علوم انساني

چهار مقاله در خصوص ارزشیابی كاركنان 143 ص pdf

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 219 فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 219 صفحه به نام خدا چهار مقاله در خصوص ارزشیابی كاركنان استاد: مهندس علی مومنی تهیه وتنظیم: حمید رضا سهیلی فر دانشجو ترم آخر رشته مدیریت […]

مبانی نظری درمان شناختیدر رفتاری pdf

 مبانی نظری درمان شناختیدر رفتاری pdf دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مبانی نظری درمان شناختیدر رفتاری pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی […]

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ pdf

 پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه […]

مقاله بررسی مقیاس یا اندازه گیری pdf

 مقاله بررسی مقیاس یا اندازه گیری pdf دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی مقیاس یا اندازه گیری pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه […]

پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ pdf

 پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی […]

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری pdf

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری pdf دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز […]

Research روش تحقیق pdf

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  Research روش تحقیق pdf دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف Research روش تحقیق pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  […]

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 pdf

 پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه […]

مبانی نظری مفهوم تربیت pdf

 مبانی نظری مفهوم تربیت pdf دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مبانی نظری مفهوم تربیت pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد […]

بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 1990در1970 pdf

 بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 1990در1970 pdf دارای 244 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 1990در1970 pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه […]