مقاله

هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار pdf

 هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این […]

بررسی داستان شور آباد اثر جمال زاده pdf

 بررسی داستان شور آباد اثر جمال زاده pdf دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی داستان شور آباد اثر جمال زاده pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این […]

برنامه نوری در پرندگان pdf

 برنامه نوری در پرندگان pdf دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد برنامه نوری در پرندگان pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های […]

برنامه سازی پیشرفته C pdf

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  برنامه سازی پیشرفته C pdf دارای 248 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت برنامه سازی پیشرفته C pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  […]

مدیریت کلاس درس pdf

 مدیریت کلاس درس pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مدیریت کلاس درس pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده […]

تاثیر نیروی زلزله بر پی سد ها pdf

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  تاثیر نیروی زلزله بر پی سد ها pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت تاثیر نیروی زلزله بر پی سد ها pdf  کاملا فرمت بندی […]

مطالعه تطبیقی الگوهای نوین مدیریت منابع انسانی و ارائه الگوی مناسب برای ایران pdf

 مطالعه تطبیقی الگوهای نوین مدیریت منابع انسانی و ارائه الگوی مناسب برای ایران pdf دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مطالعه تطبیقی الگوهای نوین مدیریت منابع انسانی و ارائه الگوی مناسب برای ایران pdf  کاملا فرمت بندی […]

همه چیز در مورد بتن pdf

 همه چیز در مورد بتن pdf دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد همه چیز در مورد بتن pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز […]

طراحی برش عمودی مستطیلی قلب اكستروژن با یک سوراخ pdf

 طراحی برش عمودی مستطیلی قلب اكستروژن با یک سوراخ pdf دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طراحی برش عمودی مستطیلی قلب اكستروژن با یک سوراخ pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز […]

سیستم های پیشرفته الکترونیکی در ترمزها برای پایداری خودرو pdf

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  سیستم های پیشرفته الکترونیکی در ترمزها برای پایداری خودرو pdf دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت سیستم های پیشرفته الکترونیکی در ترمزها برای پایداری خودرو […]