زبان و ادبيات فارسي

بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم pdf

 بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم pdf دارای 202 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی […]

صورخیال درچهل قصیده از قصاید دیوان مسعودسعدسلمان pdf

 صورخیال درچهل قصیده از قصاید دیوان مسعودسعدسلمان pdf دارای 287 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد صورخیال درچهل قصیده از قصاید دیوان مسعودسعدسلمان pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز […]

تعریف نقد ادبی pdf

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  تعریف نقد ادبی pdf دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف تعریف نقد ادبی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  […]

بررسی صنایع بدیعی در دیوان ازرقی هروی pdf

 بررسی صنایع بدیعی در دیوان ازرقی هروی pdf دارای 141 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی صنایع بدیعی در دیوان ازرقی هروی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز […]

فایل جلال آل احمد و اثر هر آدمی سنگی است بر گور پدر خویش pdf

 فایل جلال آل احمد و اثر هر آدمی سنگی است بر گور پدر خویش pdf دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل جلال آل احمد و اثر هر آدمی سنگی است بر گور پدر خویش pdf  کاملا فرمت بندی و […]

فایل صنایع ادبی بدیع جناس ایهام تشبیه و غیره pdf

 فایل صنایع ادبی بدیع جناس ایهام تشبیه و غیره pdf دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل صنایع ادبی بدیع جناس ایهام تشبیه و غیره pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. […]

بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو pdf

 بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو pdf دارای 141 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه […]

بررسی و مقایسه شروح مثنوی مولوی بر ابیات بحث بر انگیز دفتر اول pdf

 بررسی و مقایسه شروح مثنوی مولوی بر ابیات بحث بر انگیز دفتر اول pdf دارای 221 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و مقایسه شروح مثنوی مولوی بر ابیات بحث بر انگیز دفتر اول pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده […]

فایل دیدگاههای دیوید هیوم pdf

 فایل دیدگاههای دیوید هیوم pdf دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل دیدگاههای دیوید هیوم pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد […]

جزوه مجموعه زبان و ادبیات فارسی متون نظم (بخش اول) pdf

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  جزوه مجموعه زبان و ادبیات فارسی متون نظم (بخش اول) pdf دارای 247 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف جزوه مجموعه زبان و ادبیات فارسی […]