مکانيک

مکمل های سیستم ABS pdf

 مکمل های سیستم ABS pdf دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مکمل های سیستم ABS pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های […]

معرفی و بررسی انواع جوشكاری pdf

 معرفی و بررسی انواع جوشكاری pdf دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد معرفی و بررسی انواع جوشكاری pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی […]

مقاله دستگاه تراش و فرز pdf

 مقاله دستگاه تراش و فرز pdf دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله دستگاه تراش و فرز pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز […]

بررسی عملکرد و تخمین عمر خزش پره توربین گازی pdf

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  بررسی عملکرد و تخمین عمر خزش پره توربین گازی pdf دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف بررسی عملکرد و تخمین عمر خزش پره […]

مکانیک حرارت و سیالات دربررسی اصول ها ور كرافت pdf

 مکانیک حرارت و سیالات دربررسی اصول ها ور كرافت pdf دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مکانیک حرارت و سیالات دربررسی اصول ها ور كرافت pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. […]

پایان نامه صنعت نورد pdf

 پایان نامه صنعت نورد pdf دارای 97 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه صنعت نورد pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های […]

بررسی سیستم تعلیق خودرو pdf

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  بررسی سیستم تعلیق خودرو pdf دارای 200 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف بررسی سیستم تعلیق خودرو pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در […]

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت pdf

 بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت pdf دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در […]

تحلیل روشهای كاهش ضریب تمركز تنش با تغییرات شکل هندسی به روش المان محدود توسط نرم افزار CATIA 178 pdf

 تحلیل روشهای كاهش ضریب تمركز تنش با تغییرات شکل هندسی به روش المان محدود توسط نرم افزار CATIA 178 pdf دارای 176 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحلیل روشهای كاهش ضریب تمركز تنش با تغییرات شکل هندسی به روش المان محدود […]

حل توزیع دما با استفاده از روش گوس سایدل با نرم افزار MATLAB pdf

 حل توزیع دما با استفاده از روش گوس سایدل با نرم افزار MATLAB pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد حل توزیع دما با استفاده از روش گوس سایدل با نرم افزار MATLAB pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده […]