عمران

مقدمه ای بر خواص FRP pdf

 مقدمه ای بر خواص FRP pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقدمه ای بر خواص FRP pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی […]

مقاله ساختمانهای بلند pdf

 مقاله ساختمانهای بلند pdf دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ساختمانهای بلند pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده […]

مقاله بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA pdf

 مقاله بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA pdf دارای 163 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  […]

پاورپوینت مصالح بتن، نحوه ساخت و انواع آن pdf

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت مصالح بتن، نحوه ساخت و انواع آن pdf دارای 70 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت مصالح بتن، نحوه ساخت و انواع آن pdf  کاملا […]

گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت سیمان و دستگاههای بكار رفته در این صنعت pdf

 گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت سیمان و دستگاههای بكار رفته در این صنعت pdf دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت سیمان و دستگاههای بكار رفته در این صنعت pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده […]

فایل عایقبندی در ساختمان pdf

 فایل عایقبندی در ساختمان pdf دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل عایقبندی در ساختمان pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد […]

مقایسه رفتار لرزه ای مهاربندهای خارج از مرکز باتیر پیوند عمودی و افقی با استفاده از فولاد کم مقاومت یا فولاد نرمه pdf

 مقایسه رفتار لرزه ای مهاربندهای خارج از مرکز باتیر پیوند عمودی و افقی با استفاده از فولاد کم مقاومت یا فولاد نرمه pdf دارای 280 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقایسه رفتار لرزه ای مهاربندهای خارج از مرکز باتیر پیوند عمودی […]

پاورپوينت مواد افزودني بتن pdf

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  Ù¾Ø§ÙˆØ±Ù¾ÙˆÙŠÙ†Øª مواد افزودني بتن pdf دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوينت مواد افزودني بتن pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  […]

پاورپوینت تاثیر آرایش بادبندها بر رفتار سازهای فلزی در زلزله pdf

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت تاثیر آرایش بادبندها بر رفتار سازهای فلزی در زلزله pdf دارای 48 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت تاثیر آرایش بادبندها بر رفتار سازهای فلزی […]

مطالعه سکوی فراساحلی جاکت تحت اثر بارهای دینامیکی شدید بادرنظرگرفتن اصول قابلیت اعتماد pdf

 مطالعه سکوی فراساحلی جاکت تحت اثر بارهای دینامیکی شدید بادرنظرگرفتن اصول قابلیت اعتماد pdf دارای 480 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مطالعه سکوی فراساحلی جاکت تحت اثر بارهای دینامیکی شدید بادرنظرگرفتن اصول قابلیت اعتماد pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده […]