عمران

تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان pdf

 تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان pdf دارای 143 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم […]

طرح توسعه قطب صنعتی حاجی آباد pdf

 طرح توسعه قطب صنعتی حاجی آباد pdf دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طرح توسعه قطب صنعتی حاجی آباد pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط […]

بررسی نقش مشاركت مردم در بهسازی بافت فرسوده شهری pdf

 بررسی نقش مشاركت مردم در بهسازی بافت فرسوده شهری pdf دارای 161 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی نقش مشاركت مردم در بهسازی بافت فرسوده شهری pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز […]

بررسی معماری مساجد مختلف شهر یزد pdf

 بررسی معماری مساجد مختلف شهر یزد pdf دارای 97 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی معماری مساجد مختلف شهر یزد pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط […]

سد سازی و چگونگی ساخت سدهای خاکریز pdf

 سد سازی و چگونگی ساخت سدهای خاکریز pdf دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد سد سازی و چگونگی ساخت سدهای خاکریز pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این […]

ارایه مدلی بر اساس uml برای روش زنجیره بحرانی در کنترل و مدیریت پروژه pdf

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  ارایه مدلی بر اساس uml برای روش زنجیره بحرانی در کنترل و مدیریت پروژه pdf دارای 141 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف ارایه مدلی […]

بررسی یک شاخص شرایط صحت و ایمنی پلها pdf

 بررسی یک شاخص شرایط صحت و ایمنی پلها pdf دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی یک شاخص شرایط صحت و ایمنی پلها pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می […]

طرح هادی روستای گوش pdf

 طرح هادی روستای گوش pdf دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طرح هادی روستای گوش pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های […]

بررسی بهسازی و زهکشی خاک pdf

 بررسی بهسازی و زهکشی خاک pdf دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی بهسازی و زهکشی خاک pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز […]

بررسی و شناخت منطقه آب ترش قزوین pdf

 بررسی و شناخت منطقه آب ترش قزوین pdf دارای 290 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و شناخت منطقه آب ترش قزوین pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این […]