ارتباطات

مقاله صنعت تبلیغات pdf

 مقاله صنعت تبلیغات pdf دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله صنعت تبلیغات pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده […]

پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 pdf

 پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 pdf دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 pdf  کاملا فرمت بندی […]

پایان نامه تاثیر برنامه های پر بیننده تلویزیون و رفتار اجتماعی افراد pdf

 پایان نامه تاثیر برنامه های پر بیننده تلویزیون و رفتار اجتماعی افراد pdf دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه تاثیر برنامه های پر بیننده تلویزیون و رفتار اجتماعی افراد pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم […]

تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران pdf

 تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران pdf دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط […]

تحقیق تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان pdf

 تحقیق تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان pdf دارای 137 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز […]

تحقیق دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشن تلویزیونی pdf

 تحقیق دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشن تلویزیونی pdf دارای 155 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشن تلویزیونی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این […]