پرسشنامه

پرسشنامه ارگونومی pdf

 پرسشنامه ارگونومی pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه ارگونومی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم […]

پرسشنامه تجدید نظر شده احتکار دیوید ویل pdf

 پرسشنامه تجدید نظر شده احتکار دیوید ویل pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه تجدید نظر شده احتکار دیوید ویل pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز […]

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویسوکی و کروم (1991) pdf

 Ù¾Ø±Ø³Ø´Ù†Ø§Ù…Ù‡ سنجش رضایت شغلی ویسوکی Ùˆ کروم (1991) pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویسوکی Ùˆ کروم (1991) pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه […]

پرسشنامه مدیریت مشارکتی pdf

 پرسشنامه مدیریت مشارکتی pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه مدیریت مشارکتی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد توجه : […]

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری به همراه کلید pdf

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  پرسشنامه شیوه های فرزندپروری به همراه کلید pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف پرسشنامه شیوه های فرزندپروری به همراه کلید pdf  کاملا […]

پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS) pdf

 پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS) pdf دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS) pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه […]

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO (فرم کوتاه 60 سؤالی) مک کری و کاستا 1992 pdf

 پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO (فرم کوتاه 60 سؤالی) مک کری و کاستا 1992 pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO (فرم کوتاه 60 سؤالی) مک کری و کاستا 1992 pdf  کاملا فرمت بندی و […]

پک کامل آزمون های جذب و استخدام شامل تست های IQ EQ MBTI NEO pdf

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  پک کامل آزمون های جذب و استخدام شامل تست های IQ EQ MBTI NEO pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف پک کامل […]

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت(IAT) pdf

 پرسشنامه اعتیاد به اینترنت(IAT) pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه اعتیاد به اینترنت(IAT) pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد […]

پرسشنامه يادگيري خودتنظيمي pdf

 Ù¾Ø±Ø³Ø´Ù†Ø§Ù…Ù‡ يادگيري خودتنظيمي pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه يادگيري خودتنظيمي pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده […]