کامپیوتر

نرم افزارهای جهت برنامه نویسی در موبایل pdf

 نرم افزارهای جهت برنامه نویسی در موبایل pdf دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نرم افزارهای جهت برنامه نویسی در موبایل pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این […]

Broadband ISP wimax pdf

 Broadband ISP wimax pdf دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد Broadband ISP wimax pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده […]

بانک اطلاعاتی Access pdf

 بانک اطلاعاتی Access pdf دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بانک اطلاعاتی Access pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده […]

بررسی و ارزیابی مبتنی بر معیار متدولوژی های امن تولید نرم افزار pdf

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  بررسی و ارزیابی مبتنی بر معیار متدولوژی های امن تولید نرم افزار pdf دارای 137 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف بررسی و ارزیابی مبتنی […]

Http caching proxy server pdf

 Http caching proxy server pdf دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد Http caching proxy server pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های […]

بررسی شبکه های ادهاک متحرک pdf

 بررسی شبکه های ادهاک متحرک pdf دارای 277 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی شبکه های ادهاک متحرک pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز […]

بررسی تریگر های فازی در پایگاه داده فعال pdf

 بررسی تریگر های فازی در پایگاه داده فعال pdf دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تریگر های فازی در پایگاه داده فعال pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می […]

چگونگی طراحی و پیاده سازی مرکز داده pdf

 چگونگی طراحی و پیاده سازی مرکز داده pdf دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد چگونگی طراحی و پیاده سازی مرکز داده pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این […]

تحلیل و بررسی سخت افزار شبكه pdf

 تحلیل و بررسی سخت افزار شبكه pdf دارای 132 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحلیل و بررسی سخت افزار شبكه pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط […]

بررسی سیستم عامل لینوكس Fedora pdf

 بررسی سیستم عامل لینوكس Fedora pdf دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی سیستم عامل لینوكس Fedora pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز […]