آموزش ابتدايي

بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن pdf

 بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن pdf دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم […]

تحقیق رابطه بین تدریس و یادگیری pdf

 تحقیق رابطه بین تدریس و یادگیری pdf دارای 178 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق رابطه بین تدریس و یادگیری pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط […]

تحقیق چالش ها و مشکلات یک معلم pdf

 تحقیق چالش ها و مشکلات یک معلم pdf دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق چالش ها و مشکلات یک معلم pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این […]

مقاله عوامل مؤثر بر یادگیری pdf

 مقاله عوامل مؤثر بر یادگیری pdf دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله عوامل مؤثر بر یادگیری pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز […]

تجربیات مدون آموزشی نقش معلمان و مدرسه در پرورش خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان pdf

 تجربیات مدون آموزشی نقش معلمان و مدرسه در پرورش خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان pdf دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجربیات مدون آموزشی نقش معلمان و مدرسه در پرورش خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان […]

تجربیات مدون آموزشی معلم و کلاس درس ( تجربیات شخصی از کلاس درس و تدریس ) pdf

 تجربیات مدون آموزشی معلم و کلاس درس ( تجربیات شخصی از کلاس درس و تدریس ) pdf دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تجربیات مدون آموزشی معلم و کلاس درس ( تجربیات شخصی از کلاس درس و […]

تحقیق نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان pdf

 تحقیق نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان pdf دارای 195 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز […]