بایگانی | می 2017

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

مقایسه راهبردهای فراشناختی، ارزیابی شناختی و سبک های مقابله ای در بین نوجوانان تیزهوش و عادی pdf

 مقایسه راهبردهای فراشناختی، ارزیابی شناختی و سبک های مقابله ای در بین نوجوانان تیزهوش و عادی pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقایسه راهبردهای فراشناختی، ارزیابی شناختی و سبک های مقابله ای در بین نوجوانان تیزهوش و عادی pdf  […]

بررسی اثر بخشی مشاوره شغلی گروهی مبتنی بر نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتس بر بیتصمیمی شغلی دانش آموزان دبیرستان pdf

 بررسی اثر بخشی مشاوره شغلی گروهی مبتنی بر نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتس بر بیتصمیمی شغلی دانش آموزان دبیرستان pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی اثر بخشی مشاوره شغلی گروهی مبتنی بر نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتس بر بیتصمیمی شغلی […]

مقاله تأثیرکاربرد مبردهای مختلف و بررسی اثر پارامترهای مؤثر برعملکرد سیستم سرمایش اجکتوریدر خورشیدی pdf

 مقاله تأثیرکاربرد مبردهای مختلف و بررسی اثر پارامترهای مؤثر برعملکرد سیستم سرمایش اجکتوریدر خورشیدی pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تأثیرکاربرد مبردهای مختلف و بررسی اثر پارامترهای مؤثر برعملکرد سیستم سرمایش اجکتوریدر خورشیدی pdf  کاملا فرمت بندی و […]

مقاله نبرد قادسیه pdf

 مقاله نبرد قادسیه pdf دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نبرد قادسیه pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده […]

مقاله سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان و عوامل مؤثر بر آن pdf

 مقاله سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان و عوامل مؤثر بر آن pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان و عوامل مؤثر بر آن pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و […]

مقاله مدلسازی سد قوسی و دره مخزن بر روی پی بی وزن انعطاف پذیر و مخزن خالی با استفاده از نرم افزار ansys pdf

 مقاله مدلسازی سد قوسی و دره مخزن بر روی پی بی وزن انعطاف پذیر و مخزن خالی با استفاده از نرم افزار ansys pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مدلسازی سد قوسی و دره مخزن بر روی پی […]

مقاله محاسبه ی ضریب اطمینان جهت تحلیل لرزه ای پایداری سدهای خاکی با اعمال مسلح کننده و در نظر گرفتن سطح لغزش غیر دایره ای پاره خطی pdf

 مقاله محاسبه ی ضریب اطمینان جهت تحلیل لرزه ای پایداری سدهای خاکی با اعمال مسلح کننده و در نظر گرفتن سطح لغزش غیر دایره ای پاره خطی pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله محاسبه ی ضریب اطمینان جهت […]

نقش قانون در جلوگیری از آلودگی محیط زیست pdf

 نقش قانون در جلوگیری از آلودگی محیط زیست pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نقش قانون در جلوگیری از آلودگی محیط زیست pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : […]

رابطه بین جایگاه مهارشغلی، خودکارآمدی وعزت نفس با رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به سازمان وهمکاران درکارکنان یک سازمان خدماتی pdf

 رابطه بین جایگاه مهارشغلی، خودکارآمدی وعزت نفس با رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به سازمان وهمکاران درکارکنان یک سازمان خدماتی pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد رابطه بین جایگاه مهارشغلی، خودکارآمدی وعزت نفس با رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به سازمان […]

تاثیر دانهبندی مصالح سنگی بر نفوذپذیری و مقاومت فشاری بتن غلتکی سدسازی pdf

 تاثیر دانهبندی مصالح سنگی بر نفوذپذیری و مقاومت فشاری بتن غلتکی سدسازی pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاثیر دانهبندی مصالح سنگی بر نفوذپذیری و مقاومت فشاری بتن غلتکی سدسازی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد […]