مقاله کیفیت آب سرشاخه های کارون و نقش واهمیت آن درتعدیل شوری رودخانه هاومسیل های شورطبیعی حوزه میانی pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کیفیت آب سرشاخه های کارون و نقش واهمیت آن درتعدیل شوری رودخانه هاومسیل های شورطبیعی حوزه میانی pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کیفیت آب سرشاخه های کارون و نقش واهمیت آن درتعدیل شوری رودخانه هاومسیل های شورطبیعی حوزه میانی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کیفیت آب سرشاخه های کارون و نقش واهمیت آن درتعدیل شوری رودخانه هاومسیل های شورطبیعی حوزه میانی pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کیفیت آب سرشاخه های کارون و نقش واهمیت آن درتعدیل شوری رودخانه هاومسیل های شورطبیعی حوزه میانی pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

نادر حسینی زارع – مدیرامورآزمایشگاههای منابع آب وخاک ورسوب سازمان آب و برق خوزستان – اهو
نغمه سعادتی – رئیس قسمت آب وپساب وکارشناسان مسئول امور آزمایشگاههای منابع آب وخاک و
پریوش موبد – رئیس قسمت آب وپساب وکارشناسان مسئول امور آزمایشگاههای منابع آب وخاک و

چکیده:

کیفیت آب رودخانه های کارون ودز قبل از ورود به مخازن از شرایط مطلوبی برخوردار است .لیکن دردامنه های جنوبی زاگرس بعلت وجود سازند های زمین شناسی تبخیری و شور کننده واضافه شدن مسیل ها وشاخه های نسبتا پرآب باکیفیت نامناسب ازجمله رودخانه های شوراندیکا ، مرغاب ،لالی ،شوردشت بزرگ،شوربتوند ،بهلول بتوند بصورت طبیعی باعث افزایش شوری آب رودخانه کارون درپایین دست می گردند. لذا برنامه ریزی ومدیریت استفاده بهینه ازمنابع آب رودخانه کارون بدون توجه به کیفیت آب شاخه هاومسیل های شورطبیعی امکان پذیر نبوده وهرگونه تصمیم گیری در کاهش حجم جریان رودخانه ازسرشاخه ها خود باعث تشدید اثرات شاخه های شور طبیعی برکیفیت آب رودخانه خواهد شد.متوسط هدایت الکتریکی شاخه های شورطبیعی فوق الذکر مطابق با اندازه گیری های بعمل آمده بترتیب برابر با15744، 2966 ، 6000 ، 21232 ، 11233، 11687 میکروموس برسانتی متر می باشد دراین پژوهش تلاش براین است تاباتوجه به کمیت وکیفیت شاخه های شورطبیعی اثرات آنها برکیفیت آبراهه کارون وهمچنین حجم وجریان آبگذاری رودخانه به منظور تقلیل اثرات سرشاخه ها ومسیل های مذکورموردبررسی وتجزیه وتحلیل واقع شود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید