عمران

ارایه مدلی بر اساس uml برای روش زنجیره بحرانی در کنترل و مدیریت پروژه pdf

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  ارایه مدلی بر اساس uml برای روش زنجیره بحرانی در کنترل و مدیریت پروژه pdf دارای 141 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف ارایه مدلی […]

بررسی یک شاخص شرایط صحت و ایمنی پلها pdf

 بررسی یک شاخص شرایط صحت و ایمنی پلها pdf دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی یک شاخص شرایط صحت و ایمنی پلها pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می […]

طرح هادی روستای گوش pdf

 طرح هادی روستای گوش pdf دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طرح هادی روستای گوش pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های […]

بررسی بهسازی و زهکشی خاک pdf

 بررسی بهسازی و زهکشی خاک pdf دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی بهسازی و زهکشی خاک pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز […]

بررسی و شناخت منطقه آب ترش قزوین pdf

 بررسی و شناخت منطقه آب ترش قزوین pdf دارای 290 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و شناخت منطقه آب ترش قزوین pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این […]

سلجوقیان و ساختمان مظهر زیبایی pdf

 سلجوقیان و ساختمان مظهر زیبایی pdf دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد سلجوقیان و ساختمان مظهر زیبایی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز […]

انواع دال بتنی مدرن و کلاسیک pdf

 انواع دال بتنی مدرن و کلاسیک pdf دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد انواع دال بتنی مدرن و کلاسیک pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط […]

بررسی تقاطع های غیر مسطح pdf

 بررسی تقاطع های غیر مسطح pdf دارای 97 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تقاطع های غیر مسطح pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز […]

آشنایی با اختلاط بتن از انتخاب مصالح اولیه تا سازه نهایی و بررسی مشكلات سه راه pdf

 آشنایی با اختلاط بتن از انتخاب مصالح اولیه تا سازه نهایی و بررسی مشكلات سه راه pdf دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد آشنایی با اختلاط بتن از انتخاب مصالح اولیه تا سازه نهایی و بررسی مشكلات […]

بررسی استانداردهای ساخت ساختمان كتابخانه pdf

 بررسی استانداردهای ساخت ساختمان كتابخانه pdf دارای 109 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی استانداردهای ساخت ساختمان كتابخانه pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز […]