اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه کاتالیزوراتوموبیل توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع در مایع پخشی در سرنگ pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه کاتالیزوراتوموبیل توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع در مایع پخشی در سرنگ pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه کاتالیزوراتوموبیل توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع در مایع پخشی در سرنگ pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه کاتالیزوراتوموبیل توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع در مایع پخشی در سرنگ pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه کاتالیزوراتوموبیل توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع در مایع پخشی در سرنگ pdf :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي فناوري هاي نوين در شيمي و مهندسي شيمي

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

این طرح، ارائه یک روش جدید تک مرحله ای پیش تغلیظ میکرو استخراج مایع مایع پخشی درسرنگ برای اندازه گیری مقادیر جزئی پالادیوم در کاتالیزور خودرو می باشد. دراین تکنیک یون پالادیوم توسط لیگاند رودانینبه صورت کمپلکس در آمده، مقدار کمپلکس حاصل، به صورت فوتومتریک تعیین میگردد. لیگاند به شکل محلول در یک حلال پخشی، وارد محلول حاوی یون پالادیوم میشود. پس از تشکیل کمپلکس، این ماده به داخل حلال استخراج میگردد. برخلافروش معمول میکرو استخراج مایع مایع پخشی, که در آن جداسازی فاز استخراج کننده از محلول نمونه توسط سانتریفوژ انجام میپذیرد، این عملیات در یک سرنک طبی معمولی صورت گرفت. پس از چند بار اختلاط, در سرنگ و جداسازی فازها، محلول کمپلکس در یک میکروسل وارد و توسط اسپکتروفوتومتر در برابر استانداردها تعیین مقدار میشود. پارامترهای مؤثر برای بهترین استخراج پالادیوم از محلول نمونه به شرح زیر بهینه شدند: بافر فرمات pH=4 برای تنظیمpHمحلول استفاده شد، 70میکرولیتر لیگاند رودانین با غلظت 6/64×-4 10 مول بر لیتر) به عنوان عامل کمپلکس دهنده با پالادیوم)جنس ومقدارحلالهای استخراجی و پخشی به ترتیب 100 میکرولیتر بنزیل الکل و 70 میکرولیتراتانول, سورفاکتانت 0/05 مول بر لیتر)انتخاب شدند و کلیه اندازه گیریها در طول موج 562 نانومتر انجام شدند. محدوده خطی منحنی کالیبراسیون 200 -20 میکرو گرم بر لیتر با ضریب همبستگی ( 2R 0/998 و حد تشخیص 0/5میکروگرم بر لیتر می باشد. این روش به طور موفقیت آمیزی برای تعیین مقدار پالادیوم در یک نمونه کاتالیزور اتوموبیل به کار گرفته شد

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید