مديريت آموزشي

مقاله بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه pdf

 مقاله بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه pdf دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  […]

مقاله اصول انتخاب رسانه های آموزشی pdf

 مقاله اصول انتخاب رسانه های آموزشی pdf دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اصول انتخاب رسانه های آموزشی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط […]

مقاله تاریخچه دانشگاه آزاد دزفول pdf

 مقاله تاریخچه دانشگاه آزاد دزفول pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاریخچه دانشگاه آزاد دزفول pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز […]

مقاله نقش آموزش و پرورش در تربیت pdf

 مقاله نقش آموزش و پرورش در تربیت pdf دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نقش آموزش و پرورش در تربیت pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این […]

مقاله آموزش و یادگیری سازمانی بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش pdf

 مقاله آموزش و یادگیری سازمانی بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله آموزش و یادگیری سازمانی بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش pdf  کاملا فرمت بندی […]

تحقیق جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی pdf

 تحقیق جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی pdf دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  […]

تجربیات مدون پیرامون مدارس هوشمند و هوشمندسازی مدارس pdf

 تجربیات مدون پیرامون مدارس هوشمند و هوشمندسازی مدارس pdf دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجربیات مدون پیرامون مدارس هوشمند و هوشمندسازی مدارس pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می […]

تحقیق کارشناسی بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی pdf

 تحقیق کارشناسی بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی pdf دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق کارشناسی بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  […]

مقاله شیوه‌های مدیریت کلاس pdf

 مقاله شیوه‌های مدیریت کلاس pdf دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله شیوه‌های مدیریت کلاس pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های […]

تحقیق بررسی تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی pdf

 تحقیق بررسی تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی pdf دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق بررسی تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می […]