بایگانی | اکتبر 2017

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

تاثیر مواد مخدر بر عملکرد جنسی pdf

 تاثیر مواد مخدر بر عملکرد جنسی pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاثیر مواد مخدر بر عملکرد جنسی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم […]

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر بجنورد pdf

 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر بجنورد pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر بجنورد pdf  […]

عوامل تأثیرگذار بر رضایت مشتری در سیستم بانکداری اینترنتی pdf

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  عوامل تأثیرگذار بر رضایت مشتری در سیستم بانکداری اینترنتی pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف عوامل تأثیرگذار بر رضایت مشتری در سیستم […]

مقاله محاسبه شماره منحنی (CN) به روش بهینه‎ سازی استوکاستیک pdf

 مقاله محاسبه شماره منحنی (CN) به روش بهینه‎ سازی استوکاستیک pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله محاسبه شماره منحنی (CN) به روش بهینه‎ سازی استوکاستیک pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی […]

مقاله بررسی اثر تنش شوری برخصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف هرز تاج خروس (Amaranthus retrofelxus L) pdf

 مقاله بررسی اثر تنش شوری برخصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف هرز تاج خروس (Amaranthus retrofelxus L) pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی اثر تنش شوری برخصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف هرز تاج خروس (Amaranthus retrofelxus L) pdf  کاملا فرمت بندی و […]

مقاله روش اجزای اصلی در ساخت فاصله اطمینان برای میانگین ستاده های شبیه سازی های پایدار pdf

 مقاله روش اجزای اصلی در ساخت فاصله اطمینان برای میانگین ستاده های شبیه سازی های پایدار pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله روش اجزای اصلی در ساخت فاصله اطمینان برای میانگین ستاده های شبیه سازی های پایدار pdf  […]

مقاله Firefly Algorithm based on Optimal Placement of Wind Turbines in Power System pdf

 مقاله Firefly Algorithm based on Optimal Placement of Wind Turbines in Power System pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Firefly Algorithm based on Optimal Placement of Wind Turbines in Power System pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده […]

A ResistantدرBased Comparative Study between Iranian Concrete Design Code and Some Worldwide Ones pdf

 A ResistantدرBased Comparative Study between Iranian Concrete Design Code and Some Worldwide Ones pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد A ResistantدرBased Comparative Study between Iranian Concrete Design Code and Some Worldwide Ones pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده […]

مقاله مروی بر خواص ضد خوردگی پوشش ها ی نانو کامپوزیتی پلیمر درسیلیکات لایه ای pdf

 مقاله مروی بر خواص ضد خوردگی پوشش ها ی نانو کامپوزیتی پلیمر درسیلیکات لایه ای pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مروی بر خواص ضد خوردگی پوشش ها ی نانو کامپوزیتی پلیمر درسیلیکات لایه ای pdf  کاملا فرمت […]

مقاله مدیریت زمان بر اساس حسابداری ذهنی pdf

 مقاله مدیریت زمان بر اساس حسابداری ذهنی pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مدیریت زمان بر اساس حسابداری ذهنی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز […]