فیزیک

مقایسه اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی pdf

 مقایسه اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی pdf دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقایسه اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی pdf  کاملا […]

بررسی تاثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون در ورزشکاران pdf

 بررسی تاثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون در ورزشکاران pdf دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تاثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون در ورزشکاران pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  […]

بررسی عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال pdf

 بررسی عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال pdf دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می […]