بررسی فشار بر میزان جریان، مقاومت کیک، مقاومت فیلتر و تعیین تراکم پذیری کیک تشکیل شده در فیلتر اسیون روغن کنجد pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی فشار بر میزان جریان، مقاومت کیک، مقاومت فیلتر و تعیین تراکم پذیری کیک تشکیل شده در فیلتر اسیون روغن کنجد pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی فشار بر میزان جریان، مقاومت کیک، مقاومت فیلتر و تعیین تراکم پذیری کیک تشکیل شده در فیلتر اسیون روغن کنجد pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی فشار بر میزان جریان، مقاومت کیک، مقاومت فیلتر و تعیین تراکم پذیری کیک تشکیل شده در فیلتر اسیون روغن کنجد pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی فشار بر میزان جریان، مقاومت کیک، مقاومت فیلتر و تعیین تراکم پذیری کیک تشکیل شده در فیلتر اسیون روغن کنجد pdf :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سراسري تحقيق در علوم کشاورزي ، منابع طبيعي و محيط زيست

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پرس سرد یک روش متداول جهت استخراج روغن از دانه های روغنی می باشد روغن به دست آمده با استفاده از این روش دارای ناخالصی است که باعث کدری و کاهش ماندگاری می شود. بنابراین لازم است برای افزایش کیفیت،ناخالصی آن جدا شود. جداسازی این ناخالصی در فیلتر کتانی باعث بوجود آمدن کیک در سطح فیلتر می شود. در این پژوهش به منظور فیلتر اسیون روغن کنجد یک سیستم فیلتراسیونی ارایه و تاثیر فشاررا درحجم خروجی روغن از فیلتر مقاومت کیک و مقاومت فیلتر و همچنین تراکم پذیری کیک حاصل از ناخالصی مورد بررسی قرار گرفت. مقاومت کیک و فیلتر در فشار 60،20 و 130 کیلو پاسکال با استفاده از مدل تشکیل کیک بررسی شد. نتایج نشان داد که فیلتر استفاده شده دارای الیاف چند رشته ای با بافت مربعی است. و افزایش فشار باعث افزایش میزان فیلتر اسیون،مقاومت کیک و کاهش مقاومت فیلتر می شود و ضریب تراکم پذیری برای کیک حاصل از ناخالصی 0/13 بدست آمد که نشان دهنده کیکی با تخلخل زیاد است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید