روانشناسي و علوم تربيتي

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان دانشگاه آزاد pdf

 بررسی رابطه ی هوش هیجانی و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان دانشگاه آزاد pdf دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رابطه ی هوش هیجانی و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان دانشگاه آزاد pdf  کاملا فرمت […]

بررسی ارتباط شیوه فرزند پروری والدین با كمروئی دختران pdf

 بررسی ارتباط شیوه فرزند پروری والدین با كمروئی دختران pdf دارای 129 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی ارتباط شیوه فرزند پروری والدین با كمروئی دختران pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. […]

بررسی رابطه سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان pdf

 بررسی رابطه سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان pdf دارای 102 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رابطه سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه […]

مقایسه كودكان تیز هوش از نظر شخصیت با كودكان عادی pdf

 مقایسه كودكان تیز هوش از نظر شخصیت با كودكان عادی pdf دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقایسه كودكان تیز هوش از نظر شخصیت با كودكان عادی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی […]

بررسی هفت عامل مهم در افت تحصیلی دانش آموزان pdf

 بررسی هفت عامل مهم در افت تحصیلی دانش آموزان pdf دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی هفت عامل مهم در افت تحصیلی دانش آموزان pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. […]

فایل بررسی روایی و اعتبار و هنجاریابی آزمون اوتیسم بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران pdf

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  فایل بررسی روایی و اعتبار و هنجاریابی آزمون اوتیسم بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران pdf دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف […]

سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی pdf

 سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی pdf دارای 220 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه […]

بررسی تاثیر سبک های فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت كودكان pdf

 بررسی تاثیر سبک های فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت كودكان pdf دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تاثیر سبک های فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت كودكان pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و […]

بررسی رابطه دینداری و سازگاری زناشوئی پرستاران زن pdf

 بررسی رابطه دینداری و سازگاری زناشوئی پرستاران زن pdf دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رابطه دینداری و سازگاری زناشوئی پرستاران زن pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه […]

رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز pdf

 رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز pdf دارای 113 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه […]