مقاله

طراحی برش عمودی مستطیلی قلب اكستروژن با یک سوراخ pdf

 طراحی برش عمودی مستطیلی قلب اكستروژن با یک سوراخ pdf دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طراحی برش عمودی مستطیلی قلب اكستروژن با یک سوراخ pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز […]

سیستم های پیشرفته الکترونیکی در ترمزها برای پایداری خودرو pdf

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  سیستم های پیشرفته الکترونیکی در ترمزها برای پایداری خودرو pdf دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت سیستم های پیشرفته الکترونیکی در ترمزها برای پایداری خودرو […]

استفاده از کامپوزیت های FRP در ساخت ، بهسازی و تقویت سازه ها pdf

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  استفاده از کامپوزیت های FRP در ساخت ، بهسازی و تقویت سازه ها pdf دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت استفاده از کامپوزیت های FRP […]

بررسی سیستم تعلیق مک فرسون استرات pdf

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  بررسی سیستم تعلیق مک فرسون استرات pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت بررسی سیستم تعلیق مک فرسون استرات pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم […]

بررسی و شناخت نانو تکنولوژی pdf

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  بررسی و شناخت نانو تکنولوژی pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت بررسی و شناخت نانو تکنولوژی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در […]

چارچوب مدیریت کلاس درس pdf

 چارچوب مدیریت کلاس درس pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد چارچوب مدیریت کلاس درس pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های […]

جمعیت ، فقر و رشد قابل تحمل pdf

 جمعیت ، فقر و رشد قابل تحمل pdf دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد جمعیت ، فقر و رشد قابل تحمل pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این […]

بررسی و تحلیل مدار روشنایی پارک و پلاک و سنسور دنده عقب pdf

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  بررسی و تحلیل مدار روشنایی پارک و پلاک و سنسور دنده عقب pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت بررسی و تحلیل مدار روشنایی پارک […]

بررسی نانو کریستال ها pdf

 بررسی نانو کریستال ها pdf دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی نانو کریستال ها pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های […]

بررسی و آشنایی با DVD pdf

 بررسی و آشنایی با DVD pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و آشنایی با DVD pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز […]