مديريت صنعتي

تحقیق بررسی و تحلیل سیستم آموزش شرکت واگن پارس (مبتنی بر مدل مدیریت کیفیت آموزش) pdf

 تحقیق بررسی و تحلیل سیستم آموزش شرکت واگن پارس (مبتنی بر مدل مدیریت کیفیت آموزش) pdf دارای 121 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق بررسی و تحلیل سیستم آموزش شرکت واگن پارس (مبتنی بر مدل مدیریت کیفیت آموزش) […]

مقاله سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP pdf

 مقاله سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP pdf دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP pdf  کاملا […]

پایان نامه مدیریت زمان pdf

 پایان نامه مدیریت زمان pdf دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه مدیریت زمان pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های […]