مقالات رشته نساجي

مقاله تاثیر نوع نخ روی سیستم دینامیكی تابیدن و پیچش ماشین ریسندگی رینگ pdf

 مقاله تاثیر نوع نخ روی سیستم دینامیكی تابیدن و پیچش ماشین ریسندگی رینگ pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاثیر نوع نخ روی سیستم دینامیكی تابیدن و پیچش ماشین ریسندگی رینگ pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده […]

مقاله برش پارچه های تاری پودی pdf

 مقاله برش پارچه های تاری پودی pdf دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله برش پارچه های تاری پودی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه […]

مقاله تأثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس pdf

 مقاله تأثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس pdf دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تأثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه […]

مقاله توسعه تكنولوژی فرآوری TSC در نساجی pdf

 مقاله توسعه تكنولوژی فرآوری TSC در نساجی pdf دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله توسعه تكنولوژی فرآوری TSC در نساجی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز […]

تحقیق در مورد بررسی رنگرزی الیاف اكریلیك با رنگهای طبیعی (‌اسپرك، قرمزدانه، پوست گردو ) با روشهای مختلف pdf

 تحقیق در مورد بررسی رنگرزی الیاف اكریلیك با رنگهای طبیعی (‌اسپرك، قرمزدانه، پوست گردو ) با روشهای مختلف pdf دارای 134 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد بررسی رنگرزی الیاف اكریلیك با رنگهای طبیعی (‌اسپرك، قرمزدانه، پوست گردو ) […]

مقاله در مورد بررسی روش انرژی و كاربرد آن در خواص كششی پارچه pdf

 مقاله در مورد بررسی روش انرژی و كاربرد آن در خواص كششی پارچه pdf دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله در مورد بررسی روش انرژی و كاربرد آن در خواص كششی پارچه pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده […]