برق ،الکترونيک و مخابرات

شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرژی الکتربکی توسط تبدیل موجک pdf

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرژی الکتربکی توسط تبدیل موجک pdf دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف شناسایی فرورزونانس در شبکه های […]

گزارش کار اموزی پتروشیمی بوعلی سینا pdf

 گزارش کار اموزی پتروشیمی بوعلی سینا pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش کار اموزی پتروشیمی بوعلی سینا pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه […]

گزارش کار ازدرالکترونیک صنعتی pdf

 گزارش کار ازدرالکترونیک صنعتی pdf دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش کار ازدرالکترونیک صنعتی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد […]

کنترل سیستم قدرت pdf

 کنترل سیستم قدرت pdf دارای 96 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کنترل سیستم قدرت pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد توجه : […]

نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و توزیع pdf

 نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و توزیع pdf دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و توزیع pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. […]

طراحی تایمر دیجیتالی pdf

 طراحی تایمر دیجیتالی pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طراحی تایمر دیجیتالی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد توجه : […]

ترانسفرماتور pdf

 ترانسفرماتور pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ترانسفرماتور pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد توجه : در صورت  مشاهده  بهم […]

جزوه درس ساختار و زبان ماشین pdf

 جزوه درس ساختار و زبان ماشین pdf دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد جزوه درس ساختار و زبان ماشین pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه […]

عناصر شبکه برق pdf

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  عناصر شبکه برق pdf دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف عناصر شبکه برق pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  […]

تاثیر کنترل کننده ی FACTS در ثبات سیستم انرژی یا نیروی مرتبط با تغذیه ی ژنراتورهای القایی pdf

 تاثیر کنترل کننده ی FACTS در ثبات سیستم انرژی یا نیروی مرتبط با تغذیه ی ژنراتورهای القایی pdf دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاثیر کنترل کننده ی FACTS در ثبات سیستم انرژی یا نیروی مرتبط با تغذیه ی ژنراتورهای […]