مقاله بررسی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: 18

نویسنده(ها):

محمد حقیقی – استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت
عباس منوریان – استادیار گروه مدیریت دولتی
سعید قوام پور – دکترای مهندسی صنایع و مدیربخش تدوین و تلفیق برنامه های استراتژیک شرکت
سعیده رسولیان – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

با توجه به اهمیت روزافزون برنامه ریزی استراتژیک ووجود عواملی که موفقیت فرایندبرنامه ریزی استراتژیک را تحت تاثیر قرار میدهند پیش نیاز تدوین و اجرای درست استراتژی برای شرکت ملی گاز ایران شناسایی این عوامل و لحاظ نمودن آنها در فرایند برنامه ریزی است دراین تحقیق تلاش شده است با تکیه بر تجربیات مدیران و کارشناسان شرکت ملی گازو سایر منابع اعم از کتب، مجلات، مقالات جدید و ; این عوامل قبل از پرداختن به برنامه ریزی استراتژیک شناسایی شده و به منظور موفقیت دراین فرایند مهم و حیاتی اعمال گردند. تحقیق حاضر که از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری و پردازش اطلاعات توصیفی است باهدف شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژی در شرکت ملی گاز ایران در صدد است تا نقش عوامل سازمانی را در اثربخشی این فرایند نشان دهد و مدیران این شرکت با عنایت به این عوامل بتوانند راهبردهای مناسب را جهت طراحی، تدوین، و اجرای برنامه ریزی استراتژیک به درستی پیاده سازی نمایند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد چم شیر pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد چم شیر pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد چم شیر pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد چم شیر pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد چم شیر pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
سیدزانیار موسوی – دانشجوی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی اصفهان
لهراسب فرامرزی – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاد صنعتی اصفهان
مرتضی طبائی – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاد صنعتی اصفهان
هوشنگ گلباغی – دانشجوی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:
سد چم شیر در حدود 25 کیلومتر جنوب شهرستان گچساران در استان کهکیلویه و بویراحمد در دست ساخت می باشد. محدوده موردمطالعه در زون زاگرس پیش گودال می باشد. به طور عمده سنگ ها ساختگاه از سنگها آهک و مارن می باشد. در این پژوهشخصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی توده سنگها ساختگاه سد مورد بررسی قرار گرفته است.بر اساس رده بند ژئوتکنیکی توده سنگRMR)توده سنگها ساختگاه سد در رده نسبتاً خوب قرار گرفته است. همچنین از نقطه نظر شاخص کیفی سنگRQD)بر مبنای حفاریها اکتشافی صورت گرفته توده سنگ در مجموع از شرایط خوبی برخوردار است.در ارزیابی توده سنگ ها ساختگاه با استفاده ازشاخص مقاومتی زمین شناسیGSI)توده سنگ ها تگیه گاه راست و تکیه گاه چپ از وضعیت مناسبی برخوردار هستند.از نظر نفوذپذیری به جز 10 الی 15 متر از سطح زمین که دارا نفوذپذیر بالایی است از این عمق به بعد نفوذپذیر توده سنگ ها ساختگاه تا حد قابل قبولی کاهش پیدا می کند. با توجه به نتایج بدست آمده کیفیت توده سنگ ساختگاه در کل خوب ارزیابی می شود

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی ارتباط بین عملکرد دانه با درصد روغن و پروتئین دانه ذرت در شرایط محدودیت آب درمراحل مختلف زایشی توسط تجزیه و تحلیل رگرسیونی پلی نومیال pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی ارتباط بین عملکرد دانه با درصد روغن و پروتئین دانه ذرت در شرایط محدودیت آب درمراحل مختلف زایشی توسط تجزیه و تحلیل رگرسیونی پلی نومیال pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ارتباط بین عملکرد دانه با درصد روغن و پروتئین دانه ذرت در شرایط محدودیت آب درمراحل مختلف زایشی توسط تجزیه و تحلیل رگرسیونی پلی نومیال pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی ارتباط بین عملکرد دانه با درصد روغن و پروتئین دانه ذرت در شرایط محدودیت آب درمراحل مختلف زایشی توسط تجزیه و تحلیل رگرسیونی پلی نومیال pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی ارتباط بین عملکرد دانه با درصد روغن و پروتئین دانه ذرت در شرایط محدودیت آب درمراحل مختلف زایشی توسط تجزیه و تحلیل رگرسیونی پلی نومیال pdf :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی ارتباط بین صفت عملکرد دانه، با صفات درصد روغن و درصد پروتئین دانه ذرت آزمایشی با استفاده از چهارسطح نیتروژن (شاهد ، 100 کیلوگرم در هکتار، 200 کیلوگرم در هکتار و 300 کیلوگرم در هکتار) و چهار سطحآبیاری (آبیاری مطلوب پس از 70 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A، قطع آبیاری در مرحله گلدهی، مرحله پر شدندانه و در مراحل گلدهی و پر شدن دانه) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تنایج مربوط به ضرایب همبستگی نشان داد که بین عملکرد دانه با درصد پروتئین همبستگی مثبت و غیر معنی دار (r=0/281)، بین عملکرد دانه با درصد روغن همبستگی منفی و غیر معنی دار (r=0/111) و بین درصد پروتئین با درصد روغن همبستگی منفی و غیر معنی دار (r=0/763) وجود دارد. همچنین نتایج تجزیه رگرسیون خطی نشان داد که بین عملکرد دانه (متغیر وابسته) و درصد روغن رابطه منفی و غیر معنی دار به شکل Y=1132/462-71/315x وجود دارد. یعنی با افزایش درصد روغن دانه عملکرد دانه کاهش می یابد که این کاهش معنی دار نیست. نتایج تجزیه رگرسیونی بین عملکرد دانهو درصد پروتئین دانه نیز نشان داد رابطه معنی داری بین این دو صفت طبق رابطه Y= 182/001+ 74/093X وجودندارد. این نتایج بیانگر آن است که با اعمال محدودیت کم آبی در مرحله زایشی با وجود کاهش عملکرد دانه، درصد پروتئیندانه و درصد روغن دانه افزایش چشمگیری نشان نمی دهند. یعنی به ازای افزایش در درصد روغن دانه عملکرد دانه کاهشمعنی داری نشان نمی دهد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله زبان لکی ، زبانی فراموش شده از دوره ی میانه. pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله زبان لکی ، زبانی فراموش شده از دوره ی میانه. pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله زبان لکی ، زبانی فراموش شده از دوره ی میانه. pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله زبان لکی ، زبانی فراموش شده از دوره ی میانه. pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله زبان لکی ، زبانی فراموش شده از دوره ی میانه. pdf :

اهداف مقاله:

بررسی زبان لکی وآشنا کردن زبان شناسان با این زبان، که یکی ازشاخه های زبان پارسی میانه است،هدف اصلی این مقاله می باشـد. و درآن از زوایـای گونـاگون و بـا مراجعه به منابع معتبر زبان شناسی، مطالب دقیق،گزارش وپردازش شده و نمونه هایی از واژه های این زبان برای بررسی زبان شناسان وصاحب نظران با معـادل آن هـا در زبـان پهلوی و اوستایی ذکر شده است. امید که مقبول افتد و در نظر آید.

مقدمه:

طبیعت نظام مند است، تا مدت ها پیش بر اساس اصل بود.اما حالا بر اساس نظـام وسامانه است.بشر موجودی تمام عیار، مغز او عالی ترین پدیده اسـت. پـس پیشـاپیش زبان هم دارای نظم است. زبان به عنوان نظامی از نشانه هـا و قراردادهـای اجتمـاعی ، پدیده ای یکپارچه وهماهنگ است که از ابتدای پیدایش تا امروز در مسیر رشد وکمـال بوده است. به طورکلّی، اولین هدف زبان شناسی در ایران، این بود که به زبان فارسی و زبان شناسی زبان فارسی خدمت کند.

در این مقاله به ارزشاهمیوت زبان ها وگویش های مختلف ایران وبهره گیری پیوسـته ازآن ها اشاره شده است. فرهنگ ها وگویش یها بومی ومتنوع که می تواننـد مـا را در زایش زبان و واژگان جدید و نو،کمک ویاری نمایند.

2

مردمان ما اگر خود بر پایه ی سرشت زبان واژه ای را بیابند یا بسازند، آن واژه می تواند بهترین و برازنده ترین واژه باشد. بدان سان که در پاره ای از پیشه ها می بینیم که مـردم واژه هایی را پدید آورده اند که از دید زبان شناسی بهترین نمونه می تواند بود. از ایـن نمونه ها می توان به واژه هایی که تعمیرکاران خودرو ساخته اند اشاره کرد: مانند سـگ دست و سیبک ،که واژه هایی بسیار رسا و روشن هستند و کاربرد همگانی یافته اند.

فردیناند دوسوسور که بررسی علمی زبان را بر پایه ی اصـول نـوین بنیـان نهـاده، مـی گوید: زبان نظامی از نشانه هاست که بیانگر مفاهیم است و بنابراین با نظام هـای دیگـر قابل مقایسه می باشد.(نظریه های نقدادبی معاصر،مهیار علوی مقـدم ،ص.(169 همـین سخن خود بیانگر این است که زبان ها وگویش های گوناگون در ارتباط با هم هستند.
دکترکزازی درمقاله ای با اشاره به این که “ایران بهشت زبان شناسی تاریخی اسـت” مـی گوید:»ایران و زبان های رایج درآن دارای غنی ترین گنجینه های زبانی و واژگـانی مـی باشد. به گونه ای که هر کدام از زبان هایی که در گوشه وکنار ایـران داریـم، بـه دوره هایی از تاریخ ایران باز می گردند، که واژه های بسیارگوناگون و پرمایه ای دارندکه مـا می توانیم از آن ها بهره ی بسیار ببریم).«جلال الدین کزازی،کتاب ماه،شماره.(710

متن اصلی مقاله:

زبان لکی که موضوع مقاله می باشد، از زبان های شمال غربی ایران (شاخه ای از زبان پارسی میانه) می باشد،که قدمتی بیش از چند هزار سال دارد. زیرا اکثر واژه های آن، در زبان اوستایی وپهلوی آمده اند. نگارنده نیز در نشست هـای دانشـگاهی چـه بـه صـورت دانشجو وچه به صورت مدرس درکلاس های زبان شناسیاز، نزدیـک شـاهد اهمیـت وقدمت این زبان بوده است، واستادان زبان شناس – همانند جناب آقـای دکترمنشـی زاده در

دانشگاه شهید بهشتی- در تدریس واژه های پهلوی بارها از واژه های رایج در زبان لکـی استفاده نموده اند.

قوم بیشلک از اقوام کُرد و لُر توانسته است فرهنگ وتمدن خود را از گزنـد حـوادث وتأثیر دیگر فرهنگ ها حفظ ونگهداری کندواهمی.ت فرهنـگ و زبـان لکـی در همـین

3

نهفته است.دیگر این که قوم لک به واسطه ی محصور بودن در میان کوه های زاگـرس، وعدم ارتباط با دیگر اقوام،طی قرن های طولانی ، زبانشان از تأثیرپذیری دیگر زبان هـا مصون مانده و به همان شکل اولیه و دست نخورده بـاقی مانـده اسـت.( دلفـان درگـذر

تاریخ،ص.(16

رابینو از علمای جامعه شناس، لک ها را خالص ترین قبایل ایرانی مـی دانـد و دانیلـو، محقّق روسی نیز این امر را تأیید می کند وبرآن پای می فشارد.(همان،ص.(5

حسن پیرنیا در کتاب تاریخ ایران باستان آورده است: کاسی ها بعدها به جنوب رفته وبـین خوزستان وکردستان برقرار شده اند، واین دقیقاً جایی است که در کنار رود سـیمره همـین

الآن لک ها در آن جا ساکن اند.(همان ص.(35

ولادیمیر مینورسکی در کتاب “رساله ی لرستان وکردها” در خصـوص ریشـه ی نـژادی وتاریخ لک ها می نویسد:کریمخان» زند اصلاً لک بوده است.بومیان)« دره مهرگان،ص.(35 نکته ی مهم قابل ذکر این که، در زبان لکی حروفی چون ( پ،چ،ژ،گ) بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، که خود نشان دهنده ی این است که لکی نه تنها از زبان عربی تأثیر نپذیرفته ،بلکه نسبت به سایر زبان ها وگویش های رایج در ایران، تأثیرپذیری بسـیار کمـی از زبـان های بیگانه دارد.

درکتاب وزن شعر فارسی، دکتر خانلری جمله ای از کتاب درخت آسوریک را نقل کرده که همان جمله عیناً به همان بیان و همان معنی درلکی بسیار رایج است و آن جمله این است: اَژ »من کریند« یعنی: (فلان چیزرا) از من می سازند.( وزن شعر فارسی،ص.(51

دیگر این که دکتر خانلری درکتاب تاریخ زبان فارسی پایان جلد دوم ، افعالی را ذکر کـرده وآن ها را افعال مهجور ومتروک نامیده که در فرهنگ ها برای آن ها شاهد مثالی ذکر نشـده است، درصورتی که این واژه ها وافعال در زبان لکی بسیارپرکاربرد هستند و در ساخت هـا و زمان های گوناگون به کار می روند. وآن واژه ها از این قرارند:

رکیدن، سولیدن، شریدن، گالیدن، لوغانیدن(لوغیدن) تاریخ زبان فارسی،ج2 ، ص .402

امروزه بسیاری از واژه های بیگانه در زبان فارسی محاوره به دلیل نداشتن معادل فارسی ویا بی توجهی، رایج ومعمول شده است. در حالی که این ضعف در زبان لکی وجـود نداشـته ولک زبان ها به طور خودجوش برای بسیاری از واژه های بیگانه معادل لکی وضع کرده اند. که از میان آن ها می توان به واژه ی پستانک که در لکی پ»تی میژ« یعنـی( خـالی مکیـدن) اشاره کرد.

بسیاری از واژه های لکی معادل فارسی ندارد که از آن میان به دو نمونه اشاره می کنیم: وِرنسک: حالتی شبیه به سکسکه که در پایان گریه به انسان وبه ویژه کودک دست می دهد.

لامیژبه: بچه انسان یا حیوان کـه از غیـ ر مـادرش، شـیر بخـورد و تغذیـه کند، گفتـه مـی شود.(همان .(49

نکته ای دیگر در همین رابطـه ایـن کـه، در زبـان فارسـی بـرای نـام گـذاری چارپایـان وستوران،چند واژه محدود داریم.مثل: بز،گوسفند ،گاو و; . اما در زبان لکـی بـرای هـر کدام از این موارد چن دین معادل وجود دارد. در هر سال و برای هر جنس و نوع ثّجه ی آن ها معادلی وجود دارد که بسیار به جا وپر معنا به کار می رود.

برای نمونه، در زبان فارسی برای انواع حالت های باریدن باران یا برف ، مانند باران آهسته ، باران تند وشدید، باران همراه با باد، باران همراه با برف و; فقط گفته می شود که باران می بارد. اما در زبان لکی برای هر کدام از این حالات اسم مخصوص به خود به کار مـی رود، که بسیارجامع ومانع هستند.ازقبیل: واران–وشت–رِفت– توفواو– روشَپ– شَپه توتان- و;

دریکی از نشریات نیز جناب آقایدکتر کزازی به همین موضوع به طور مفصل پرداختـه و در پایان بر استفاده از این واژه های ایرانی برای غنا بخشیدن به زبان فارسـی بسـیار تأکیـد وسفارش نموده اند.(نشریه کتاب ماه،شماره .(710

در ادامه ی بحث به ویژگی های خاص ومنحصر به فرد زبان لکی می پردازیم.

5

ویژگی های ممتاز زبان لکی:

– در زبان های ایرانی باستان گروه های صامت،یعنی اجتمـاع دو صـامت در آغـاز کلمـه وجود داشته است. در زبان فارسی دری، دو صامت در آغاز کلمه قـرار نمـی گیرد.(تـاریخ زبان فارسی،ج1،ص.(351 نکته ی مهمی که در این جا باید بدان اشاره نمایم این است که در زبان لکی اجتماع دو صامت در آغاز کلمه وجود دارد. وبا این اجتماع، تلفظ واژه نیز بـه سهولت صورت می گیرد و به هیچ وجه تنافر و دشواری در تلفظ را به دنبال ندارد. در زیر به یک نمونه اشاره می شود:

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی استفاده از ظرفیت تولید سرمایش تقلیل فشار گاز نیروگاه pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی استفاده از ظرفیت تولید سرمایش تقلیل فشار گاز نیروگاه pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی استفاده از ظرفیت تولید سرمایش تقلیل فشار گاز نیروگاه pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی استفاده از ظرفیت تولید سرمایش تقلیل فشار گاز نیروگاه pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی استفاده از ظرفیت تولید سرمایش تقلیل فشار گاز نیروگاه pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

مصطفی سبزواری – نیروگاه های گازی خراسان
غلامحسین احتشام زاده – نیروگاه های گازی خراسان
احمد کاخکی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فشار گاز ورودی به ایستگاه از 54 بار به 20 بار کاهش پیدا می کند که می توان از این فشار برای تولید توان از توربین انبساطی استفاده کرد.در اثر این فرآیند دمای گاز به شدت کاهش پیدا می کند که با هدایت این گاز به یک مبدل حرارتی آب- گاز می توان آب سرد شده را به سمت ورودی هوای کمپرسور توربین هدایت نمود و هوای ورودی را خنک نمود تا راندمان و ظرفیت توان آن افزایش یابد . مبدل حرارتی خروجی ایستگاه سرما را به آب منتقل می کند .پس از محاسبه دمای آب خرجی مبدل ،افت دمای طول مسیر محاسبه گردیده و وارد مبدل هوا- آب ورودی کمپرسور می گردد. برای یک واحد حدود 3 درجه کاهش دما خواهیم داشت .انجام محاسبات با نرم افزارaspen-hysys و محاسبه مبدل حرارتی با نرم افزار aspen-bjac انجام گردید . توان توربین های انبساطی حدود 2 مگاوات محاسبه گردید .نهایتا عمل کرد سیستم به لحاظ فنی و اقتصادی قابل اجرا ارزیابی گردید.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی ضرورت تولید و توان رقابت حامل انرژی جدید: رهیافت های گسترش سوخت هیدروژنی pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی ضرورت تولید و توان رقابت حامل انرژی جدید: رهیافت های گسترش سوخت هیدروژنی pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ضرورت تولید و توان رقابت حامل انرژی جدید: رهیافت های گسترش سوخت هیدروژنی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی ضرورت تولید و توان رقابت حامل انرژی جدید: رهیافت های گسترش سوخت هیدروژنی pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی ضرورت تولید و توان رقابت حامل انرژی جدید: رهیافت های گسترش سوخت هیدروژنی pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
تعداد صفحات: 19
نویسنده(ها):
امیر وطن دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی،دانشگاه فرددوسی مشهد
مهسا رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی،دانشگاه فرددوسی مشهد

چکیده:
اقتصاد پایدار باعث افزایش تولیدات با صرفه اقتصادی و مشارکت افراد بیشتر در تویعه شده و محدودیت منابع تولید در کوتاه مدت و آلایندگی در درازمدت را کاهش می دهد.توسعه ی پایدار انرژی را به عنوان عنصر اصلی فعالیت های اقتصادی،تولیدی و خدماتی،نیازمند توسعه و گسترش سیستم های تولیدی در جهت بازدهی بالاتر و آلایندگی و قیمت کمتر می بیند.در طی زمان محدودیت های اقتصادی و زیست محیطی باعث شده تا تولید انرژی از منابع گوناگون صورت پذیرد و انرژی های جدیدا تولید شده به نسبت های متفاوت جایگزین حامل های انرژی قبلی بوده اند.به موازات تغییر رویکرد جهانی انرژی و تلاش برای کاهش مصرف سوخت های فسیلی،کماکان بخش حمل و نقل عمده ترین هدف برای نظریه پردازان سبز باقی مانده است.با توجه به مطالعات انجام شده،در این مقاله بنابر به رهیافت ویژگی های سوختی سوخت هیدروژن ، ویژگی های طبیعی هیدروژن و قیمت سوخت جدید ، بر ضرورت گسترش این حامل تاکید می شود.نتایج نشان می دهد،با افزایش تقاضا و تولید هیدروژن،هزینه های تولید و قیمت کاهش یافته و قدرت رقابت هیدروژن،افزایش می یابد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی عوامل موثربرتقاضای برنج درایران pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی عوامل موثربرتقاضای برنج درایران pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عوامل موثربرتقاضای برنج درایران pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی عوامل موثربرتقاضای برنج درایران pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی عوامل موثربرتقاضای برنج درایران pdf :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

برنج به عنوان یکی از مهمترین اقلام سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است و در تامین امنیت غذایی جامعه نقش مهمی را ایفا می کند. از این رو دولت به منظور تنظیم بازار و کنترل قیمت، هر ساله بخشی از منابع محدود ارزی کشور را به واردات برنج اختصاص می دهد. لذا هدف کلی این مطالعه، بررسی و تخمین تابع تقاضای برنج بر اساس آمارهای سری زمانی است. داده های مورد استفاده این تحقیق، آمارهای سری زمانی برای دوره 1390-1360 هستند. تابع تقاضا با استفاده از یک مدل لگاریتمی که متشکل از تقاضای سرانه، درآمد سرانه، واردات و … می باشد، برآورد شده است. در این تحقیق با توجه به ماهیت آمارهای سری زمانی، ابتدا ایستایی آنها مورد بررسی قرار گرفته و سپس به برآورد تابع تقاضا پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضا نیز موید این مطلب است که افراد در رفتار مصرفی خود کمتر به قیمت توجه دارند و تصمیم گیری برای مصرف این محصول بیشتر تحت تاثیر درآمد افراد می باشد. همچنین واردات نیز در الگوی مصرفی افراد نقش دارند

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شناسایی هیجانات چهره با استخراج مینیمم ویژگی از بانک فیلتر گابور انحصاری و شبکه عصبی فلزی pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله شناسایی هیجانات چهره با استخراج مینیمم ویژگی از بانک فیلتر گابور انحصاری و شبکه عصبی فلزی pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شناسایی هیجانات چهره با استخراج مینیمم ویژگی از بانک فیلتر گابور انحصاری و شبکه عصبی فلزی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شناسایی هیجانات چهره با استخراج مینیمم ویژگی از بانک فیلتر گابور انحصاری و شبکه عصبی فلزی pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شناسایی هیجانات چهره با استخراج مینیمم ویژگی از بانک فیلتر گابور انحصاری و شبکه عصبی فلزی pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
شیرین شکرانی – دانشجو کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق دانشگاه اصفهان، ایران
پیمان معلم – دانشیار گروه مهندسی برق، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده:
امروزه بازشناسی هیجانات چهره مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه پردازش تصویر و بینایی ماشین قرار گرفته است. تشخیص حالت چهره از مسائل جالب و چالش برانگیز در بازشناسی الگو است که با توجه به کاربردهایی مختلف از قبیل ارتباط متقابل انسان – کامپیوتر طراحی انیمیشن و بازی های تعاملی حساس به احساس، استفاده در سیستم های امنیتی و تشخیص دروغ حائز اهمیت است در این رهیافت هدف تشخیص حالات چهره در حوزه دادگان RaFD به کمک بانک فیلتر گابور انحصاری به منظور کاهشی میابد. شبکه عصبی فازی با ایجاد خودکار پایگاه قواعد و یک سیستم استنتاج فازی و با در نظرگرفتن توابع عضویت مناسب برای هر ویژگی منجر به کاهش حافظه، هزینه و زمان محاسبات می شود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ماهیت دعا و اثرات آن در تربیت دینی pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ماهیت دعا و اثرات آن در تربیت دینی pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ماهیت دعا و اثرات آن در تربیت دینی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ماهیت دعا و اثرات آن در تربیت دینی pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ماهیت دعا و اثرات آن در تربیت دینی pdf :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

یکی از موضوعاتی که در فلسفه عبادی اسلام، از جایگاه بسیار ولایی برخوردار است، مسیله دعا و حقیقت دعا و اثرات آن خصوصا اثرات تربیتی اخلاقی آنست، حقیقت دعا، خواستن انسان از خداوند جل اسمه، از عمق جان و روح است، مانند انسان تشنه ای که سراسر وجودش عطش دارد، تا با این خواستن واقعی، لیاقت و شایستگی درک فیض الهی پیدا کند و در درونش انوار الهی تجلی کند و در پاسخ از حضرت رب الجلیل، لبیک عبدی، بشنود. هدف اصلی این مقاله بررسی ماهیت دعا و تاثیرات آن، خصوصا تاثیر تربیتی اخلاقی آن از دیدگاه آیات و روایات می باشد، روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است. یافته ها، حاکی از این است، که دعا و درخواست از خداوند منان در تربیت اخلاقی انسان، اعم از عبادی، فردی، اجتماعی، جسمی، روحی روانی، قولی و عملی و … بسیار موثر است باعث می شود انسان در چهارچوبه ای که خداوند برای او مشخص کرده است گام بردارد و تعالی و ترقی پیدا کند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فرونشست دشت مشهد بر اثر برداشت بی رویه ی آبهای زیر زمینی در بررسی مقدماتیدر pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فرونشست دشت مشهد بر اثر برداشت بی رویه ی آبهای زیر زمینی در بررسی مقدماتیدر pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فرونشست دشت مشهد بر اثر برداشت بی رویه ی آبهای زیر زمینی در بررسی مقدماتیدر pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فرونشست دشت مشهد بر اثر برداشت بی رویه ی آبهای زیر زمینی در بررسی مقدماتیدر pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فرونشست دشت مشهد بر اثر برداشت بی رویه ی آبهای زیر زمینی در بررسی مقدماتیدر pdf :

سال انتشار : 1386

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش مقابله با سوانح طبيعي

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

دشت مشهد با برداشت سالیانه یک میلیارد متر مکعب از منابع آب زیر زمینی، اصلی ترین و مهمترین منبع آب شرب شهر مشهدو همچنین یکی از قطب های مهم کشاورزی و صنعتی استان خراسان رضوی می باشد. استفاده بیش از ظرفیت ازمنابع آب زیر زمینی دشت، باعث بروز مشکلات فرونشستی شده است. درحال حاضر در بین35 دشت ممنوعه استان، 12 دشت در شرایط بحرانی و دشت مشهد در شرایط فوق بحرانی به سر می برند، زیر این دشت به طور کلی نمی ازجمعیت استان و سالانه 14 میلیون زائر حضرت رضا (ع) را درخود گنجانده است، این دشت در طی 30، 40 سال اخیر 60-40 متر افت سطح آب زیر زمینی داشته، باعث خشک شدن لایه اشباع آبخوان آن و همچنین باعث پدیده فرونشست و متعاقبا شکستگی های عمقی و طولی در مزارع کشاورزی، جاده ها و راه های ارتباطی شده است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید