کامپيوتر و IT

آموزش اكسل pdf

 آموزش اكسل pdf دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد آموزش اكسل pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد توجه : در صورت […]

بررسیهای امنیت ذخیره سازی و حافظه در سیستم Grid pdf

 بررسیهای امنیت ذخیره سازی و حافظه در سیستم Grid pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسیهای امنیت ذخیره سازی و حافظه در سیستم Grid pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. […]

اتصال شبکه های VLAN از طریق سوئیچ pdf

 اتصال شبکه های VLAN از طریق سوئیچ pdf دارای 167 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اتصال شبکه های VLAN از طریق سوئیچ pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز […]

UML چیست؟ pdf

 UML چیست؟ pdf دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد UML چیست؟ pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد توجه : در صورت […]

تحقیق با موضوع امنیت شبکه pdf

 تحقیق با موضوع امنیت شبکه pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق با موضوع امنیت شبکه pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی […]

بررسی امنیت در وب pdf

 بررسی امنیت در وب pdf دارای 250 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی امنیت در وب pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد […]

تحقیق xsl و vlan چیست pdf

 تحقیق xsl و vlan چیست pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق xsl و vlan چیست pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی […]

حل تمرینات شبکه های کامپیوتری pdf

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) rar ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 59 خودآزمایی فصل اول 1- شبکه اینترنت از نظر سرویس دهی به کدام یک از شبکه های رایانه تعلق دارد؟ شبکه WAN 2- در تقسیم بندی شبکه های بانکی ار نظر گستردگی فیزیکی،سیستم بانکی شتاب به کدام دسته […]

کارآموزی طراحی یك وب سایت شخصی با امكانات متداول و معمول pdf

 کارآموزی طراحی یك وب سایت شخصی با امكانات متداول و معمول pdf دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کارآموزی طراحی یك وب سایت شخصی با امكانات متداول و معمول pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و […]

فایل سخت افزار pdf

 فایل سخت افزار pdf دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل سخت افزار pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد توجه : […]