پرسشنامه

پرسشنامه ارزیابی شایستگی های سازمان یادگیرنده pdf

 پرسشنامه ارزیابی شایستگی های سازمان یادگیرنده pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه ارزیابی شایستگی های سازمان یادگیرنده pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه […]

پرسشنامه رهبری pdf

 پرسشنامه رهبری pdf دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه رهبری pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد توجه : در صورت […]

بازاریابی چیست؟ pdf

 بازاریابی چیست؟ pdf دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بازاریابی چیست؟ pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد توجه : در صورت […]

پرسشنامه تعهد سازمانی در پورتر و همکارن (1974) pdf

 پرسشنامه تعهد سازمانی در پورتر و همکارن (1974) pdf دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه تعهد سازمانی در پورتر و همکارن (1974) pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه […]

پرسشنامه مدیریت تعارض pdf

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد پرسشنامه مدیریت تعارض پرسشنامه مدیریت تعارض pdf شامل سه بخش فرم داده خام، گزارش نتایج و پردازش اطلاعات می باشد که دریک فایل اکسل و توضیحاتی دریک فایل ورد آماده شده است و در ادامه بخشی از توضیحات آن را قرار داده […]

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت pdf

 پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی […]

پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس pdf

 پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد […]

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS) pdf

 پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS) pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS) pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز […]

پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی1 (IARS) pdf

 پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی1 (IARS) pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی1 (IARS) pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه […]

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ 1998 (IAT) pdf

 پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ 1998 (IAT) pdf دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ 1998 (IAT) pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز […]