کامپیوتر

بررسی ساختمان و عملکرد بلوتوث pdf

 بررسی ساختمان و عملکرد بلوتوث pdf دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی ساختمان و عملکرد بلوتوث pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز […]

بررسی شبکه های نسل آینده یا Next Generation Network pdf

 بررسی شبکه های نسل آینده یا Next Generation Network pdf دارای 210 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی شبکه های نسل آینده یا Next Generation Network pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز […]

بررسی سخت افزارهای کامپیوتر pdf

 بررسی سخت افزارهای کامپیوتر pdf دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی سخت افزارهای کامپیوتر pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های […]

بررسی سیستم های عامل های توزیع شده pdf

 بررسی سیستم های عامل های توزیع شده pdf دارای 163 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی سیستم های عامل های توزیع شده pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این […]

طراحی بانک سئوالات با ASP.NET pdf

 طراحی بانک سئوالات با ASP.NET pdf دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طراحی بانک سئوالات با ASP.NET pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز […]

بررسی سخت افزار ACCESS pdf

 بررسی سخت افزار ACCESS pdf دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی سخت افزار ACCESS pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های […]

نرم افزارهای جهت برنامه نویسی در موبایل pdf

 نرم افزارهای جهت برنامه نویسی در موبایل pdf دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نرم افزارهای جهت برنامه نویسی در موبایل pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این […]

Broadband ISP wimax pdf

 Broadband ISP wimax pdf دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد Broadband ISP wimax pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده […]

بانک اطلاعاتی Access pdf

 بانک اطلاعاتی Access pdf دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بانک اطلاعاتی Access pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده […]

بررسی و ارزیابی مبتنی بر معیار متدولوژی های امن تولید نرم افزار pdf

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  بررسی و ارزیابی مبتنی بر معیار متدولوژی های امن تولید نرم افزار pdf دارای 137 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف بررسی و ارزیابی مبتنی […]