روانشناسي و علوم تربيتي

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبكهای مقابله با استرس و تاثیر جنسیت pdf

 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبكهای مقابله با استرس و تاثیر جنسیت pdf دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبكهای مقابله با استرس و تاثیر جنسیت pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده […]

بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع كارشناسی دانشگاه شهید بهشتی pdf

 بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع كارشناسی دانشگاه شهید بهشتی pdf دارای 128 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع كارشناسی […]

بررسی عوامل موثر در افزایش میانگین سن ازدواج pdf

 بررسی عوامل موثر در افزایش میانگین سن ازدواج pdf دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی عوامل موثر در افزایش میانگین سن ازدواج pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه […]

بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهای گرگان و بستک pdf

 بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهای گرگان و بستک pdf دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن […]

تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران 1400(ه ش) pdf

 تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران 1400(ه ش) pdf دارای 166 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران 1400(ه ش) pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی […]

بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا pdf

 بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا pdf دارای 83 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و […]

بررسی رابطه اضطراب و بهداشت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی pdf

 بررسی رابطه اضطراب و بهداشت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی pdf دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رابطه اضطراب و بهداشت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد […]

مقایسه دانش آموزان عادی با دانش آموزان عقب مانده ذهنی در یادگیری فضایی وتجسمی شهرستان سرپل ذهاب pdf

 مقایسه دانش آموزان عادی با دانش آموزان عقب مانده ذهنی در یادگیری فضایی وتجسمی شهرستان سرپل ذهاب pdf دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقایسه دانش آموزان عادی با دانش آموزان عقب مانده ذهنی در یادگیری فضایی وتجسمی شهرستان سرپل […]

سکونت در خوابگاه با افسردگی دانش آموزان دختر و پسر مدارس شبانه روزی pdf

 سکونت در خوابگاه با افسردگی دانش آموزان دختر و پسر مدارس شبانه روزی pdf دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد سکونت در خوابگاه با افسردگی دانش آموزان دختر و پسر مدارس شبانه روزی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده […]

فایل شاخص های اجتماعی، فرهنگی و بیکاری با عدم استقبال سوادآموزان از کلاس های نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور pdf

 فایل شاخص های اجتماعی، فرهنگی و بیکاری با عدم استقبال سوادآموزان از کلاس های نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور pdf دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل شاخص های اجتماعی، فرهنگی و بیکاری با عدم استقبال سوادآموزان از کلاس های […]