متفرقه

مقاله ارزیابی تحمل به شوری ارقام سورگوم علوفه ای با استفاده از شاخص های حساسیت و تحمل به تنش pdf

 مقاله ارزیابی تحمل به شوری ارقام سورگوم علوفه ای با استفاده از شاخص های حساسیت و تحمل به تنش pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارزیابی تحمل به شوری ارقام سورگوم علوفه ای با استفاده از شاخص های […]

مقاله بررسی لزوم ایجاد تشکلهای آب بران و انتقال مدیریت آبیاری به آنها pdf

 مقاله بررسی لزوم ایجاد تشکلهای آب بران و انتقال مدیریت آبیاری به آنها pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی لزوم ایجاد تشکلهای آب بران و انتقال مدیریت آبیاری به آنها pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده […]

مقاله بررسی عددی احتمال کاویتاسیون در انواع سرریزهای پلکانی ساده، لبه دار و شیب دار pdf

 مقاله بررسی عددی احتمال کاویتاسیون در انواع سرریزهای پلکانی ساده، لبه دار و شیب دار pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی عددی احتمال کاویتاسیون در انواع سرریزهای پلکانی ساده، لبه دار و شیب دار pdf  کاملا فرمت […]

مقاله عوامل تعیین کننده در موفقیت توسعه محصول جدید pdf

 مقاله عوامل تعیین کننده در موفقیت توسعه محصول جدید pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله عوامل تعیین کننده در موفقیت توسعه محصول جدید pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. […]

مقاله پیش بینی زمانی سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل سی زمانی در دشت هشتگرددر استان البرز pdf

 مقاله پیش بینی زمانی سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل سی زمانی در دشت هشتگرددر استان البرز pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله پیش بینی زمانی سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل سی زمانی در دشت […]

مقاله Optimization of Hybrid PV/Wind/FC System Considering Reliability Indices Using Cuckoo Search Algorithm pdf

 مقاله Optimization of Hybrid PV/Wind/FC System Considering Reliability Indices Using Cuckoo Search Algorithm pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Optimization of Hybrid PV/Wind/FC System Considering Reliability Indices Using Cuckoo Search Algorithm pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده […]

مقاله توسعه و ارزیابی یک الگوریتم مکان یابی پلاک خودروهای ایرانی pdf

 مقاله توسعه و ارزیابی یک الگوریتم مکان یابی پلاک خودروهای ایرانی pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله توسعه و ارزیابی یک الگوریتم مکان یابی پلاک خودروهای ایرانی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و […]

مقاله STUDY OF SEISMIC LOWدرFREQUENCY SHADOWS ON CLASS IV AVO AS A DIRECT HYDROCARBONE INDICATOR pdf

 مقاله STUDY OF SEISMIC LOWدرFREQUENCY SHADOWS ON CLASS IV AVO AS A DIRECT HYDROCARBONE INDICATOR pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله STUDY OF SEISMIC LOWدرFREQUENCY SHADOWS ON CLASS IV AVO AS A DIRECT HYDROCARBONE INDICATOR pdf  کاملا فرمت […]

مقاله تأثیر همدلی بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک صادرات استان گیلان) pdf

 مقاله تأثیر همدلی بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک صادرات استان گیلان) pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تأثیر همدلی بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک صادرات استان گیلان) pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد […]

مقاله مسیریابی وسایل نقلیه کاربر محور مبتنی بریادگیری عامل های هوشمند چندگانه با استفاده از رویکرد تلفیقی ANTدرQ pdf

 مقاله مسیریابی وسایل نقلیه کاربر محور مبتنی بریادگیری عامل های هوشمند چندگانه با استفاده از رویکرد تلفیقی ANTدرQ pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مسیریابی وسایل نقلیه کاربر محور مبتنی بریادگیری عامل های هوشمند چندگانه با استفاده از […]