کشاورزي

گزارش کارآموزی در شركت صنایع غذایی پیچك pdf

 گزارش کارآموزی در شركت صنایع غذایی پیچك pdf دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش کارآموزی در شركت صنایع غذایی پیچك pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز […]

هرس کردن pdf

 هرس کردن pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد هرس کردن pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد توجه : در صورت […]

بررسی گیاه هویج به صورت لاتین pdf

 بررسی گیاه هویج به صورت لاتین pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی گیاه هویج به صورت لاتین pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه […]

بیماریهای گیاهی(پوسیدگی بذر ، مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه به وسیله پی تیوم) pdf

 بیماریهای گیاهی(پوسیدگی بذر ، مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه به وسیله پی تیوم) pdf دارای 83 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بیماریهای گیاهی(پوسیدگی بذر ، مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه به وسیله پی تیوم) pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده […]

چگونگی سرمازدگی گیاهان pdf

 چگونگی سرمازدگی گیاهان pdf دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد چگونگی سرمازدگی گیاهان pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده […]

مقاله زیره سبز pdf

 مقاله زیره سبز pdf دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله زیره سبز pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده […]

بررسی گیاه گندم به صورت لاتین pdf

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  بررسی گیاه گندم به صورت لاتین pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف بررسی گیاه گندم به صورت لاتین pdf  کاملا فرمت بندی […]

مقاله گل های زینتی سمنان pdf

 مقاله گل های زینتی سمنان pdf دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله گل های زینتی سمنان pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز […]

بررسی اثرات کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول پاشی کود اوره روی عملكرد و اجزاء عملكرد گندم pdf

 بررسی اثرات کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول پاشی کود اوره روی عملكرد و اجزاء عملكرد گندم pdf دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی اثرات کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول پاشی کود اوره روی عملكرد و اجزاء عملكرد گندم pdf  […]

منابع آب مورد استفاده و آبیاری میکرو (سیستم بارانی و قطره ای ) pdf

 منابع آب مورد استفاده و آبیاری میکرو (سیستم بارانی و قطره ای ) pdf دارای 200 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد منابع آب مورد استفاده و آبیاری میکرو (سیستم بارانی و قطره ای ) pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده […]