بررسی تغییرات شاخص های انرژی تحت سیستم های کشت ایستاده و خوابیده انگور بیدانه سفید pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تغییرات شاخص های انرژی تحت سیستم های کشت ایستاده و خوابیده انگور بیدانه سفید pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تغییرات شاخص های انرژی تحت سیستم های کشت ایستاده و خوابیده انگور بیدانه سفید pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تغییرات شاخص های انرژی تحت سیستم های کشت ایستاده و خوابیده انگور بیدانه سفید pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تغییرات شاخص های انرژی تحت سیستم های کشت ایستاده و خوابیده انگور بیدانه سفید pdf :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : ششمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

محاسبه شاخص های انرژی و مقایسه آنها با یکدیگر یکی از روش هایی است که میتواند میزان مطلوبیت عملکرد یک محصول را نشان دهد. در همین راستا به منظور بررسی تغییرات شاخصهای انرژی تحت سیستم های کشت ایستاده و خوابیده انگور بیدانه سفید در چهار منطقه شهرستان ارومیه پژوهش هایی انجام گرفت به این صورت که داده های مورد نیاز با استفاده از 366 عدد پرسشنامه با باغداران جمع آوری گردید. مقادیر انرژی از طریق حاصل ضرب میزان ورودی ها و خروجی ها در هم ارزهای انرژی آنها محاسبه گردید و به روش آزمون آنووای یکطرفه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. نتایج این بررسی بیانگر تاثیر معنیدار سیستم های کشت بر انرژی های ورودی و خروجی، کارایی انرژی، انرژی خالص و بهره وری انرژی بود. بر اساس نتایج مقایسه میانگین ها مجموع انرژی های ورودی و انرژی خروجی در سیستم های ایستاده به ترتیب حدود 82/36 و 46/06 درصد بیشتر از حالت خوابیده بود. همچنین نتایج مقایسه میانگین شاخص های انرژی نشان میدهد که در سیستم های کشت خوابیده بازدهی انرژی و بهره وری انرژی حدود 2/94 برابر بیشتر از سیستم های ایستاده بود. با توجه به نتایج کلی از این بررسی مشخص شد که کم بودن بهره وری انرژی در روش های ایستاده به دلیل کم بودن عملکرد نسبت به مصرف انرژیهای ورودی در این سیستم ها می باشد که این نشان دهنده این است که در سیستم های ایستاده مدیریت درستی بر مصرف نهاده ها صورت نگرفته است و باید مدیریت درستی در این سیستم ها صورت گیرد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید