مقاله بررسی کاربرد آزمون هوش وکسلر چهار در تشخیص اختلالات نوشتاری و ریاضیات در مقطع پیش دبستانی pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی کاربرد آزمون هوش وکسلر چهار در تشخیص اختلالات نوشتاری و ریاضیات در مقطع پیش دبستانی pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی کاربرد آزمون هوش وکسلر چهار در تشخیص اختلالات نوشتاری و ریاضیات در مقطع پیش دبستانی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی کاربرد آزمون هوش وکسلر چهار در تشخیص اختلالات نوشتاری و ریاضیات در مقطع پیش دبستانی pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی کاربرد آزمون هوش وکسلر چهار در تشخیص اختلالات نوشتاری و ریاضیات در مقطع پیش دبستانی pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
شهرام عباسی دادگر – دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران

چکیده:
مقدمه: مسئله ناتوانی در درک و یادگیری مطلوب برخی از مطالب توسط درصد قابل توجهی از کودکان و دانشآموزان و بعضی از دانشجویان در سالهای اخیر بطور فوق العاده ای توجه متخصصان و کارشناسان تعلیم و تربیت بهخصوص در سطوح پیش از دبستان و تبیین راهکارهایی جهت پیشگیری و درمان این اختلالات نارسایی شناختی مسیرجدی تری را به خود اختصاص داده است و تاکنون هیچ یک از عوامل موثر در درمان اختلالات یادگیری و پیشرفتتحصیلی به اندازه عامل هوش مهم نبوده است.روش کار: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان پیش دبستانی کلان شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 94-93می باشد که از میان 234 کودک پیش دبستانی ارجائی به کلینیک تخصصی مغز و اعصاب توحید استان کرمانشاه 30 نفراز دانش آموزانی که دارای اختلال در نوشتار و 30 نفر دیگر که دارای اختلال در ریاضیات بودند بعد از مصاحبه اولیهبالینی انتخاب شدند و همچنین 30 نفر از دانش آموزان عادی همتا شده با 60 دانش آموز دارای اختلالات یادگیری ذکرشده جهت مقایسه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش آزمون هوشی وکسلر-4 می باشد؛ جهت تجزیه و تحلیل داده هایبدست آمده نیز از روش تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار SPSS 22 صورت گرفته است.یافته ها: تحلیل واریانس نشان داد که کودکان دارای اختلال نوشتاری در خرده آزمون فراخنای ارقام، واژگان، رمزنویسی و خط زنی در سطح معنی داری عملکرد ضعیفی داشتند و همچنین در کودکان دارای اختلال ریاضیات نیز درخرده آزمون کار با مکعب ها و مفاهیم و استدلال تصویری، توالی حرف و عدد و حساب در سطح معنی داری عملکرد ضعیفی داشتند.نتیجه گیری: آزمون هوش کسلر-4 به خوبی می توانند در تشخیص به موقعه اختلالات نوشتاری و ریاضیات دردوران پیش از دبستان موثر واقع گردد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید