مقاله مقایسه بین مدل استوکستیکی ARIMA ورگرسیون فازی در پیش بینی جریان رودخانه pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مقایسه بین مدل استوکستیکی ARIMA ورگرسیون فازی در پیش بینی جریان رودخانه pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه بین مدل استوکستیکی ARIMA ورگرسیون فازی در پیش بینی جریان رودخانه pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقایسه بین مدل استوکستیکی ARIMA ورگرسیون فازی در پیش بینی جریان رودخانه pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه بین مدل استوکستیکی ARIMA ورگرسیون فازی در پیش بینی جریان رودخانه pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

لاله پرویز – دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده آ
مجید خلقی – دانشیار گروه مهندسی آب وخاک دانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

پیش بینی پدیده های موثر در برنامه ریزی مدیریت منابع آب با توجه به رشد جمعیت و افزایش نیازهای فعلی و آینده جامعه، از اهمیت چشمگیری برخوردار است. جهت تحقق این هدف استفاده از مدل ها ورشوهای جدید در هیدرولوژی اجتناب ناپذیر بنظر میرسد. امکان پیش بینی توسط مدل ARMIA از طریق تخمین پارامترهای مجهول امکان پذیر می باشد زیرا تخمین نادرست پارامترها منجر به اریبی و افزایش واریانس و پیش بینی های غیر قابل قبول خواهد گردید. روشهای مختلفی جهت تخمین پارامترهای این مدل وجود دارند که از روشهای مرسوم می توان به روش ماکزیمم درستنمایی و حداقل مربعات اشاره کرد. به منظور در نظر گرفتن عدم قطعیت و عدم صراحتموجود در متغیرهایحاکم در مساله از تئوری سیستم های فازی (رگرسیون فازی) یا توابع عضویت مثلثی متقارن و نامتقارن (تک و دو متغیره) استفاده شده است. جهت مقایسه جریانهای حاصل از رگرسیون فازی و مدل ARMIA یا تخمین پارامترها توسط روشهای مذکور از آمار آبدهی، برخی از ایستگاه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه استفاده شده اسا.
نتایج نشان دادند که در بین روشهای تخمین پارامترها، ماکزیمم درستنمایی غیر شرطی به عنوان روش بهتری در تخمین پارامترها می باشد و در مقایسه جریانهای حاصل از مدل ARMIA و رگرسیون فازی یا معیارهایی مانند RMSE رگرسیون فازی از عملکرد بهتری برخورداربوده است که رگرسیون فازی یا توابع مثلثی متقارن (دومتغیره) این نتایج را بیشتر تحت شعاع قرار می دهد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید