مقاله شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) (مطالعه موردی حوضه معرف کسیلیان) pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) (مطالعه موردی حوضه معرف کسیلیان) pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) (مطالعه موردی حوضه معرف کسیلیان) pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) (مطالعه موردی حوضه معرف کسیلیان) pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) (مطالعه موردی حوضه معرف کسیلیان) pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

زهرا درواری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه
کریم سلیمانی – دانشیار مرکز RS , GIS دانشگاه مازندران

چکیده:

تخمین صحیح دبی رودخانه از جمله پارامترهای مهم د رعلم مهندسی رودخانه و رشته های وابسته به آن از جمله هیدرولیک و هیدرولوژی می باشد،چرا کهدر مطالعات پایه مربوط به مدیریت منابع آب، زیست محیطی، ذخیره آب و کنترل سیلاب، ابدهی رودخانه نقش مهمی را دارا می باشد. استفاده از شبیه سازی مدل های ریاضی، مدل های فیزیکی، توزیع های آماری و برنامه های کامپیوتریاز مواردی است که برای پیش بینی استفاده می شود. اما در مسائل مربوط به منابع طبیعی انتخاب مدل هایی که تا حد امکا ن به واقعیت موجود در حوضه نزدیک باشد بسیار مشکل است. از طرفی در بعضی از رودخانه ها به علت عدم وجود ایستگاه های هیدرومتری و عدم برداشت اطلاعات آبدهی و یا کوتاه بودندوره زمانی آماربرداری اطلاعات مورد نیاز به اندازه کافی در دسترس نمی باشد. این امر باعث مشکلاتی در انجام مطالعات می شود. درسالهای اخیر از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) به طرز قابل توجهی در شبیه سازی فرایندهای مختلف استفاده شده است، شبکه عصبی مصنوعی توانایی تعریف روابطپیچیده غیر خطی بین ورودی وخروجی بدون تلاش در جهت درک طبیعت پدیده را دارا هستند، این شبکه ها پردازش کننده های موازی می باشند که داده های ورودی را در حین یادگیری ، ذخیره و به ساختار شبکه منتقل می سازند. در این مطالعه از نرم افزار MATLAB برای پیش بینی جریان خروجی حوضه کسیلیان، داده های هیدرومتری و هواشناسی (باران، دما، دبی) در مقیاس زمانی ماهانه وبطور آماری 31 سال (1380-1349) استفاده شده است. اطلاعات 27 سال برای توسعه مدل ها و 4 سال باقیمانده برای آزمودن انها بکار رفته است. شبکه موردی استفاده از نوع MLP (پرسپترون چند لایه) با الگوریتم پس انتشار خطا (BP) می باشد.نتایج اجرای مدل بیانگر دقت بالای شبکه عصبی در پیش بینی جریان رودخانه است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل GIS و SWAT pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل GIS و SWAT pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل GIS و SWAT pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل GIS و SWAT pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل GIS و SWAT pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

نینا عمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی شریف
مسعود تجریشی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
احمد ابریشم چی – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مدل SWAT یک مدل سری زمانی است که مبنای فیزیکی دارد . این مدل قابلیت اتصال به نرم افزار Arc View 3.2 را دارد، لذا حجم وسیعی از داده هـا بـه صـورت لایـه هـای اطلاعـاتی ماننـد کـاربری اراضـی، خـاک و DEM بـا اسـتفاده از نـرم افـزار واسطه ArcView 3.2 توسط مدل بکار می رود . از این مدل می توان در مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه های وسـیع و پیچیـده
استفاده نمود . سایر اطلاعات مورد نیاز عبا رت اند از مدیریت اراضی ( چرخه کاشت ، عملیات درو، تاریخ کاشـت و برداشـت و آبیـاری ) ، اطلاعات هواشناسی، نوع خاک، ابعادرودخانه و سفره های آب زیرزمینی . در این مطالعه مراحل واسنجی ( ازسال 1991 الی (1996 و ارزیابی ( ازسال 1997 الی (1999 جریان رودخانه برای هر دو زیرحوضه با استفاده از اطلاعات مشاهده ای دو ایستگاه هیدرومتری واقع در خروجی زیر حوضه ها به صورت جداگانه انجام محاسبه شده است . در مجموع شبیه سازی جریان رودخانه دراین دو زیرحوضه با استفاده از مدل SAWT رضایتبخش می باشد

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید