فرم و مستندات

نمونه قرارداد تابلو برق pdf

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) rar ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 6 فایل نمونه قرارداد تابلو برق pdf شامل 6 صفحه می باشد. دریافت این فایل

نمونه قرارداد تخریب pdf

 نمونه قرارداد تخریب pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نمونه قرارداد تخریب pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد توجه : […]

نمونه قرارداد ارزیابی امنیت شبكه pdf

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) rar ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 3 فایل نمونه قرارداد ارزیابی امنیت شبكه pdf شامل 3 صفحه می باشد. دریافت این فایل

نمونه قرارداد اجاره خودرو 2 pdf

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) rar ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 6 فایل نمونه قرارداد اجاره خودرو 2 pdf شامل 6 صفحه می باشد. دریافت این فایل

نمونه قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یك باب خانه مسكونی pdf

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) rar ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 1 فایل نمونه قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یك باب خانه مسكونی pdf شامل 1 صفحه می باشد. دریافت این فایل

نمونه نامه اداری pdf

 نمونه نامه اداری pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نمونه نامه اداری pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد توجه : […]

نمونه قرارداد پیمان مدیریت pdf

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) rar ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 17 فایل نمونه قرارداد پیمان مدیریت pdf شامل 22 ماده در 17 صفحه می باشد. دریافت این فایل

نمونه قرارداد ساخت قالب pdf

 نمونه قرارداد ساخت قالب pdf دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نمونه قرارداد ساخت قالب pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد […]