متفرقه

مقاله تاریخ هنر pdf

 مقاله تاریخ هنر pdf دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاریخ هنر pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده […]

اندازه گیری نویز کاویتاسیونی و غیرکاویتاسیونی پروانه مغروق در تونل کاویتاسیون pdf

 اندازه گیری نویز کاویتاسیونی و غیرکاویتاسیونی پروانه مغروق در تونل کاویتاسیون pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اندازه گیری نویز کاویتاسیونی و غیرکاویتاسیونی پروانه مغروق در تونل کاویتاسیون pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و […]

شبیهسازی ساختمان نزدیک به انرژی صفر با استفاده ازپمپ حرارتی زمین گرمایی و پانل خورشیدی pdf

 شبیهسازی ساختمان نزدیک به انرژی صفر با استفاده ازپمپ حرارتی زمین گرمایی و پانل خورشیدی pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد شبیهسازی ساختمان نزدیک به انرژی صفر با استفاده ازپمپ حرارتی زمین گرمایی و پانل خورشیدی pdf  کاملا فرمت […]

مقاله تبیین ابعاد توسعه در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی pdf

 مقاله تبیین ابعاد توسعه در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی pdf دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تبیین ابعاد توسعه در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و […]

A new robust strategy for droop Control of Islanded MicroGrids pdf

 A new robust strategy for droop Control of Islanded MicroGrids pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد A new robust strategy for droop Control of Islanded MicroGrids pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی […]

بررسی مقایسه شیوه های درمان SMUTd با SMUTw و عدم SMUT در درمان اعتیاد در شهر آبادان pdf

 بررسی مقایسه شیوه های درمان SMUTd با SMUTw و عدم SMUT در درمان اعتیاد در شهر آبادان pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی مقایسه شیوه های درمان SMUTd با SMUTw و عدم SMUT در درمان اعتیاد در شهر […]

راهکاری جدید برای برقراری امنیت اطلاعات در محاسبات ابری pdf

 راهکاری جدید برای برقراری امنیت اطلاعات در محاسبات ابری pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد راهکاری جدید برای برقراری امنیت اطلاعات در محاسبات ابری pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. […]

بررسی پدیده ی جدایش کاتدی در حفاظت کاتدی به روش اعمال جریان بر روی پوشش Carboguard 703 اعمال شده بر روی خطوط لوله انتقال نفت pdf

 بررسی پدیده ی جدایش کاتدی در حفاظت کاتدی به روش اعمال جریان بر روی پوشش Carboguard 703 اعمال شده بر روی خطوط لوله انتقال نفت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی پدیده ی جدایش کاتدی در حفاظت کاتدی […]

بررسی ارتباط بین تراورتن زایی و فعالیت گسل ها در جنوب غرب استان یزد با بهره گیری از فنونRS &GIS pdf

 بررسی ارتباط بین تراورتن زایی و فعالیت گسل ها در جنوب غرب استان یزد با بهره گیری از فنونRS &GIS pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی ارتباط بین تراورتن زایی و فعالیت گسل ها در جنوب غرب استان […]

مقایسه نتایج تحلیل های دینامیکی خطی و غیرخطی و استاتیکی غیر خطی با روش مبحث ششم مقررات ملی ساختمان در تعیین عکس العمل های لرزه ای pdf

 مقایسه نتایج تحلیل های دینامیکی خطی و غیرخطی و استاتیکی غیر خطی با روش مبحث ششم مقررات ملی ساختمان در تعیین عکس العمل های لرزه ای pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقایسه نتایج تحلیل های دینامیکی خطی و […]