازی امروزی ایران pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی زمینه های موثر در طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد حریم شخصی در شهرسازی امروزی ایران pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی زمینه های موثر در طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد حریم شخصی در شهرسازی امروزی ایران pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
عباس علیپور – استاد یار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
سیمین مروج – دانشجوی کارشناس ارشد معماری، موسسه آموزش عالی روزبهان ساری

چکیده:
معماری این دوره ) در کشور ما ( تا حدود نسبتاً زیادی از فرهنگ فاصله گرفته و گاهی در نقطه مقابل با فرهنگ ما میباشد. حریم در فرهنگ ما ایرانیان از اهمیت والایی برخوردار است. بنابراینبه مطالعه حریم و مطالعه انسان شناسی قشر استفاده کننده ازمجتمع مسکونی می پردازیم. این پژوهش از نوع توصیفی _ تحلیلی و با هدف بررسی زمینه های موثر در طراحی مجتمع های مسکونی بارویکرد حریم شخصی در شرایط کنونی جامعه انجام گرفته است. جامعهآماری این تحقیق ساکنین مناطق 22 گانه تهران بزرگ بوده اند که از میان آنها 483 نمونه به روش تصادفی ساده مورد پرسشگری مستقیم قرار گرفته اند و از طریق ابزار پرسشنامه با بکارگیری نرم افزار SPSS روابط بین متغیر های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده که متغیر تحولات22 %، بیشترین و تکنولوژی و مصالح جدید با / فرهنگی جامعه با 1 %33 ، کمترین عناصر تاثیر گذار بر کمرنگ شدن رعایت حریم شخصی در مجتمع های مسکونی می باشد

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید