مکانيک

بررسی باتری ها Battery pdf

 بررسی باتری ها Battery pdf دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی باتری ها Battery pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد […]

بررسی تنش های پسماند، در نمونه های تنش زدایی شده به روش حرارتی و آلتراسونیک pdf

 بررسی تنش های پسماند، در نمونه های تنش زدایی شده به روش حرارتی و آلتراسونیک pdf دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تنش های پسماند، در نمونه های تنش زدایی شده به روش حرارتی و آلتراسونیک pdf  کاملا فرمت […]

بررسی و شناخت موتورهای گاز سوز و عملکرد آنها pdf

 بررسی و شناخت موتورهای گاز سوز و عملکرد آنها pdf دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و شناخت موتورهای گاز سوز و عملکرد آنها pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز […]

بیو فیزیك pdf

 بیو فیزیك pdf دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بیو فیزیك pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد توجه : در صورت […]

بررسی کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده با آلیاژ حافظه شکلی pdf

 بررسی کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده با آلیاژ حافظه شکلی pdf دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده با آلیاژ حافظه شکلی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در […]

مروری بر نرم افزار Solide Edge pdf

 مروری بر نرم افزار Solide Edge pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مروری بر نرم افزار Solide Edge pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه […]

بررسی کارکرد و ساختمان ترانسفورماتور pdf

 بررسی کارکرد و ساختمان ترانسفورماتور pdf دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی کارکرد و ساختمان ترانسفورماتور pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز […]

گزارش کارآموزی در مجتمع کارگاهی خودرو پژو GLX pdf

 گزارش کارآموزی در مجتمع کارگاهی خودرو پژو GLX pdf دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش کارآموزی در مجتمع کارگاهی خودرو پژو GLX pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می […]

تبدیل یک نیروگاه تولید انرژی مازوت سوز به یک نیروگاه تولید انرژی گازسوز pdf

 تبدیل یک نیروگاه تولید انرژی مازوت سوز به یک نیروگاه تولید انرژی گازسوز pdf دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تبدیل یک نیروگاه تولید انرژی مازوت سوز به یک نیروگاه تولید انرژی گازسوز pdf  کاملا فرمت بندی […]

گزارش کاراموزی SPC و MSA در کارخانه محور سازان ایران خودرو pdf

 گزارش کاراموزی SPC و MSA در کارخانه محور سازان ایران خودرو pdf دارای 400 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش کاراموزی SPC و MSA در کارخانه محور سازان ایران خودرو pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و […]