کامپيوتر

آشنایی با رایانه pdf

 آشنایی با رایانه pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد آشنایی با رایانه pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد توجه : […]

آشنائی با روتر pdf

 آشنائی با روتر pdf دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد آشنائی با روتر pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد توجه : […]

مقاله رسانه های الکترونیک pdf

 مقاله رسانه های الکترونیک pdf دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله رسانه های الکترونیک pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های […]

پاورپوینت سیستم کنترل جعبه ابزار pdf

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت سیستم کنترل جعبه ابزار pdf دارای 16 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت سیستم کنترل جعبه ابزار pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در […]

مقاله در مورد تجارت الکترونیک pdf

 مقاله در مورد تجارت الکترونیک pdf دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله در مورد تجارت الکترونیک pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی […]

سیستم‌های هوشمند ساختمان pdf

 سیستم‌های هوشمند ساختمان pdf دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد سیستم‌های هوشمند ساختمان pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد توجه : […]

پاورپوینت شبکه های کامپیوتری(جلسه چهارم) pdf

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت شبکه های کامپیوتری(جلسه چهارم) pdf دارای 25 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت شبکه های کامپیوتری(جلسه چهارم) pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در […]

پاورپوینت سیستم عامل Solaris pdf

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت سیستم عامل Solaris pdf دارای 20 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت سیستم عامل Solaris pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  […]

فیبرنوری pdf

 فیبرنوری pdf دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فیبرنوری pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد توجه : در صورت  مشاهده  بهم […]

پروژه کامل طراحی یك وب سایت pdf

 پروژه کامل طراحی یك وب سایت pdf دارای 126 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پروژه کامل طراحی یك وب سایت pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه […]