بایگانی | جولای 2017

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

مقاله بررسی تنشهای ساختاری توده های سنگی اعماق زمین، به عنوان یکی از پیش نشانگرهای اصلی زلزله، به کمک روش شکست هیدرولیکی pdf

 مقاله بررسی تنشهای ساختاری توده های سنگی اعماق زمین، به عنوان یکی از پیش نشانگرهای اصلی زلزله، به کمک روش شکست هیدرولیکی pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تنشهای ساختاری توده های سنگی اعماق زمین، به عنوان […]

مقاله تجزیه و تحلیل سطح قابلیت های نوآوری تکنولوژیک صنعت پتروشیمی ایران و ارائه راهکارهای بهبودتحقیق موردی: شرکت پتروشیمی آبادان pdf

 مقاله تجزیه و تحلیل سطح قابلیت های نوآوری تکنولوژیک صنعت پتروشیمی ایران و ارائه راهکارهای بهبودتحقیق موردی: شرکت پتروشیمی آبادان pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تجزیه و تحلیل سطح قابلیت های نوآوری تکنولوژیک صنعت پتروشیمی ایران و […]

مقاله کانی شناسی کانسارخاک صنعتی خانه خوره وکاربرد آن درصنعت نسوز pdf

 مقاله کانی شناسی کانسارخاک صنعتی خانه خوره وکاربرد آن درصنعت نسوز pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله کانی شناسی کانسارخاک صنعتی خانه خوره وکاربرد آن درصنعت نسوز pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و […]

مقاله تعیین پارامترهای اسیب در فرایند پولک زنی pdf

 مقاله تعیین پارامترهای اسیب در فرایند پولک زنی pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تعیین پارامترهای اسیب در فرایند پولک زنی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه […]

مقاله بررسی روند ایجاد مرگ و میر توسط دز موثر 50 درصد LD50 اشعه گاما بجای استفاده از سموم شیمیایی در روزهای متوالی روی حشرات کامل مسن و جوان شپشه قرمز ارد pdf

 مقاله بررسی روند ایجاد مرگ و میر توسط دز موثر 50 درصد LD50 اشعه گاما بجای استفاده از سموم شیمیایی در روزهای متوالی روی حشرات کامل مسن و جوان شپشه قرمز ارد pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله […]

مقاله نقش عوامل مختلف در تلفات ناشی از تصادفات موتورسیکلت در راههای برون شهری و روستایی (مطالعه موردی: استان گیلان) pdf

 مقاله نقش عوامل مختلف در تلفات ناشی از تصادفات موتورسیکلت در راههای برون شهری و روستایی (مطالعه موردی: استان گیلان) pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نقش عوامل مختلف در تلفات ناشی از تصادفات موتورسیکلت در راههای برون […]

مقاله پایش خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه (رودهای آذربایجان شرقی ) با شاخص spi pdf

 مقاله پایش خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه (رودهای آذربایجان شرقی ) با شاخص spi pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله پایش خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه (رودهای آذربایجان شرقی ) با شاخص spi pdf  کاملا فرمت بندی و […]

بررسی ارتباطات اثربخش و سکوت سازمانیمطالعه موردی: سازمان آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی pdf

 بررسی ارتباطات اثربخش و سکوت سازمانیمطالعه موردی: سازمان آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی ارتباطات اثربخش و سکوت سازمانیمطالعه موردی: سازمان آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی pdf  کاملا فرمت بندی و […]

مقاله ساخت و استاندارد سازی مدل خشنودی شغلی کارکنان بانک سپه بر مبنای مدل EFQM pdf

 مقاله ساخت و استاندارد سازی مدل خشنودی شغلی کارکنان بانک سپه بر مبنای مدل EFQM pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ساخت و استاندارد سازی مدل خشنودی شغلی کارکنان بانک سپه بر مبنای مدل EFQM pdf  کاملا فرمت […]

مقایسه پردازش و بازسازی تصاویر تمام نگاری دیجیتال به روشهای تبدیل فرنل و طیف زاویه ای pdf

 مقایسه پردازش و بازسازی تصاویر تمام نگاری دیجیتال به روشهای تبدیل فرنل و طیف زاویه ای pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقایسه پردازش و بازسازی تصاویر تمام نگاری دیجیتال به روشهای تبدیل فرنل و طیف زاویه ای pdf  […]