معدن

مته های حفاری pdf

 مته های حفاری pdf دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مته های حفاری pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد توجه : […]

آلیاژ های ALدرLi (آلمینیوم و لیتیوم) pdf

 آلیاژ های ALدرLi (آلمینیوم و لیتیوم) pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد آلیاژ های ALدرLi (آلمینیوم و لیتیوم) pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه […]

ارزیابی رفتار تنش در كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خودكنترل pdf

 ارزیابی رفتار تنش در كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خودكنترل pdf دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارزیابی رفتار تنش در كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خودكنترل pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد […]

شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیكی pdf

 شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیكی pdf دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیكی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی […]

بررسی سیستم آتشباری نانل در معادن pdf

 بررسی سیستم آتشباری نانل در معادن pdf دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی سیستم آتشباری نانل در معادن pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط […]

فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی و بررسی مکانیزم حفاری پروژه امامزاده هاشم pdf

 فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی و بررسی مکانیزم حفاری پروژه امامزاده هاشم pdf دارای 151 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی و بررسی مکانیزم حفاری پروژه امامزاده هاشم pdf  کاملا فرمت […]

بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی pdf

 بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی pdf دارای 122 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و […]

فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی pdf

 فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی pdf دارای 151 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه […]

تحقیق نقش تصاویر ماهواره‌ای بعنوان یک ابزار قوی در امر اکتشاف و استخراج pdf

 تحقیق نقش تصاویر ماهواره‌ای بعنوان یک ابزار قوی در امر اکتشاف و استخراج pdf دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق نقش تصاویر ماهواره‌ای بعنوان یک ابزار قوی در امر اکتشاف و استخراج pdf  کاملا فرمت بندی […]