مديريت آموزشي

تحقیق جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی pdf

 تحقیق جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی pdf دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  […]

تجربیات مدون پیرامون مدارس هوشمند و هوشمندسازی مدارس pdf

 تجربیات مدون پیرامون مدارس هوشمند و هوشمندسازی مدارس pdf دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجربیات مدون پیرامون مدارس هوشمند و هوشمندسازی مدارس pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می […]

تحقیق کارشناسی بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی pdf

 تحقیق کارشناسی بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی pdf دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق کارشناسی بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  […]

مقاله شیوه‌های مدیریت کلاس pdf

 مقاله شیوه‌های مدیریت کلاس pdf دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله شیوه‌های مدیریت کلاس pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های […]

تحقیق بررسی تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی pdf

 تحقیق بررسی تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی pdf دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق بررسی تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می […]

مقاله نگهداری بهره ور فراگیر (TPM) pdf

 مقاله نگهداری بهره ور فراگیر (TPM) pdf دارای 216 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نگهداری بهره ور فراگیر (TPM) pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط […]

تحقیق بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه pdf

 تحقیق بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه pdf دارای 150 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و […]

تجربیات درس ادبیات فارسی دوره دبیرستان ویژه ارتقاء رتبه شغلی pdf

 تجربیات درس ادبیات فارسی دوره دبیرستان ویژه ارتقاء رتبه شغلی pdf دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجربیات درس ادبیات فارسی دوره دبیرستان ویژه ارتقاء رتبه شغلی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  […]

مقاله اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی pdf

 مقاله اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی pdf دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط […]