مهندسي کشاورزي

پاورپوینت آموزش كاشت گندم pdf

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت آموزش كاشت گندم pdf دارای 16 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت آموزش كاشت گندم pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  […]

خواص دارویی گیاهان pdf

 خواص دارویی گیاهان pdf دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد خواص دارویی گیاهان pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد توجه : […]

مبارزه با بیماریهای گیاهی، آفات و علفهای هرز pdf

 مبارزه با بیماریهای گیاهی، آفات و علفهای هرز pdf دارای 234 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مبارزه با بیماریهای گیاهی، آفات و علفهای هرز pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه […]

پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی pdf

 پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی pdf دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه […]

پروژه زراعت برنج pdf

 پروژه زراعت برنج pdf دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پروژه زراعت برنج pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد توجه : […]

بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیك و فیزیولوژیك برنج pdf

 بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیك و فیزیولوژیك برنج pdf دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیك و فیزیولوژیك برنج pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد […]

پاورپوینت شبدر سفید26 اسلاید pdf

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت شبدر سفید26 اسلاید pdf دارای 26 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت شبدر سفید26 اسلاید pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  […]

آفتاب دهی خاک ( soil solarization ) pdf

 آفتاب دهی خاک ( soil solarization ) pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد آفتاب دهی خاک ( soil solarization ) pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز […]

پاورپوینت ارزیابی تنوع ژنتیكی جمعیت های بومی یونجه ایران با استفاده از نشانگر مولكولی AFLP pdf

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت ارزیابی تنوع ژنتیكی جمعیت های بومی یونجه ایران با استفاده از نشانگر مولكولی AFLP pdf دارای 44 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت ارزیابی تنوع […]

تحقیق و مقاله ای در مورد بیماری باكتریایی سیاه شدگی دانه برنج pdf

 تحقیق و مقاله ای در مورد بیماری باكتریایی سیاه شدگی دانه برنج pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق و مقاله ای در مورد بیماری باكتریایی سیاه شدگی دانه برنج pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد […]