بایگانی | ژوئن 2017

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

مقاله بررسی تنوع ریختاری برگ گونه ویول(Quercus libani) در جنگل های زاگرس pdf

 مقاله بررسی تنوع ریختاری برگ گونه ویول(Quercus libani) در جنگل های زاگرس pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تنوع ریختاری برگ گونه ویول(Quercus libani) در جنگل های زاگرس pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد […]

مقاله سوئیچینگ نرم مبدل DC/DC بابهره ولتاژ بالا pdf

 مقاله سوئیچینگ نرم مبدل DC/DC بابهره ولتاژ بالا pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله سوئیچینگ نرم مبدل DC/DC بابهره ولتاژ بالا pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه […]

مقاله استخراج قوانین وابستگی از رفتار خرید مشتریان با استفاده از الگوریتم ژنتیک pdf

 مقاله استخراج قوانین وابستگی از رفتار خرید مشتریان با استفاده از الگوریتم ژنتیک pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله استخراج قوانین وابستگی از رفتار خرید مشتریان با استفاده از الگوریتم ژنتیک pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده […]

ارزیابی طراحی خانه های مسکونی قدیمی شهر اصفهان و تطابق و عدم تطابق آن با شرایط اقلیمی مطالعه موردی خانه سوکیاسیان pdf

 ارزیابی طراحی خانه های مسکونی قدیمی شهر اصفهان و تطابق و عدم تطابق آن با شرایط اقلیمی مطالعه موردی خانه سوکیاسیان pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارزیابی طراحی خانه های مسکونی قدیمی شهر اصفهان و تطابق و عدم […]

بعدچهارم معماری زمان وحرکت وفضا pdf

 بعدچهارم معماری زمان وحرکت وفضا pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بعدچهارم معماری زمان وحرکت وفضا pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي […]

تحقیق جامع و کامل حسابــداری وقف و موقوفات pdf

 تحقیق جامع و کامل حسابــداری وقف و موقوفات pdf دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق جامع و کامل حسابــداری وقف و موقوفات pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه […]

مقاله An optimized clustering algorithm based on Kدرmeans using Honey Bee Mating algorithm pdf

 مقاله An optimized clustering algorithm based on Kدرmeans using Honey Bee Mating algorithm pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله An optimized clustering algorithm based on Kدرmeans using Honey Bee Mating algorithm pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده […]

مقاله بررسی اثرات آهن و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه pdf

 مقاله بررسی اثرات آهن و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی اثرات آهن و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد […]

مقاله بررسی ژئوشیمیائی رسوبات بستری مناطق شمال غربی خلیج فارس از دیدگاه عناصر آلاینده محیط زیست pdf

 مقاله بررسی ژئوشیمیائی رسوبات بستری مناطق شمال غربی خلیج فارس از دیدگاه عناصر آلاینده محیط زیست pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی ژئوشیمیائی رسوبات بستری مناطق شمال غربی خلیج فارس از دیدگاه عناصر آلاینده محیط زیست pdf  […]

تحلیل عوامل ژئوکالچری مؤثر بر امنیت ملی و بقاء ملی ج.ا. ایران pdf

 تحلیل عوامل ژئوکالچری مؤثر بر امنیت ملی و بقاء ملی ج.ا. ایران pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحلیل عوامل ژئوکالچری مؤثر بر امنیت ملی و بقاء ملی ج.ا. ایران pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد […]