مقاله مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری pdf دارای 156 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری pdf :

چكیده پژوهش :
سوال پژوهشی این است كه آیا بین میزان اضطراب وسواس ، ترس مرضی شكایات جسمانی، در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد یا ندارد ؟
اهداف پژوهشی به ترتیب مبین مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد . بررسی مقایسه میزان وسواس در بین دانشجویان پسرو دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد . بررسی مقایسه میزان شكایات جسمانی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد .

بررسی مقایسه میزان ترس مرضی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری می باشد .
فرضیه های پژوهش در پی آزمودن آن است كه آیا در میزان اضطراب در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟
آیا در میزان وسواس بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟

آیا در میزان شكایات جسمانی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟
آیا در میزان ترس مرضی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟
روش تحقیق پژوهش حاضر برای مطالعه ی ارتباط بین متغیرها عبارت است از روش جامعه ی آماری یا هدف در این پژوهش عبارت است از دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری.

در بیان ومعرفی نمونه می توان گفت ، در این پژوهش دو گروه نمونه شركت خواهند داشت .
الف) دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد .

ب ) دانشجویان پسر و دختر دانشگاه سراسری.
دو گروه نمونه از دو جامعه ی متفاوت از رشته های مرتبط با علوم انسانی
تعداد نمونه های پژوهش های حاضر 90 نفر است . چون در این پژوهش دو گروه یعنی یك گروه از دانش

جویان دانشگاه آزاد و گروه دیگر از دانشجویان دانشگاه سراسری با هم مقایسه می شوند . بنابراین در هر گروه 45 نمونه شركت داده می شوند تا بتوان مقایسه ای درست از ملاك ها به عمل آورد .
روش نمونه گیری با توجه به ملاك استنباط یا استدلال آماری ، روش نمونه گیری تصادفی است . ابزار اندازه گیری پرسشنامه ی Sclgor است روش آماری نتایج به دست آمده با استفاده از روش آماری آزمون T مورد تحلیل قرار گرفت .

فصل اول

مقدمه :
انسان روزانه تحت فشارهای گوناگون قرار می گیرد ، نگرانی در تمام نشدن كار به موقع و سر وقت نرسیدن و انجام ندادن مسئولیت محوله و هزاران مورد دیگر ، حال این كه انسان چگونه تحت این گونه فشارها واكنش از خود نشان می دهد . موضوعی است كه از دیرباز ذهن روان شناسان را به خود مشغول كرده است . روان شناسان برای تبیین این گونه واكنش ها و واكنش هایی كه در روبرو شدن با شكل های دیگر فشار روانی ابراز می شود . مفهوم اضطراب را به میان آورده اند . (پایدار ، 1370)

با شناخت مشكلات جوانان می توان تا حدی اضطراب و تعارض های ناخواسته آنها را كم كرد .
ولی متاسفانه جامعه ی ما نه تنها در پی كشف مشكلات نوجوانان و جوانان نمی باشد ، بلكه باید گفت در جامعه راهی برای راهنمایی و مشاوره نوجوانان و جوانان در خانواده و اجتماع وجود ندارد . مشكلات و تعارضات روانی با اضطراب به پایان نمی رسد . این دوره مراحل خود را طی می كند ، اما مشكلات در زندگی آینده فرد هم نقش بازی می كند . پس با گذشت این دوره مشكلات به پایان نمی رسد . (پاك نیت ، 11381)

اضطراب به منزلدی بخشی از زندگی هر انسان در همه افراد تا حدی اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد به عنوان یك پاسخ سازش تلقی می شود ، به گونه ای كه می توان گفت ، اگر اضطراب نبود همه ما پشت میزهایمان به خواب می رفتیم . فقدان اضطراب ممكن است ما را با مشكلات و خطرات قابل ملاحظه ای مواجه گرداند (دباغ 1372 ) . بر اساس آخرین طبقه بندی تشخیصی و و آماری تجدید نظر شده ی روانی ، یعنیDSMIII-Rنابهنجاری های روانی مورد می كند و ممكن است از چند ثانیه تا چند ساعت به طول انجامد .

یكی دیگر از موضوعاتی كه باید در اینجا در موردش بحث شود ، فوی می باشد . فوبی ترسی است دائمی از بعضی اشیاء یا موقعیت ها كه هیچ خطر واقعی برای شخص نداشته و بی تناسب با جدی بودن واقعی آنها اغراق آمیز شده است . فوی از واژه یونان فوبوس (نام خدای ترس یونان ) گرفته شده است . كه با نقاب به صورت و زره بر تن برای ترساندن دشمنان درصحنه حاضر می شد .

فوبی ممكن است نه فقط به یك ترس مخصوص نسبت به اشیاء یا موقعیت ها دلالت كند ، بلكه ممكن است به یك الگوی كلی ترس و رفتار اجتنابی دلالت داشته باشد . تاثیر كلی كه این موضوع ترس بر روش كلی زندگی فرد دارد ، در1968اسنیت را بر آن داشت كه معتقد شود باید عبارت “ترس های مربوط به نا ایمنی نا مشخص” جایگزین ترس از مكان های سرباز شود . اغلب افراد ممكن است ترس های بی دلیل كمی داشته باشند . ولی در فوبی این ترس ها شدید است . افراد مبتلا غالبا می پذیرند كه هیچ دلیلی وجود ندارد كه از چنین شیی یا موقعیتی عینی بترسند ولی اظهار می دارند كه قادر نیستند خود را از آن ره

ا سازند و اگر به جای اجتناب از موقعیت ترس آور ، كوشش كنند بدان نزدیك شوند اضطراب بر آنان غلبه خواهد كرد . موضوع دیگری كه باید در آن مورد بحث شود . خود بیمارانگاری می باشد . خود بیمار انگاری به نوعی اشتغال ذهنی بیمار به ترس از بیمار شدن یا اعتقاد وی مبنی بر ابتلا به یك بیماری جدید گفته می شود ، كه بیمار نشانه ها یا كاركردهای بدنی را اشتباه نتفسیر می كند . اصطلاح خود بیمار انگاری از اصطلاح طبی قدیمی هیپوكوندریوم مشتق شده كه به معنای زیر دنده ها است . خود بیمار انگاری ناشی از تعابیر غیر واقع گرایانه یا نادرست بیمار از نشانه ها یا احساس جسمی است .

موضوع مورد بحث دیگر ، اختلال وسواس فكری- عملیOCD می باشد . OCD یك اختلال اضطراب است كه در آن ذهن با افكار پیوسته و غیر قابل كنترل پر می شود و فرد مجبور است كارهای معینی را بارها و بارها تكرار كند . اختلال وسواس فكری – عملی شیوع مادام العمر به میزان 1 تا2 درصد دارد و بیشتر روی زن ها تاثیر می گذارد تا روی مردها و در اوایل سنین بزرگسالی شروع می شود اغلب بعد از یك حادثه ی استرس زا مثل حاملگی ، زایمان ، كشمكش های

خانوادگی یا مشكلات در سركار بروز اولیه در میان مردها رایج تر است و با چك كردن كارها مرتبط است . بروز بعدی درمیان زنان مكرر تر است و به وسواس كلی مرتبط است . اختلال وسواس فكری – عملی با دیگر اختلالات اضطراب مرتبط است . به ویژه همواره با هراس ، ترس بی مورد و با اختلالات شخصیت مختلف . فرد وسواسی در مجموع فرد باهوشی است . آیا می توان برای متقاعد كردن او از هوش كمك گرفت ، نه ، بیش از ما خود فرد وسواس ، بارها با دلیل و منطق

سعی كرده با بیماری خود مبارزه كند ، اما كوچكترین پیشرفتی حاصل نكرده است . ترغیب و تشویق او هیچ فایده ای ندارد او می گوید همه این ها را می دانم ، اما نمی توانم قبول كنم ، آنچه در ذهن من وجود دارد ، قویتر از همه ی دلایلی است كه شما می گوید . فرد وسواس می گوید كاملا قبول دارم كه نباید دست هایم را اینقدر بشویم ، شب و روز به این فكر هستم و دائما آن را تكرار می كنم ، اما نمی توانم حتی یك قدم هم عقب نشینی كنم .(گنجی ، 1383)

فكر وسواسی یك فكر ، احساس ، حس مزاحم و تكرار شونده است . عمل و وسواس فكر با رفتار خودآگاه میزان شده تكراری نظیر شمارش می باشد .
فكر وسواس موجب افزایش اضطراب شخص می گردد . در حالیكه انجام عمل وسواسی اضطراب شخص را كاهش می دهد . معهذا ، وقتی شخص در مقابل انجام عمل وسواسی مقاومت می كند ، اضطراب زایش می شود. (سید محمدی 1384)

بیان مسئله
عصر ما را عصر اضطراب نامگذاری كرده اند . در چنین عصری تظاهرات همراه با اضطراب مانند ترس وسواس ، ترس های مرضی و شكایات جسمانی كه ریشه ی آن ها در داشتن اضطراب می باشد بسیار فراوان است .
در گستره ی فعالیت های بالینی هنگامی كه تشخیص به منظوری روان درمانگری یا به دلیل مسائل مربوط به قلمرو پزشكی داخلی كه تنیدگی های زندگی آنها را به وجود آورده اند ، صورت می گیرد . تعیین دقیق هر یك از این تنش ها (اضطراب ، وسواس ، ترس های مرضی ، ، شكایات حسبانی و) به هر صورتی دقیق و قابل اعتقاد از پیش ضرورت پیدا می كند . همچنین در موقعیت های متعددی از روان شناسی اجتماعی و یا آموزشگاهی وجود دارد كه در آنها بخش طراز این گونه اختلالات از اهمیت خاصی برخوردار است .
روان شناسان معتقدند كه هر موقعیتی كه بهزیستی جاندار را به خطر اندازد حالت تنیدگی و اضطراب را به وجود می آورد . تعارض ها و ناكامی ها ، یكی از خاستگاه های این گونه اختلالات از قبیل اضطراب ، وسواس ، ترس مرضی ، شكایت جسمانی هستند . هم چنین خطر آسیب پذیر به خطر افتادن عزت نفس و وارد آمدن فشار برای انجام كارهایی فراتر از توانمندی های آدمی ، باعث ایجاد این دسته از مشكلات در فرد می شوند (هیلگارد ، 1983 ، نرجمه براهنی)
روان شناسان این مسئله را مورد اهمیت قرار می دهند كه اگر نیازهای روانی و جسمانی انسان برآورده نشود موجب پیدایش اختلالات و بیماری های مرضی می شوند . (پاك نیت ، 1381)

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید