متالوژي

بررسی تأثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مكانیكی چدن داكتیل pdf

 بررسی تأثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مكانیكی چدن داكتیل pdf دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تأثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مكانیكی چدن داكتیل pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد […]

مقاله بررسی پدیده سایش (Wear) به عنوان یک معضل در صنعت pdf

 مقاله بررسی پدیده سایش (Wear) به عنوان یک معضل در صنعت pdf دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی پدیده سایش (Wear) به عنوان یک معضل در صنعت pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در […]

كامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده باآلیاژهای حافظه شكلی pdf

 كامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده باآلیاژهای حافظه شكلی pdf دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد كامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده باآلیاژهای حافظه شكلی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. […]

مقاله سـرمـت متـریال pdf

 مقاله سـرمـت متـریال pdf دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله سـرمـت متـریال pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده […]

مقاله پوشش نسوز pdf

 مقاله پوشش نسوز pdf دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله پوشش نسوز pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده […]

مقاله چدن های مقاوم به اکسیداسیون و حرارت حاوی آلومینیوم pdf

 مقاله چدن های مقاوم به اکسیداسیون و حرارت حاوی آلومینیوم pdf دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله چدن های مقاوم به اکسیداسیون و حرارت حاوی آلومینیوم pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  […]

مقاله سوهان کاری pdf

 مقاله سوهان کاری pdf دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله سوهان کاری pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده […]

مقاله تولید آهن به روش اسفنجی pdf

 مقاله تولید آهن به روش اسفنجی pdf دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تولید آهن به روش اسفنجی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط […]

مقاله ساخت ماده مرکب به روش ریخته گری در قالب فلزی و بررسی تأثیر دو فاکتور مختلف بر روی خواص مکانیکی از جمله سختی و استحکام pdf

 مقاله ساخت ماده مرکب به روش ریخته گری در قالب فلزی و بررسی تأثیر دو فاکتور مختلف بر روی خواص مکانیکی از جمله سختی و استحکام pdf دارای 122 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ساخت ماده مرکب […]

مقاله پوشش دادن فلزات pdf

 مقاله پوشش دادن فلزات pdf دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله پوشش دادن فلزات pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های […]