بایگانی | آگوست 2017

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

تشخیص لبه در تصاویر دیجیتال نویزی با استفاده از الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی والگوریتم ژنتیک pdf

 تشخیص لبه در تصاویر دیجیتال نویزی با استفاده از الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی والگوریتم ژنتیک pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تشخیص لبه در تصاویر دیجیتال نویزی با استفاده از الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی والگوریتم ژنتیک pdf  کاملا فرمت […]

مقاله کارت امتیازی متوازن ابزار ارزیابی عملکرد (شاخص جامع سنجش عملکرد) pdf

 مقاله کارت امتیازی متوازن ابزار ارزیابی عملکرد (شاخص جامع سنجش عملکرد) pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله کارت امتیازی متوازن ابزار ارزیابی عملکرد (شاخص جامع سنجش عملکرد) pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و […]

مقاله تحلیل کرنش در فرایند کشش عمیق فنجان به روش اجزاء محدود و تجربی pdf

 مقاله تحلیل کرنش در فرایند کشش عمیق فنجان به روش اجزاء محدود و تجربی pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تحلیل کرنش در فرایند کشش عمیق فنجان به روش اجزاء محدود و تجربی pdf  کاملا فرمت بندی و […]

مقاله جاده pdf

 مقاله جاده pdf دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله جاده pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه […]

مقاله کاربردهای آب پنیر در صنایع غذایی pdf

 مقاله کاربردهای آب پنیر در صنایع غذایی pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله کاربردهای آب پنیر در صنایع غذایی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز […]

شناسایی و رتبه بندی مشکلات ترافیک شهری با استفاده از روش تلفیقی تاپسیس و استخوان ماهی pdf

 شناسایی و رتبه بندی مشکلات ترافیک شهری با استفاده از روش تلفیقی تاپسیس و استخوان ماهی pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد شناسایی و رتبه بندی مشکلات ترافیک شهری با استفاده از روش تلفیقی تاپسیس و استخوان ماهی pdf  […]

مقاله تعامل صنعت و دانشگاه در توسعه کارآفرینی pdf

 مقاله تعامل صنعت و دانشگاه در توسعه کارآفرینی pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تعامل صنعت و دانشگاه در توسعه کارآفرینی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه […]

تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان pdf

 تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : […]

مقاله سیاس تهای کشاورزی و توسعه پایدار pdf

 مقاله سیاس تهای کشاورزی و توسعه پایدار pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله سیاس تهای کشاورزی و توسعه پایدار pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز […]

مقاله پیش بینی تغییرات اقلیمی به روش ریزمقیاس نمایی آماری چند مکانی (مطالعه موردی تهران) pdf

 مقاله پیش بینی تغییرات اقلیمی به روش ریزمقیاس نمایی آماری چند مکانی (مطالعه موردی تهران) pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله پیش بینی تغییرات اقلیمی به روش ریزمقیاس نمایی آماری چند مکانی (مطالعه موردی تهران) pdf  کاملا فرمت […]